İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Mikail ALTAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Gamze ŞEKEROĞLU , Arş. Gör. Nebi Salih KARAHAN
Dersin Amacı Finans matematiği ile ilgili temel kavramlar üzerinde durup, öğrencilere finans problemlerini çözme ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,soru-cevap, problem çözümü, bilgi teknolojileri kullanma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Maliyet ve satış fiyatlarına ilişkin temel giriş Zehra Başkaya Finans Matematiği
2 Kar hesaplama Zehra Başkaya Finans Matematiği
3 Kümülatif ve ortalama kar Zehra Başkaya Finans Matematiği
4 Faiz tanımı ve türleri Zehra Başkaya Finans Matematiği
5 Faiz hesaplarında kullanılan kavramlar Zehra Başkaya Finans Matematiği
6 Faiz hesaplama yöntemleri Zehra Başkaya Finans Matematiği
7 Faiz hesaplamada özel durumlar Zehra Başkaya Finans Matematiği
8 Ara sınav haftası Zehra Başkaya Finans Matematiği
9 Basit faize ilişkin problem çözümü Zehra Başkaya Finans Matematiği
10 Bileşik faize ilişkin problem çözümü Zehra Başkaya Finans Matematiği
11 Cari hesaplar Zehra Başkaya Finans Matematiği
12 İskonto kavramı, türleri, iskonto hesaplarında kullanılan kavramlar Zehra Başkaya Finans Matematiği
13 Anüite Zehra Başkaya Finans Matematiği
14 Menkul kıymet değerlemesi Zehra Başkaya Finans Matematiği
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 3 4
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 9
Final : 1 19
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Basit faiz hesaplama ve yorumlama becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 2 Bileşik faiz hesaplama ve yorumlama becerisi kazanır 4
D.Ö.Ç. 3 İskonto hesaplamaları yapar ve yorumlar 4
D.Ö.Ç. 4 Eşit taksitlendirme hesaplamaları yapar 4
D.Ö.Ç. 5 Borç itfa tabloları hazırlar ve yorumlar 4
D.Ö.Ç. 6 Reel ve fektif faiz hesasplamaları yapar ve yorumlar 4
D.Ö.Ç. 7 Yatırım analizlerinde temel finans matematiği bilgilrerini kullanır 4
D.Ö.Ç. 8 Temel bilgi teknolojilerini kullanarak finans al hesaplamalar yapar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20