İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   İSTATİSTİK
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0603353 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR.NİMET YAPICI PEHLİVAN
Koordinator E-mail nimet selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF.DR.NİMET YAPICI PEHLİVAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin sayısal verilerle düşünmesine ve sayıların arkasında yatanları anlayarak yorumlamasına yardımcı olmayı, öğrencinin gerekli olduğu durumda uygun veri çözümleme yöntemini seçerek kullanabilme becerisini geliştirmeyi amaçlar.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımı, örnek problem çözümleri, soru-cevap tekniği ile öğrenme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İstatistikte temel tanımlar ve kavramlar Fazlı Güler, Temel İstatistik, Beta Kitabevi, 2007, İstanbul.
2 İstatistikte tablolar (seriler) Durmuş Dündar, Nazan Çağlar, İstatistik: Temel Bilgiler, Yöntemler ve Uygulamalar, Der Yayınları, 2008, İstanbul.
3 İstatistikte Grafikler Durmuş Dündar, Nazan Çağlar, İstatistik: Temel Bilgiler, Yöntemler ve Uygulamalar, Der Yayınları, 2008, İstanbul.
4 Hassas ortalamalar Özkan Ünver, Hamza Gamgam, Uygulamalı Temel İstatistik Uygulamaları, Seçkin Yayınları, 2008, Ankara.
5 Hassas ortalamalar Özkan Ünver, Hamza Gamgam, Uygulamalı Temel İstatistik Uygulamaları, Seçkin Yayınları, 2008, Ankara.
6 Hassas olmayan ortalamalar Özkan Ünver, Hamza Gamgam, Uygulamalı Temel İstatistik Uygulamaları, Seçkin Yayınları, 2008, Ankara.
7 Merkezi eğilim ölçüleri Vasfi Nadir Tekin, İstatistiğe Giriş, Seçkin Kitabevi, 2008, Ankara.
8 Ara sınavı
9 Merkezi dağılım ölçüleri Vasfi Nadir Tekin, İstatistiğe Giriş, Seçkin Kitabevi, 2008, Ankara.
10 Olasılık Paul Newbold, Çev: Ümit Şenesen, İşletme ve İktisat için İstatistik,Literatür Yayınları, 2000, İstanbul.
11 Kesikli olasılıklar Paul Newbold, Çev: Ümit Şenesen, İşletme ve İktisat için İstatistik,Literatür Yayınları, 2000, İstanbul.
12 Sürekli olasılıklar Paul Newbold, Çev: Ümit Şenesen, İşletme ve İktisat için İstatistik,Literatür Yayınları, 2000, İstanbul.
13 Örnekleme ve örnekleme dağılımları Paul Newbold, Çev: Ümit Şenesen, İşletme ve İktisat için İstatistik,Literatür Yayınları, 2000, İstanbul.
14 Binom dağılımı, hipergeometrik dağılım ve poission dağılımı Necmi Gürsakal, Betimsel İstatistik, Dora Kitabevi, 2012, Bursa.
15 Doğrusal korelasyon ve regresyon Fazlı Güler, Temel İstatistik, Beta Kitabevi, 2007, İstanbul.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İstatistik kavramının anlaşılması 4
D.Ö.Ç. 2 İstatistiğin sosyal bilimler alanındaki öneminin vurgulanması 4
D.Ö.Ç. 3 İstatistik kuram ve tekniklerinin öğrenimi 4
D.Ö.Ç. 4 Veri toplama ve analiz tekniklerinin kavranması 4
D.Ö.Ç. 5 Karar verme sürecinde istatistiki analiz ve yorum becerisinin geliştirilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Temel istatistik tanımlarının ve kavramlarının öğrenimi 4
D.Ö.Ç. 7 İstatistik bilgisi gerektiren tabloların analizi ve yorumlanması 4
D.Ö.Ç. 8 İstatistik bilgisi gerektiren grafiklerin yorumlanması ve analizi 4
D.Ö.Ç. 9 Veri türleri, sunumları ve ölçümleri ile ilgili genel bilgi birikimine sahiplik 4
D.Ö.Ç. 10 Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda istatistiki veri toplama ve analiz yöntemlerine hakimiyet sağlanması 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20