İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ AKGÜN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MUHASEBE VE FİNANSMAN
E-Mail :  aakgun selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 3101
Adres : Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü A128 Alaaddin Keykubad Kampüsü Selçuklu/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2004 

  Akademik Yayınlar:

ULUSLARARASIÇALIŞMALAR

A-3)Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Akgün, Ali (2013). “A Review of BankruptcyPrediction Models and Bankruptcy Prediction Studies in Turkey”, InternationalJournal of Business and Management Studies, ISSN: 2158-1479, Volume:2, No:1,syf. 93-100.

Akgün, Ali; Şahin, İ. Erem ve Yılmaz, Baki (2013).“The Effect of Variations in Gold and Oil Prices on BIST 100 Index”,Mediterranean Journal of Social Sciences, ISSN:2039-9340, Volum:4, No:10, syf.726-730.

Şahin, İ. Erem; Yılmaz, Baki ve Akgün, Ali (2013).“Measurement of Efficiency in the Turkish Banking Sector in the 2009-2011Period: A DEA Approach”, Mediterranean Journal of Social Sciences,ISSN:2039-9340, Volum:4, No:10, syf. 744-752.

Şahin, İ. Erem ve Akgün, Ali (2016). “Analysis ofFinancial Efficiency of the Companies Operating in the BIST SustainabilityIndex”, Journal of Economics, Finance and Accounting, ISSN:2148-6697, Volume:3,Issue:4, syf. 355-369.

ULUSLARARASIBİLDİRİLER

B-1)Tam Metinli Bildiriler

Akgün, Ali (2014). “The Effect of Economic Growthand Inflation on Stock Returns: A Panel Data Application”, GlobalInterdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (GIBA), ClearwaterBeach (Florida-USA), 15-18 Mayıs, ISSN: 2333-4207, syf. 301-309.

Akgün, Ali (2015). “The Effect of the Changes in OilPrices on IMKB-100 Index”, International Conference of InterdisciplinaryStudies Conference (ICIS), San Antonio (Texas-USA), 16-19 Nisan, ISSN:2374-1260, syf. 318-344.

Akgün, Ali ve Şahin, İ. Erem (2016). “Effects of OilPrices Fluctuation on Stock Returns of the Industry Firms: Borsa IstanbulIndustry Index Application”, International Conference on Business and EconomicsStudies, Washington (USA), 25-28 Şubat, ISSN: 2469-7540, syf. 121-133.

Şahin, İ. Erem, Mucuk, Mehmet ve Akgün, Ali (2016).“Financial Efficiency in the Turkish Cement Sector: An Empirical Analysis”, GAIInternational Academic Conferences, New York (USA), 22-25 Mayıs, ISBN:978-0-9965808-3-0, syf. 281-289.

ULUSALÇALIŞMALAR

D-1)AraştırmaMakalesi (Hakemli)

Akgün, V. Özlem ve Akgün, Ali (2014). “Marka veMarka Değeri Olgusu: Marka Değerinin Tespitine Yönelik Bir Uygulama”, SelçukÜniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:8, ISSN: 2146-7226,syf. 1-13.

Akgün, Ali ve Akgün, V. Özlem (2016). “İşletmelerdeAr-Ge Harcamalarının Kârlılığa Etkisi: Aselsan Örneği”, Selçuk ÜniversitesiSosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:12, ISSN: 2146-7226, syf. 1-12.

D-1.1)Derleme, Vaka Takdimi, Teknik Not, Kısa Makale, Kitap veya Makale Tahlili,Editöre Mektup, Özet, Tartışma vb. (Hakemli)

Akgün, Ali (2009). “Analitik Finansal Yönetim (KitapTahlili)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22,ISSN: 1302-1796, syf. 481.

ULUSALBİLDİRİLER

E-1)Tam Metinli Bildiriler (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

Güler, Ender ve Akgün, Ali (2010). “Aileİşletmelerinde İç Kontrol ve İç Denetim Sisteminin Etkinliği: Konya’da FaaliyetGösteren Aile İşletmeleri Üzerine Yapılmış Bir Araştırma”, 4. Aile İşletmeleriKongresi Kongre Kitabı, İstanbul, 16-17 Nisan, syf. 69-83.

Mucuk, Mehmet ve Akgün Ali (2011). “İhracat veİthalat Arasındaki İlişkinin Konya Ekonomisi Bağlamında Değerlendirilmesi”, 3.Yerel Ekonomiler Kongresi Bildiriler Kitabı, Konya, 26-28 Mayıs, syf. 182-191.

ULUSALKİTAP

F-1)Kitap Yazarlığı

Akgün, Ali (2016). Firmalarda FinansalBaşarısızlığın Tahmini ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama,Konya: Aybil Yayınları, ISBN: 978-605-9119-50-4.

 


  Yönetilen Tezler
1. , " ", -, , , , - ,

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
-  

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Kariyer Planlama Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müd.30/01/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler