İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   FİNANSAL YÖNETİM-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0603505 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MELEK ACAR
Koordinator E-mail melekacar yahoo.com
Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Gamze ŞEKEROĞLU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Temel finans kavram ve prensipleri, finansal tablolar, finansal analiz, firmaların ihtiyaç duyduğu çalışma sermayesinin yönetimi ve sermaye bütçeleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olup, finansal problem çözme tekniklerine hakim olmak. Finansal yönetici gibi mevcut sorunlara çözüm getirebilme becerisi kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım ve tartışma, soru cevap, örnek olay incelemesi, sunum, grup çalışması, problem çözümü.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Finansman, finansmanla ilgili temel kavramlar Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
2 Finansal yönetimin amacı ve diğer disiplinlerle ilişkisi, finansal yöneticinin görevleri Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
3 Finansal tablolar, amortismanlar Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
4 Faiz, faiz çeşitleri Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
5 Finansal matematik Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
6 Paranın zaman değeri ve buna ilişkin örnek soru çözümleri Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
7 Paranın zaman değerine ilişkin örnek soru çözümü Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
8 Finansal analiz ve kontrol Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
9 Finansal analize ilişkin vaka çalışması Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
10 Finansal planlama Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
11 Finansal kaldıraç ve faaliyet kaldıracı Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
12 Başa baş analizi Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
13 Çalışma sermayesi yönetiminin tanımı, türleri, özellikleri Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
14 Çalışma sermayesinin boyutu ve unsurları Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
15 Genel konu taraması ve problem çözümü Prof. Dr. Osman OKKA finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 1 1
Projeler : - -
Ödev : 13 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Finans alanında gerekli bilgilere yeterli düzeyde sahip olmak. 4
D.Ö.Ç. 2 Finans fonksiyonunda görev aldığı konularda ekip çalışması yapmak. 4
D.Ö.Ç. 3 Finansman ve ekonomi bilgisini kullanarak yatırım projelerini hazırlamak ve analiz etmek. 3
D.Ö.Ç. 4 Finans alanında görev almak, araştırma ve çalışma yapmak, projelere katkı vermek ve sorumluluk almak. 3
D.Ö.Ç. 5 Finansal analiz ve kontrol yapabilme becerisine sahip olmak. 3
D.Ö.Ç. 6 Finansal yönetimin amacı ve diğer disiplinlerle ilişkisini anlamak. 4
D.Ö.Ç. 7 Finansal yöneticinin görevlerini kavramak ve finansal yönetici gibi davranabilme becerisine erişmek. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20