İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. DR. ESRA KIZILOĞLU
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM VE ORGANİZASYON
E-Mail :  esraciftci selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233098
Adres : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İŞLETME BÖLÜMÜ A125 NOLU ODA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ2011 

  Akademik Yayınlar:

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-Doğanalp, Burcu,Ertürk, Ebru, Kızıloğlu, Esra and Çiftçi,Nusret(2017) The Effects Of Academic Mentoring Perceptions Of Research Assistants OnTheir Organizational Commitment, SHS Web of Conferences 37, 01037, DOI:10.1051/shsconf/2017370 ERPA 2017.

-Kızıloğlu,Esra ve  Akgemci,Tahir (2017). İşgören PerformansiDeğerlendirmesinin İşgören Stresi Ve İşten Ayrilma Niyeti Üzerindeki Etkisi:Bankalar Üzerine Bir Araştırma. PressAcademia Procedia (PAP), V.4, p. http://doi.org/10.17261/Pressacademia.2017.

-Şahin, Metin and Kiziloglu, Esra (2015). The Relationshıp Between Work-Family And Family Work Conflicts And Job Stress: AResearch On Taekwondo Referees,International Journal Of Academıc Research, Vol. 7. No. 3. Iss.1.pp.72-77.

-Kızıloğlu, Esra and Bedük, Aykut (2015). The Effect of Civil Servants’ Mobbing Perceptionon Organizational commitment:A Practice in Special Provincial Administration of Erzurum, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 6 No. 4,pp.144-149.

-Kızıloğlu, Esra and Çelik, Adnan (2015). Whistleblowing Behaviorin Organizations and Work Morality Interaction. International Journal ofSocial Sciences and Education Research, 1 (2),pp. 399-414.

-Akgemci,Tahir, Sanioğlu,Zehranur, Kızıloğlu, Esra and Gedik,Alper (2015).The Effect of Work-Famıly Life Conflict of Academicians on Job Stress, Journal of International Economic Research,Vol.1  No. 1, pp. 3-11.

-Öge, H.Serdar, Çiftçi, Esra and Karaboğa, Kazım (2014). The Role of Personality Characteristics and Psychological Harassment Behaviors Which Employees Are Exposed on Work Alienation, World Academyof Science, Engineering and Technology International Journal of Social,Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering,Vol.8,No.8,pp.2670-2679.  Uluslararası bilimseltoplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan   bildiriler

-Akgemci,Tahir ve KızıloğluEsra (2017). Çalişanlarin Kişilik Özellikleri  İntikam Niyetlerini Ve Affetme EğilimleriniEtkiler Mi? , INES InternationalAcademic Research Congress" (INES-2017), 18-21 October Alanya,Turkey.

-Kızıloğlu, Esra, Güllü, Sevim ve Şahin, Süleyman (2017). Algılanan Örgütsel Prestijin İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama, INES International AcademicResearch Congress" (INES-2017), 18-21 October Alanya,Turkey.

-Akgemci,Tahir, Kızıloğlu,Esra and Jami J., Mohammed Saber. The Effects of JobEmbededness on Job Involvement and Employees Performance: A Research on HotelEmployees in Iraq. International Congress on Cultural Heritage and Tourism, 19-21May, 2017 Konya-Turkey.

-Güllü, Sevim, Şahin, Süleyman ve Kızıloğlu,Esra, İsel ve Dışsal Motivasyonun Örgütsel Güven ÜzerineEtkisi:Bursa Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü Örneği (2017). TheInternational Balkan Conference in Sport Sciences/IBCSS 2017, Bursa, Turkey.

-Şahin, Metin and Kızıloğlu, Esra, Effects of Work-Famılyand Famıly-Work Conflıcts Experıenced By Taekwondo Trainers on Their JobStress, 4th International Conferenceon Science Culture and Sport, 22-26 May 2015, Ohrid-Makedonya.

-Akgemci, Tahirand Kızıloğlu, Esra. Do Personality Traits Have An Impact OnOrganizational Identification? A Field Survey, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, StPetersburg, 11-14, 2014. Russia – September.

 


 Yazılan ulusal kitaplar veyakitaplarda bölümler

-Akgemci,Tahir, Kaplan, Mehmet ve Kızıloğlu, Esra (2017). Kadın Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerinin CamTavan Sendromunu Aşma Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Wolff, R.A.  ve Kaygısız E. (Ed.). "Yönetim ve Organizasyon Makaleleri: Kadın Akademisyenlere Armağan .

 

Ulusal hakemli dergilerdeyayınlanan makaleler

-Şendoğdu, A.Aslan, Özata, Musa ve Çiftçi,Esra (2014).  Kobi’lerdeKurum Kültürünün Yönetim Desteği Boyutu ile İşgörenlerin İş Tatmini İlişkisiÜzerine Bir Saha Araştırması, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Dergisi,28(1):215-229.

 

 

Ulusal bilimsel toplantılardasunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

-Akgöz, Erkan, Çiftçi, Esra ve Altan M. Kader. Turizmİşletmelerinin Değişim Mühendisliği (Reengineering) Sürecinde Dış Kaynak Kullanımı(Outsourcing) ve Bir Model Önerisi, 11.Ulusalişletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Konya.

 


 Tez Konuları

Yüksek Lisans Tez Konusu:  Genel Sinizmin ve ÖrgütselSinizmin İşe Bağlılık Düzeyine Etkisi: Konya İlindeki Otel Çalışanları ÜzerindeBir Araştırma (2010 - 2013, Tamamlandı)

Doktora Tez Konusu: İşyeri Nezaketsizliğinin Bilgi Paylaşma Tutumu ve İş Çıktıları ÜzerindekiEtkisi: Algılanan Etik İklimin Aracı Rolü (2013-Devam Ediyor)

 

Görevler

·        11.Ulusal İşletmecilik Kongresi 10 - 12 Mayıs 2012, Konya, Yürütme Kurulu.

·        Bölgesel Kalkınma Sempozyumu,14-16 Kasım 2013,Konya, Sempozyum Sekretaryası.

·        Kop Bölgesel Kalkınma Dergisi, Aralık, 2013,sayı 1-2, Editör Yardımcısı.

·        22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2014,Konya, Düzenleme Kurulu.

 


 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşl. Ve Otl. Yük.Ok. Konaklama İşletmeciliği BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli18/02/201114/05/2012
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü13. Mad. Görev.14/05/201201/08/2017

 Ek Bilgi

 Dersler