İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   YÖNETİM VE ORGANİZASYON-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0603350 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ADNAN ÇELİK
Koordinator E-mail adnancelik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Adnan ÇELİK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Hande ULUKAPI YILMAZ
Dersin Amacı Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğine ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1)Anlatım, 2)Soru-Cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 TEMEL YÖNETİM KAVRAMLARI Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
2 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI - PLANLAMA Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
3 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI - ÖRGÜTLEME Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
4 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI - YÖNELTME Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
5 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI - KOORDİNASYON Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
6 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI - KONTROL Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
7 GELENEKSEL YÖNETİM KURAMLARI Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
8 Ara Sınav
9 NEO-KLASİK YÖNETİM KURAMLARI Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
10 MODERN YÖNETİM KURAMLARI Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
11 ÇEVREYE UYUM (ADAPTASYON) YAKLAŞIMLARI Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
12 ÇEVREYE UYUM (ADAPTASYON) YAKLAŞIMLARI Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
13 ÇEVREYE UYUM (ADAPTASYON) YAKLAŞIMLARI Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
14 POPÜLASYON EKOLOJİSİ YAKLAŞIMI Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
15 POPÜLASYON EKOLOJİSİ YAKLAŞIMI Şimşek, M.Ş. ve Çelik, A. (2017). Yönetim ve Organizasyon. Eğitim Yayınevi: Konya.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 2 5
Projeler : - -
Ödev : 5 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yönetim teorilerini değerlendirebilir ve sorgulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilir 4
D.Ö.Ç. 3 Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Yönetimin ve yöneticiliğin değişken ve parametrelerini analiz edebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Yönetsel süreçleri kavrayabilir ve irdeleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Yönetim teorilerini karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilir 4
D.Ö.Ç. 7 Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20