İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BURCU DOĞANALP
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM VE ORGANİZASYON
E-Mail :  burcudoganalp selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234381
Adres : Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2002 

  Akademik Yayınlar:
1. Doğanalp, Burcu , " Bulanık Çok-Kriterli Karar Verme İle Öğretim Üyesi Değerleme Çalışması ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, , 498-517, 2016,( Üniversite Dersgisi )
2. Doğanalp, Burcu, Serkan Doğanalp , " Determination of Elective Course Based on Hierarchical Fuzzy TOPSIS Method with MATLAB Software ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, , 103-114, 2016,( Üniversite Dersgisi )
3. Sağır, Hayriye, Burcu Doğanalp, " Bulanık Çok-Kriterli Karar Verme Perspektifinden Türkiye İçin Enerji Kaynakları Değerlendirmesi ", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, , 233-256, 2016,( Üniversite Dersgisi )
4. Tınkır, Mustafa, Burcu Doğanalp, Serkan Doğanalp , " Human Resource Selection Process by Using Various Fuzzy Logic Techniques ", FOI 2015-Workshop on Foundations of Informatics, , , 403-421, 2015,( Konferans )
5. Akgemci, Tahir, Burcu Doğanalp, " İnsan Kaynakları Seçimi Sürecini Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Ele Alan Ampirik Çalışmaların Önündeki Engeller ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 1, , 131-155, 2014,( Üniversite Dersgisi )
6. Çağlıyan, Vural, Mehtap Fındık ve Burcu Doğanalp, " A Consideration on Emotional Labor, Burnout Syndrome and Job Performance: The Case of Health Institutions ", Mediterranean Journal of Social Sciences, 10, , 532-540, 2013,( Diğer )
7. Doğanalp, Burcu , " Machine Maintenance Manager Selection Process with Fuzzy TOPSIS Technique: An Empirical Application ", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 25, , 201-221, 2013,( Üniversite Dersgisi )
8. Yüceler, Aydan, Burcu Doğanalp ve Ş. Didem Kaya, " The Relation Between Organizational Health and Organizational Commitment ", Mediterranean Journal of Social Sciences, 10, , 781-788, 2013,( Diğer )
9. Akgemci, Tahir, Burcu Doğanalp ve Vural Çağlıyan, " Eco-Productivity as the Sustainable Competitive Advantage Source: An Analysis of Recent Applications from Turkish Enterprises ", 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2010, , , 537-544, 2010,( Konferans )
10. Doğanalp, Burcu, " Kriz Döneminde Transformasyonel Lider Davranışlarının İşletme Performansı Bağlamında Fırsat Yönetimine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, , 131-146, 2009,( Üniversite Dersgisi )
11. Öğüt, Emine, Burcu Doğanalp, Adem Öğüt, " The Dimensions Of Information Management in Healtcare Industry: An Analysis of Recent Applications from Turkish Hospitals ", HEPS (Healthcare Systems, Ergonomics and Patient Safety) 2008 International Conference, , , , 2008,( Konferans )
12. Akgemci, Tahir, Burcu Doğanalp, Aydan Yüceler ve Ayşe Kocabacak, " Yükseköğretimin Kariyer Planlama Süreci Üzerindeki Rolüne İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma: KONYA S.Ü. İ.İ.B.F. Örneği ", 5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, , , 449-458, 2007,( Konferans )
13. Şimşek, M. Şerif, Adem Öğüt, Burcu Doğanalp ve Aydan Yüceler, " Sürdürülebilir Rekabetçi Avantaj Olarak Stratejik Outsourcing ", Uluslararası 6.Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , , 596-607, 2007,( Konferans )
14. Öğüt, Adem, Burcu Kaplan ve M. Tahir Demirsel, " Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı Bağlamında Öğrenme Kavramının Yönetsel Yansımaları ", IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , 411-418, 2004,( Konferans )
15. Akgemci, Tahir, Enver Aydoğan ve Burcu Kaplan, " Yöneticiler Açısından İş Analizi Sonuçlarının İşletmelerde Uygulanabilirliği: Özel Sektör Kuruluşlarında Bir Uygulama ", IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , 325-336, 2004,( Konferans )
16. Çelik, Adnan, Tahir Akgemci, Aydan Yüceler ve Burcu Kaplan, " The Use of Knowledge-Based Systems in the Enterprises ", International Conference on Signal Processing, , , 144-148, 2003,( Konferans )

A.Uluslararası Çalışmalar

A.3. Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

• Çağlıyan, Vural, Mehtap Fındık ve Burcu Doğanalp, “A Consideration on Emotional Labor, Burnout Syndrome and Job Performance: TheCase of Health Institutions”, Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(10), McSer Publishing, ISSN: 2039 – 9340, 532-540.

• Yüceler, Aydan, Burcu Doğanalp ve Ş. Didem Kaya, “The Relation Between Organizational Health and Organizational Commitment”, MediterraneanJournal of Social Sciences, 4(10), McSer Publishing, ISSN: 2039 –9340, 781-788.

 

B.Uluslararası Bildiriler

B.1. Tam Metinli Bildiriler (Yabancı Dilde Sözlü Sunulan Ve Tam Metni Yayınlananlar)

• Çelik, Adnan, Tahir Akgemci, Aydan Yüceler ve Burcu Kaplan, "The Use of Knowledge-Based Systems in the Enterprises", International Conference on Signal Processing, September 2003, Çanakkale, 144-148.

• Akgemci, Tahir, Burcu Doğanalp, Aydan Yüceler ve Ayşe Kocabacak," Yükseköğretimin Kariyer Planlama Süreci Üzerindeki Rolüne İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma: KONYA S.Ü. İ.İ.B.F. Örneği", 5.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, Celalabad / KIRGIZİSTAN, 449-458.  

• Şimşek, M. Şerif, Adem Öğüt, Burcu Doğanalp ve Aydan Yüceler, "Sürdürülebilir Rekabetçi Avantaj Olarak Stratejik Outsourcing", Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 26-28 Aralık 2007, İstanbul, 596-607.

• Akgemci, Tahir, Burcu Doğanalp ve Vural Çağlıyan, "Eco-Productivity as the Sustainable Competitive AdvantageSource:  An Analysis of Recent Applications from Turkish Enterprises”, International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference &EXPO SGEM 2010, 20-26 June 2010, Varna /BULGARIA, Volume: 2, 537-544.

• Tınkır, Mustafa, Burcu Doğanalp ve Serkan Doğanalp,“Human Resource Selection Process by Using Various Fuzzy Logic Techniques”, FOI 2015-Workshop on Foundations of Informatics, August 24-29, 2015, Chisinau, Moldova, 403-421, Available from: http://foi.math.md/proceedings.pdf.

 

B.2. Yabancı Dilde Poster Olarak Sunulan Ve Tam Metin Yayınlananlar

 

• Öğüt, Emine, Burcu Doğanalp ve Adem Öğüt, "The Dimensions of Information Management in Healthcare Industry: An Analysis of Recent Applications from Turkish Hospitals", HEPS (Healthcare Systems, Ergonomics and Patient Safety) 2008 International Conference, 25-27 June 2008, Strasbourg/ FRANCE.

 

D. Ulusal Çalışmalar

D.1. Araştırma Makalesi (Hakemli)

• Doğanalp, Burcu, “Kriz Döneminde Transformasyonel Lider Davranışlarının İşletme Performansı Bağlamında Fırsat Yönetimine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ergisi, Yıl: 2009, Sayı: 22, Konya, 131-146.

• Doğanalp,Burcu, “Machine Maintenance Manager Selection Process with Fuzzy TOPSIS Technique: An Empirical Application”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:2013,Sayı: 25, Konya, 201-221. 

• Akgemci,Tahir ve Burcu Doğanalp, “İnsan Kaynakları Seçimi Sürecini Bulanık Çok Kriterli Karar Verme
Yöntemleri ile Ele Alan Ampirik Çalışmaların Önündeki Engeller”,  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi
Cilt: 17, Sayı: 1,  2014, 131-155.

• Sağır, Hayriye ve Burcu Doğanalp, “Bulanık Çok-Kriterli Karar Verme Perspektifinden Türkiye İçin  Enerji Kaynakları Değerlendirmesi”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016,Sayı: 11, Kastamonu, 233-256.

• Doğanalp, Burcu, “Bulanık Çok-Kriterli Karar Verme İle Öğretim Üyesi Değerleme Çalışması”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016, Sayı: 12, Kastamonu, 498-517.

• Doğanalp, Burcu ve Serkan Doğanalp, “Determination of Elective Course Based on Hierarchical Fuzzy TOPSIS Method with MATLAB Software”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2016,Sayı: 35, Konya, 103-114.

 

D1.1. Derleme, Vaka takdimi, Teknik Not, Kısa Makale,Kitap Veya Makale Tahlili, Editöre Mektup, Özet, Tartışma Vb. (Hakemli)

 

• Güvenek, Burcu ve Burcu Doğanalp, “Elektronik Ticaret”, Konya Ticaret Odası Dergisi- Yeni İpek Yolu, Yıl: 22, Sayı: 253, Mart 2009,28- 30.

 

D.3. Ulusal Etkinliklere Karma/Grup/Kişisel Olarak Kabul Edilmek

• Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi Kişisel Gelişim Eğitimleri kapsamında verilen “Kurumsal İletişim” Eğitimi, 25 Nisan 2012, Konya.

• Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Zirvedekilerle Buluşma Projesi kapsamında verilen “İnovasyonda Liderliğin Rolü” Konferansı, 27 Haziran 2012, Konya.

• Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 24. Vergi Haftası Programları kapsamında verilen “Zaman ve Stres Yönetimi” Konferansı, 1 Mart 2013, Konya.

• Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 25. Vergi Haftası Programları kapsamında verilen “Stres Yönetimi” Konferansı, 28 Şubat 2014, Konya.

 

E. Ulusal Bildiriler

E.1. Tam Metinli Bildiriler (Sözlü Sunulan Ve Tam Metin Yayınlananlar)

• Öğüt,Adem, Burcu Kaplan ve M. Tahir Demirsel, “Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı Bağlamında Öğrenme Kavramının Yönetsel Yansımaları”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004, Konya, 411-418.

• Akgemci,Tahir, Enver Aydoğan ve Burcu Kaplan, “Yöneticiler Açısından İş Analizi Sonuçlarının İşletmelerde Uygulanabilirliği: Özel Sektör Kuruluşlarında Bir Uygulama”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004, Konya, 325-336.

 

F. Ulusal Kitap 

F.1. Kitap Yazarlığı

• Doğanalp, Burcu, İnsan Kaynakları Seçme Sürecinde Bulanık Mantık Yaklaşımı, Aybil Yayınevi, 2013, Konya.

 

F.3. Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı 

 

• Akgemci, Tahir, Adem Öğüt ve Burcu Doğanalp, "Ekonomik Kriz Dönemlerinde Transformasyonel Liderliğin Fırsat Yönetimine Etkisi", Bölgesel Sorunlar ve Türkiye: Sorunlar, Tehditler, Fırsatlar, Editörler: Ahmet Hamdi Aydın, Seyhan Taş, Saniye Adıgüzel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayını, No: 131, Kahramanmaraş, 2008, 309-320.

• Akgemci, Tahir ve Burcu Doğanalp, “Duygular ve Liderlik: Duygusal Zekânın Rolü”, Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım: Seçme Yazılar, Editörler:M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik, Eğitim Kitabevi, 2008, Konya, 185-206.

• Yüceler,Aydan, Ayşe Kocabacak ve Burcu Doğanalp, “Elektronik Toplantı Sistemleri”, Yönetim Bilişim Sistemleri, Editörler: Adnan Çelik, Tahir Akgemci, Ankara, 2010,317-338.

• Doğanalp, Burcu,Ayşe Kocabacak ve Aydan Yüceler, “Stratejik Yönetimin Farklı Ülke Kültürlerinde Uygulanması”, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Editörler: Fevzi Okumuş, Mustafa Koyuncu, Ebru Günlü, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, 275-296.

 • Afşar, Bilge ve Burcu Doğanalp, “Türkiye’de Sağlık Turizmi: Mevcut Durum Analizi ve Bazı Ülkelerle Yapılan Kıyaslamalar”, Sağlık Ekonomisi: Mikro ve Makro Boyutlarıyla, (Editör: Burcu Güvenek),  Çizgi Kitabevi, Konya, 2015, 183-215.

• Doğanalp, Burcu ve Zehranur Sanioğlu, “Cam Tavan Sendromu: Eşitlik ve Kadınlar Bağlamında Türkiye Nerede?”, Ekonomi Sosyoloji ve Kadın, Editörler: Volkan Yücel,Süleyman Öğrekçi, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2016, 227-260.

• Doğanalp, Burcu ve Bilge Afşar, “Kadın Girişimcilerin Profil Analizi: Konya İli Örneği”, Kadın Girişimciliği,Editörler: Bilge Afşar, Burcu Doğanalp, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2016, 97-130.

 

F.4. Editörlük

Afşar, Bilge ve Burcu Doğanalp, Kadın Girişimciliği, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2016.

 

F.6. Kitap İçinde Bölüm Çevirisi  

 

• Doğanalp, Burcu, “Yönetsel Kontrol”, Yönetim, Editörler: Senem Besler, Cihat Erbil, (Çevrilen Kitap: Thomas S. Bateman, Scott A.Snell, Management, McGraw-Hill, NewYork, 2013), Nobel Yayıncılık, Ankara, 2016, 324-349.

 

• Doğanalp, Burcu, “İnovasyon Yapmak ve Değiştirmek”, Yönetim, Editörler: Senem Besler, Cihat Erbil, (Çevrilen Kitap:Thomas S. Bateman, Scott A. Snell, Management,McGraw-Hill, New York, 2013), Nobel Yayıncılık, Ankara, 2016,350-378. 


  Yönetilen Tezler
1. Gazi Kurnaz , " Hizmetkar Liderlik İle Örgütsel Güven İlişkisi Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme , - 2016, Tamamlandı
2. Mona Dahir Farah, " Yeni Başlayanların Örgüte Uyumları: Organize Sanayi Bölgelerinde Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi , Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme , - 2016, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
GRADUATION PROJECT-I
GRADUATION PROJECT-II
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ
İŞLETME BİLİMİ
İŞLETME BİLİMİ
Kurumsal Yönetim
Liderlik Kuramları
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
MANAGEMENT AND ORGANIZATION-I
MANAGEMENT AND ORGANIZATION-II