İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. DR. GAMZE ŞEKEROĞLU
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MUHASEBE VE FİNANSMAN
E-Mail :  gamzetoraman selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233098
Adres : Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Oda No:A125
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F.2011 

  Akademik Yayınlar:

        ŞEKEROĞLU,G., UÇAN, O. ve ACAR, M. (2019). “Enflasyon ve Dış Ticaret Açığının BorsaEndeks Getirileri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksinde BirUygulama” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 82, s. 221-234.

        ŞAHİN, İ.E. ve ŞEKEROĞLU, G. (2018). “Türkiye’deKamusal, Özel ve Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankalarının FinansalEtkinlik Analizi”, 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, 26-28Nisan, Çeşme, İzmir.

        ŞEKEROĞLU, G. and ACAR, M. (2018). “Comparative Measurement With Data Envelopment Analysis of Financial Efficiencies of Firms on Borsa Istanbul Sustainability Index” 3rd International Congress on Economics, Finance and Energy, 16-18 April, Almaty, Kazakhstan.

        ŞEKEROĞLU, G., ACAR, M. and GÜZEL, F. (2017). “Green Bonds as a Finance Instrument for Environmental Projects: The World and Turkey Applications”, 3th International Conference on Sustainable Development,19-23 April, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

        GÜZEL, F., ACAR,M. and ŞEKEROĞLU, G. (2017). “Sovereign Wealth Funds: A Comparison of the Turkish Sovereign Wealth Fund with the World Samples”, Periodicals of Engineering andNatural Sciences, Volume:5, Issue:2, June, p:165-175.

        ŞEKEROĞLU,G. ve ACAR M. (2017). "Kurumsal Yönetimin Teknik Etkinlik Üzerindeki Etkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Firmalarda Bir Uygulama", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 60, Aralık, s. 1-15.

        CERAN, Y., ŞEKEROĞLU, G. and ÖZ, M. (2014). “StockFinancing As An Alternative Financing Technique and Its Applicability in Turkey”,14th International Academic Conference, 28-29 October, Malta.


Tez Konuları:

Doktora: "Pay Senedi Fiyatlarında Balon Düzeyinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme, (2013-2019).


Yüksek Lisans: "Çalışma Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkileri: İMKB’de Kayıtlı Firmalar Üzerinde Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman, (2010-2013).


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Ve Finansman A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli23/02/201123/11/2016

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Genel Muhasebe
GRADUATION PROJECT-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
STATISTICS