İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   ENVANTER VE BİLANÇO
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0603352 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. YUNUS CERAN
Koordinator E-mail yunusceran selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. YUNUS CERAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı,öğrencilere orta düzeyde muhasebe teorisi ve uygulamasını öğretmektir. Ayrıca bu ders de muhasebe kayıtlarına ilişkin örnek uygulamalar yapılarak muhasebe kayıtlarını ayrıntılı bir şekilde kavramaları ve muhasebe mantığını geliştirmeleri sağlanacaktır. Böylece öğrenciler dönem sonu kayıtları ile temel finansal tabloların nasıl düzenleneceği hakkında bilgi edinecek,karşılaştıkları birçok muhasebe problemine çözüm getirebileceklerdir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Örgün Öğretim
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Muhasebenin Temel Kavramları, Hesap Gruplarının İşleyişi N. Ata Atabey, Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
2 Envanterin Tanımı ve Değerleme Ölçüleri N. Ata Atabey Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
3 Aktif Hesapların Enventer ve Değerleme İşlemleri, Hazır Değerler Envanteri N. Ata Atabey Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
4 Menkul Kıymetler Envanteri N. Ata Atabey Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
5 Alacakların Değerlemesi ve Envanteri N. Ata Atabey Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
6 Stokların Sayımı ve Değerlemesi N. Ata Atabey Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
7 KDV Hesaplarının Kapatılması, Dönem Ayırıcı Hesapların Envanteri N. Ata Atabey Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
8 ARA SINAV
9 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Envanteri, Amortisman Hesaplama Yöntemleri N. Ata Atabey Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
10 Yenileme Fonu, Yeniden Değerleme ve Maliyet Artış Fonu N. Ata Atabey Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
11 Yabancı Kaynak ve Özkaynak Hesaplarının Envanteri N. Ata Atabey Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
12 Maliyet Hesaplarının Yansıtılması, Gelir-Gider Hesaplarının Kapatılması N. Ata Atabey Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
13 SINIF ÇALIŞMASI ÖRNEK ÇÖZÜMÜ
15 Kesin Mizanın Düzenlenip Bilanço ve Gelir Tablosunun Hazırlanması N. Ata Atabey Raif Parlakkaya ve Ali Alagöz, "Genel Muhasebe", Nobel Yayın, Ankara, 2012
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 28 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 18
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1- Envanter ve Değerleme Yöntemlerini tanımlar. 3
D.Ö.Ç. 2 2- Hesaplarla ilgili uygun değerleme yöntemlerini kullanır. 4
D.Ö.Ç. 3 3- Muhasebe yanlışlarını dönem sonu işlemleri ile düzeltir. 4
D.Ö.Ç. 4 4- Değerleme sonrası kesin mizanı düzenler. 3
D.Ö.Ç. 5 5- Dönem sonunda bilanço ve gelir tablosunu düzenler. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20