İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Örgütsel İletişim
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603557 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Arş. Gör. M. Tahir Demirsel
Koordinator E-mail mtdemirsel hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Örgütsel iletişim yaklaşımları Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık
2 Yönetim ve örgütsel teorilere genel bir bakış Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
3 İletişim türleri ve iletişim engelleri Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
4 Sözlü ve sözsüz iletişim Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
5 Yazılı iletişim Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
6 Dinleme ve geri bildirim Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
7 Sembolik davranış Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
8 Ara Sınav
9 Örgütlerde etkili kişilerarası iletişim Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
10 İletişim ağları ve kanalları Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
11 Örgütlerde etkili kişilerarası iletişim Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
12 Örgütlerde etkili grup iletişimi Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
13 Etkili liderlik Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
14 Etkili çatışma yönetimi Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
15 Yeni iletişim teknolojileri Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Örgüt psikolojisi, örgüt ve birey kavramlarını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 İnsan ilişkileri yaklaşımı ve gelişimini anlar. 4
D.Ö.Ç. 3 Biçimsel ve biçimsel olmayan örgütleri tanımlayarak farklı örgüt tiplerini ayırt eder. 4
D.Ö.Ç. 4 Örgütsel iletişime ilişkin farklı teorik perspektifleri tanır ve değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 5 Başarılı örgütsel iletişimin unsurlarını örnekler. 4
D.Ö.Ç. 6 Örgütsel iletişim teorisini pratik durumlara uygular. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20