İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Decision Making and Problem Solving Techniques
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603581 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş
Koordinator E-mail hkgules selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Karar verme sürecini ve farklı karar verme yöntemlerini incelemek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü ve görsel anlatım, sınıf içi tartışma, soru cevap, örnek uygulamalar
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Karar Vermenin Tanımı ve Önemi Adair, John (2000) Karar Verme ve Problem Çözme, (Çev. Nurdan Kalaycı), Gazi Kitabevi, Ankara.
2 Karar Verme Sürecindeki Bilginin Sahip Olması Gereken Nitelikler ve Bilgi Kaynakları Yenilikçilik, Hasan Kürşat Güleş, Hasan Bülbül
3 Karar Verme Sürecindeki Unsurlar İmrek, M. Kemal (2003) Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri, Beta Basım Yayım, İstanbul.
4 Karar Verenler ve Nitelikleri İmrek, M. Kemal (2003) Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri, Beta Basım Yayım, İstanbul.
5 Karar Konusunun Özellikleri ve Karar Türleri Adair, John (2000) Karar Verme ve Problem Çözme, (Çev. Nurdan Kalaycı), Gazi Kitabevi, Ankara.
6 Karar Verme Sürecindeki Aşamalar Adair, John (2000) Karar Verme ve Problem Çözme, (Çev. Nurdan Kalaycı), Gazi Kitabevi, Ankara.
7 Karar Verme Sürecindeki Yaklaşımlar İmrek, M. Kemal (2003) Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri, Beta Basım Yayım, İstanbul.
8 Ara Sınav
9 Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri İşletmelerde Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci, H. Kürşat Güleş
10 Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri İşletmelerde Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci, H. Kürşat Güleş
11 Karar Verme ve Problem Çözme Yöntemleri İşletmelerde Stratejik Yönetim, Tahir Akgemci, H. Kürşat Güleş
12 Karar Verme Sürecinde Seçenek Geliştirme ve Öngörüde Bulunma Adair, John (2000) Karar Verme ve Problem Çözme, (Çev. Nurdan Kalaycı), Gazi Kitabevi, Ankara.
13 Yönetim Bilgi Sistemi Yönetim Bilişim Sitemleri, K.C. Laudon, J.P. Laudon
14 İşletmelerdeki uygulama örnekleri Yönetim Bilişim Sitemleri, K.C. Laudon, J.P. Laudon Application Samples From Business
15 İşletmelerdeki uygulama örnekleri Adair, John (2000) Karar Verme ve Problem Çözme, (Çev. Nurdan Kalaycı), Gazi Kitabevi, Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 48
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Karar verme faaliyetinin önemini kavrayabilir 4
D.Ö.Ç. 2 Yönetsel karar verme tekniklerini öğrenebilir 4
D.Ö.Ç. 3 Karar türlerini tanımlayabilir 3
D.Ö.Ç. 4 Karar vermede kullanılacak bilginin niteliğini öğrenebilir 3
D.Ö.Ç. 5 Problemin yapısını kavrayabilir 4
D.Ö.Ç. 6 Problem çözme sürecinin aşamalarını anlayabilir 4
D.Ö.Ç. 7 Yönetim bilgi sistemlerinin yardımıyla stratejik karar vermeyi öğrenebilir 3
D.Ö.Ç. 8 Problem çözme ve karar verme süreçlerini entegre edebilir 4
D.Ö.Ç. 9 Farklı problemleri hangi yöntemle çözebileceğini öğreneb 3
D.Ö.Ç. 10 Yönetimde bilgi sistemlerini kullanarak bilgi toplayabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20