İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   MAKRO İKTİSAT
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0603451 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. BURCU GÜVENEK
Koordinator E-mail burcuguvenek selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere ekonominin prensiplerini öğretmek, hane halkları,firmalar gibi ekonominin aktörlerinin sahip oldukları kaynakları verimli bir biçimde nasıl yönetecekleri hakkında temel bir anlayış sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
35 0 65 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru ve cevap,tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Temel Makroekonomik Değişkenler, Temel Makroekonomik İlişkiler Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2006), Makro İktisat, Seçkin, Ankara.
2 Temel Makroekonomik Değişkenler, Temel Makroekonomik İlişkiler Dornbush, R,. ve Fıscher, S.,(1998), Makro Ekonomi, Akademi,Ankara.
3 Referans Modelleri I: Klasik Model Bocutoğlu, Ersan, Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
4 Referans Modelleri II:Keynesyen Model Bocutoğlu, Ersan, Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
5 Referans Modelleri II: Keynesyen Model Bocutoğlu, Ersan, Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
6 Dışa Kapalı Ekonomide Para, Faiz ve Milli Gelir: IS-LM Modeli Bocutoğlu, Ersan, Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
7 Dışa Açık ekonomide IS-LM Modeli: IS-LM-BP Modeli. Bocutoğlu, Ersan, Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
8 Ara sınav
9 Dışa Açık ekonomide IS-LM Modeli: IS-LM-BP Modeli Bocutoğlu, Ersan, Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
10 Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli Bocutoğlu, Ersan, Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
11 Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli Bocutoğlu, Ersan, Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
12 Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli Bocutoğlu, Ersan, Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
13 Ekonomik Dalgalanmalar: Konjonktür Teorileri Bocutoğlu, Ersan, Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
14 Ekonomik Dalgalanmalar: Konjonktür Teorileri Bocutoğlu, Ersan, Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar
15 Ekonomik Dalgalanmalar: Konjonktür Teorileri Dornbush, R,. ve Fıscher, S.,(1998), Makro Ekonomi, Akademi,Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Makro ekonominin araştırma alanını ve temel kavramları tanımlayabilecek makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklar 4
D.Ö.Ç. 2 Makro ekonomiye konu olan temel referans modellerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 3 Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde para, faiz ve milli gelir değişkenleri arasındaki ilişkileri ifade eder 4
D.Ö.Ç. 4 Toplam talep ve toplam arz modelini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 5 Keynesyen makroekonominin kuramını, kavramlarını ve rolünü açıklar. 4
D.Ö.Ç. 6 Makro ekonomik değişkenler ve makro ekonomik çıktılar arasındaki ilişkiyi açıklar. 4
D.Ö.Ç. 7 Makro ekonominin güncel yaşam ile bağını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 Çeşitli politika uygulamalarının makro ekonomik sonuçlarını yorumlar. 4
D.Ö.Ç. 9 Belirli bir ülke ekonomisinin makro ekonomik performansını ya da bir makro değişkenini makro seviyede değerlendirmek için bir makale/rapor yazabilir. 4
D.Ö.Ç. 10 Keynesyen makroekonominin kuramını, kavramlarını ve rolünü açıklar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20