İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   SAYISAL YÖNTEMLER
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0603453 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. VURAL ÇAĞLIYAN
Koordinator E-mail vcagliyan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İşletmelerin karmaşık dünyasındaki problemler karşısında çözümler üretip , çözümlere dair modellemeler yapılması , modellemelere dair iş dünyasına yorumlamalar ile yöneticilere yol gösterecek şekilde ortaya konmasını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Karar Teorisine giriş ve karar ortamlar Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü Alıştırmalar
2 Belirsizlik ortamında karar verme -maks-maks, maks-min ve min-maks pişmanlık kriterleri- Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü Alıştırmalar Hamdy A.Taha, Yöneylem Araştırması
3 Belirlilik ortamında karar verme - Analitik Hiyerarşi Yöntemi Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü Alıştırmalar Hamdy A.Taha, Yöneylem Araştırması
4 Risk ortamında karar verme -Beklenen Değer Kriteri ve Beklenen Fırsat Kaybı Kriteri Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü AlıştırmalarHamdy Taha, Yöneylem Araştırması
5 Oyun Teorisine giriş ve stratejiler Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü AlıştırmalarHamdy Taha, Yöneylem Araştırması
6 Oyun Teorisiyle ilgili problemler çözme Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü AlıştırmalarHamdy Taha, Yöneylem Araştırması
7 Kuyruk (Bekleme Modelleri) Teorisine giriş Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü AlıştırmalarHamdy Taha, Yöneylem Araştırması
8 Ara Sınav
9 Tek Kanallı ve Çok Kanallı Kuyruk modelleri örnekler ve çözüm yöntemleri Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü AlıştırmalarHamdy Taha, Yöneylem Araştırması
10 Kritik Yol Metodu (CPM) Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü AlıştırmalarHamdy Taha, Yöneylem Araştırması
11 Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Yöntemi (PERT) Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü AlıştırmalarHamdy Taha, Yöneylem Araştırması
12 Ulaştırma Modelleri -matematiksel yapısı ve çözüm yöntemlerine giriş Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü AlıştırmalarHamdy Taha, Yöneylem Araştırması
13 Kuzey-Batı Köşesi Yöntemi ve En Küçük Maliyetli Gözeler Yöntemi Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü AlıştırmalarHamdy Taha, Yöneylem Araştırması
14 Ulaştırma modelleriyle ilgili örnekler ve çözümleri Mahmut Tekin, Sayısal Yöntemler Bilgisayar Çözümlü AlıştırmalarHamdy Taha, Yöneylem Araştırması
15 Örnek Soru Çözümü
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 45
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sayısal yöntemler çerçevesinde kullanılan teknikleri tanıma ve problemle karşılaşıldığında hangi tekniği kullanacağına dair karar verme yetisini geliştirmek. 4
D.Ö.Ç. 2 İşletmelerin zorlu dünyasında karşılaştıkları problemlere dair bir sistematik düşünme yöntemleri geliştirmek ve bu sayede tanımlamak 4
D.Ö.Ç. 3 Bulunan çözümlerin işletmeci gözüyle yorumlanmasını öğretebilmek 3
D.Ö.Ç. 4 Öğretilen yöntemler ile üretilen çözümlerin karar desteği amaçlı kullanılması becerilerinin öğrenciye kazandırılması. 3
D.Ö.Ç. 5 Kullanımı öğretilen sayısal yöntem programları ile model kurabilme ve modeli uygulayabilmek 4
D.Ö.Ç. 6 Öğrencilere karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözüm metotlarını geliştirme ve uygulama yöntemleri geliştirmek. 3
D.Ö.Ç. 7 Uygun modelleri kurma becerisi geliştirmek. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20