İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   Mikro İktisat
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0603351 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ SAVAŞ ERDOĞAN
Koordinator E-mail serdogan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SAVAŞ ERDOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
ARŞ. GÖR. MUSTAFA TEK
Dersin Amacı Öğrencilere ekonominin prensiplerini öğretmek, hane halkları,firmalar gibi ekonominin aktörlerinin sahip oldukları kaynakları verimli bir biçimde nasıl yönetecekleri/dağıtacakları hakkında temel bir anlayış sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
35 0 65 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,soru cevap,tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ekonominin Metodu ve Amacı Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
2 Ekonomik Problem: Yokluk ve Seçim Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
3 Talep,Arz ve Pazar Dengesi Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
4 Talep,Arz ve Pazar Dengesi Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
5 Talep ve Arz Uygulamaları Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
6 Esneklik Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
7 Hanehalkı Davranışları ve Tüketici Seçimi Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
8 VİZE Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
9 Hanehalkı Davranışları ve Tüketici Seçimi Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
10 Üretim Süreci: Kar Maximizasyonu Altında Firma Davranışları Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
11 Kısa Dönem Maliyet ve Çıktı Kararları Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
12 Kısa Dönem Maliyet ve Çıktı Kararları Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
13 Uzun Dönem Maliyet ve Çıktı Kararları Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
14 Genel Denge ve Tam Rekabetin Etkinliği Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
15 Tekel ve Tekelcilik Karşıtı Politikalar Case, Karl Fair, Ray and Oster, Sharon Principles of Economics with MyEconLab Student Access Card, Pearson ? Prentice Hall, 10th edition, 2012. Students MUST buy the book
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 18 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kıtlık, fırsat maliyeti, elastikiyet, ekonomik kâr ve marjinal analiz gibi temel ekonomi kavramlarını tanımlar 4
D.Ö.Ç. 2 Arz ve talebi belirleyen unsurları açıklar 4
D.Ö.Ç. 3 Arz veya talepteki bir değişime bağlı olarak piyasa çıktılarındaki değişimleri gösterir. 4
D.Ö.Ç. 4 Piyasa dengesi kavramını açıklar 4
D.Ö.Ç. 5 Tam rekabetçi ve tam rakabetçi olmayan piyasalar arasındaki farkları ortaya koyar 4
D.Ö.Ç. 6 Üretici ve tüketici davranışı teorilerini karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 7 Kar amacı gütmenin neden verimli sonuçlar doğurduğunu açıklar 4
D.Ö.Ç. 8 Üretim, kar ve maliyet gibi temel kavramaları açıklar 4
D.Ö.Ç. 9 Üretimin maliyetleri, kısa ve uzun dönem tüm maliyet fonksiyonlarını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 10 Piyasa kavramını tanımlayabilir, piyasa türlerini sıralayabilir ve tam rekabet piyasasının analizini yapar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20