İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Örgütsel İletişim
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603557 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. TAHİR AKGEMCİ
Koordinator E-mail takgemci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Serap KALFAOĞLU
Dersin Amacı İletişim ve Örgütsel İletişimin içeriği hakkında bilgi vermek, iletişim sürecinin elemanlarını uygulamalı olarak anlatmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze anlatım tercih edilecektir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Örgütsel iletişim yaklaşımları Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık
2 Yönetim ve örgütsel teorilere genel bir bakış Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
3 İletişim türleri ve iletişim engelleri Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
4 Sözlü ve sözsüz iletişim Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
5 Yazılı iletişim Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
6 Dinleme ve geri bildirim Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
7 Sembolik davranış Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
8 Ara Sınav
9 Örgütlerde etkili kişilerarası iletişim Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
10 İletişim ağları ve kanalları Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
11 Örgütlerde etkili kişilerarası iletişim Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
12 Örgütlerde etkili grup iletişimi Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
13 Etkili liderlik Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
14 Etkili çatışma yönetimi Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
15 Yeni iletişim teknolojileri Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Örgüt psikolojisi, örgüt ve birey kavramlarını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 İnsan ilişkileri yaklaşımı ve gelişimini anlar. 4
D.Ö.Ç. 3 Biçimsel ve biçimsel olmayan örgütleri tanımlayarak farklı örgüt tiplerini ayırt eder. 4
D.Ö.Ç. 4 Örgütsel iletişime ilişkin farklı teorik perspektifleri tanır ve değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 5 Başarılı örgütsel iletişimin unsurlarını örnekler. 4
D.Ö.Ç. 6 Örgütsel iletişim teorisini pratik durumlara uygular. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20