İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   DAVRANIŞ BİLİMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0603154 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. ALİ ERBAŞI
Koordinator E-mail aerbasi selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Ali ERBAŞI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Akın ABUL
Dersin Amacı Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek çalışma arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, güdülenme, tutumlar, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Davranış Bilimlerine Giriş Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
2 Davranış Düzlemi, Sosyal Statü Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
3 Rol Davranışları, Sosyal Kurumlar ve Davranış Bilimleri İlişkisi Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
4 Kültür, Örgüt Kültürü ve Girişimcilik Kültürü Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
5 İnanç ve Tutumlar Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
6 Kişilik ve Davranış Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
7 Algılama Kavramı, Öğrenme Kavramı ve Öğrenme Kuramları Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
8 Ara Sınav
9 Öğrenme İlkeleri, Öğrenen Örgütler Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
10 İletişim Kavramı, İletişim Süreci, Etkin İletişimi Engelleyen Faktörler Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
11 Örgütsel İletişim Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
12 Motivasyon Kavramı Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
13 İş Tatmini Kavramı Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
14 Grup Kavramı ve Kapsamı Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
15 İşletmeler Açısından Grup Şimşek, Şerif, Akgemci, Tahir ve Çelik, Adnan (2011). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Ankara: Gazi Kitabevi.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 4
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 8
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 16
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1) Yönetim sürecinde davranış bilimlerinin ortaya çıkışını ve ilgili bilim dallarını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 2 2) Davranış bilimlerinin incelendiği sistemleri ve etkilendiği çağdaş yaklaşımları anlatır. 4
D.Ö.Ç. 3 3) Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 4 4) Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder. 4
D.Ö.Ç. 5 5) Kişilik Teorilerini ve örgütlerde ön plana çıkan kişilik özelliklerini yorumlar. 4
D.Ö.Ç. 6 6) Güdülemeyi, iş tatminini ve grupları örnekler vererek açıklar. 4
D.Ö.Ç. 7 7) Kültür, değerler ve inançlar hakkında bilgi sahibidir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20