İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
Dersin Adı   İKTİSADA GİRİŞ-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 0603150 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ORHAN ÇOBAN
Koordinator E-mail ocoban selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencileri ekonominin temel kavramları, hanehalkları ve firmaların iktisadi davranışları, üretim süreci ve maliyet oluşumu, fiyat sistemi, piyasalarının işleyişi ve yapıları hakkında bilgi sahibi yapmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 0 70 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru cevap,tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İktisadi kavramlar (iktisat, istekler, ihtiyaçlar, mal ve hizmetler, kıtlık, tercih, fırsat maliyeti, talep, arz ve ekonomik sistemler), iktisadi karar verici birimler Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
2 Talep ve arzın belirleyicileri, talep ve arz eğrilerinin elde edilmesi, talep ve arzdaki değişmeler Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
3 Piyasa dengesi ve dengenin değişmesi, hükümet müdahaleleri (tavan ve taban fiyat uygulamaları) Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
4 Talep ve arz esneklikleri esnekliğin belirleyicileri Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
5 Talep ve arz esneklikleri esnekliğin belirleyicileri Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
6 Kısa ve uzun dönemde üretim süreci ve her iki dönemde karı maksimize eden firma davranışı Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
7 Kısa dönem maliyetler ve uzun dönem maliyetler ve üretim kararları ölçek ekonomileri, Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
8 Ara sınav
9 Mal piyasaları: tam rekabet piyasası Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
10 Monopol piyasası Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
11 Monopolcü rekabet piyasaları Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
12 Oligopol piyasası Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
13 Oyun teorisi Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
14 Faktör piyasalarına giriş Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
15 Genel denge ve etkinlik Orhan Çoban, İktisada Giriş,2010.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 45
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1)Temel ekonomik kavramları öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 2)Rasyonel karar verebilmeyi ve tercih yapabilmeyi öğrenir 3
D.Ö.Ç. 3 3)Tüketici ve üretici davranışını analiz eder 3
D.Ö.Ç. 4 4)Piyasa talebi ve belirleyicilerini analiz eder 3
D.Ö.Ç. 5 5)Piyasa yapılarını analiz eder. 2
D.Ö.Ç. 6 6)Hükümetin mikro ekonomideki rolünü anlar. 3
D.Ö.Ç. 7 7) Üretici denge koşulu için marjinal, ortalama ve toplam maliyet kavramlarını ve bunların arasındaki ilişkileri analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 8 8) Piyasa tasnifi için tam rekabet piyasası ile monopol piyasası arasındaki farkları ve bunların ekonomik sonuçlarını yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 9 9) Milli gelir dengesinin oluşumu ve değişimini grafik yardımıyla analiz eder 3
D.Ö.Ç. 10 10) Gelir dağılımını analiz eder. 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20