İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   MUHASEBE HUKUKU
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603582 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU
Koordinator E-mail fehmi selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Mustafa İYİBİLDİREN
Dersin Amacı Muhasebeyle ilgili yasal düzenlemelerin neler olduğu, diğer bir ifadeyle muhasebe ve hukuk ilişkisini ele almak bu dersin amacını teşkil eder. Bu düzenlemeler Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, muhasebe mesleği ile ilgili düzenlemeler ve diğer yasalardan oluşur. Bu düzenlemelerin ortak amacı doğru, zamanlı ve tam bilgi üretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hukukun Temel İlkeleri Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
2 Muhasebe Hukuku ve Temel İlkeler Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
3 Muhasebe Hukuku ve Temel İlkeler Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
4 Defterler ve Belgeler Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
5 Defterler ve Belgeler Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
6 Mali Tablolar Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
7 Uygulama Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
8 Ara Sınav
9 Cari Hesap Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
10 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
11 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
12 Denetim Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
13 Denetim Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
14 Ticari İşlere Uygulanan Hükümler, Düzenleyici Kurumlar Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
15 Yargı ve Uyuşmazlık Çözümü Karabınar, Selahattin ve Diğerleri, Muhasebe ve Hukuk, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 5
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Muhasebeyle ilgili yasal düzenlemelerin neler olduğunu bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Muhasebe-Hukuk ilişkisine dair fikir yürütebilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Muhasebenin vergisel boyutunu hukuki normlar perspektifinden okuyabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20