İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. VURAL ÇAĞLIYAN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
E-Mail :  vcagliyan selcuk.edu.tr
Telefon : 0 332 223 43 31
Adres : Selçuk Üniversitesi İİBF Kampus/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi19992010
Turizm Fakültesi2010 

  Akademik Yayınlar:
1. Çağlıyan, V. ve Akkaya, Ö., " Tüketici Bakış açısıyla İşletmelerin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, , 185-196, 2015,( Üniversite Dersgisi )
2. Çağlıyan, V., Zerenler, M., Işıklar Z.E. ve Çoban, M., " Evaluation Of Experience Regarding The Use Of Mobile Banking: An Applicaiıon On Academics ", International Science and Technology Conference, St. Petersburg - RUSSIA, , , , 2015,( Diğer )
3. Güleş, H.K., Zerenler, M., Çağlıyan, V., Şener, T. ve Karaboğa, K., " The Effect Of Market Orientation And Innovation Ability On Enterprise Performance: A Practice Of Structural Equation Modelling Analysis: A Research On Smes ", 1st Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2015, , , , 2015,( Diğer )
4. Çağlıyan, V. ve Akkaya, Ö., " Tüketici Bakış açısıyla İşletmelerin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, , 185-196, 2015,( Üniversite Dersgisi )
5. Çağlıyan, V., Özbey, D.Ö., Gelmez, E. ve Göral R., " Yenilik ve Pazar Yönlülük ile İşletme Performansı İlişkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme ", 15. Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , , 2015,( Diğer )
6. Çağlıyan, V., Omurbek, N., Aksoy, E., Karaatlı, M. ve Ergen, Z., " Determination Of Profitability Performances Of Industrial Sectors By Means Of Topsis Method: Application Of Turkey ", 1st Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2015, , , , 2015,( Diğer )
7. Çağlıyan, V. ve Akkaya, Ö., " Tüketici Bakış açısıyla İşletmelerin Etik Davranışları Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, , 185-196, 2015,( Üniversite Dersgisi )
8. Güleş, H.K., Çağlıyan, V. ve Şener, T. , " Hazır Giyim Sektöründe Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, Özel Sayı, , 159-170, 2014,( Üniversite Dersgisi )
9. Bülbül, H., Çağlıyan, V., Yılmaz, R. ve Gelmez, E. , " New Product Development And Supplier Management: The Case Of Turkish Manufacturing Firms ", 14th Eurasia Business And Economics Society (EBES) Conference, , , , 2014,( Diğer )
10. Kaygısız, E. ve Çağlıyan, V., " Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Bilgelik İlişkisi Üzerine Sektörel Bir Değerlendirme: Metal ve Makine Sanayi Örneği ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, , 227-240, 2014,( Üniversite Dersgisi )
11. Gelmez, E., Güleş, H.K. ve Çağlıyan, V., " Effects Of Remanufacturing Activities On Business Performance: The Example Of Konya Automotive Supply Industry ", 14th Eurasia Business And Economics Society (EBES) Conference, , , , 2014,( Diğer )
12. Kaygısız, E., Çağlıyan, V. ve Mete, M., " A Sectoral Evaluation on the Relationship of Transformational Leadership and Organizational Wisdom: Example of Metals and Machinery Sectors ", 14th Eurasia Business And Economics Society (EBES) Conference, , , , 2014,( Diğer )
13. Çağlıyan, V., Yılmaz, N. ve Kaygısız, E.K. , " An Evaluation Of The Relationship Of Corporate Entrepreneurship Innovation Strategy: Example Of Turkish Sugar Industry ", 14th Eurasia Business And Economics Society (EBES) Conference, , , , 2014,( Diğer )
14. Fındık, M., Öğüt, A. ve Çağlıyan, V., " An Evuluation About Person-Organization Fit, Job Satisfaction, and Turnover Intention: A Case of Health Institution ", Mediterranean Journal of Social Sciences, 4, , 434-440, 2013,( Diğer )
15. Öğüt, A., Çağlıyan, V. ve Fındık, M., " A Research to Determine the Effects of Emotional Labour on Emotional Exhaustion and Job Satisfaction: The Case of Health Institutions ", 3. International Conference on Human and Social Sciences, , , , 2013,( Diğer )
16. Çağlıyan, V., Fındık, M. ve Doğanlap, B. , " A Consideration on Emotional Labour, Burnout Syndrome and Job Performance: The Case of Health Institutions ", 3. International Conference on Human and Social Sciences, , , , 2013,( Diğer )
17. Güleş, H.K., Çağlıyan, V. ve Çini, M.A., " The Effect Of Companies Promotion Activities And Brand Buildings On Administrator And Consumers Perception ", The Clute Institute International Academic Conference, , , , 2013,( Diğer )
18. Çağlıyan, V., Genç, A. ve Yılmaz, T. , " A Study On University Stundents' Perception Of Service Quality With Servqual Measurement Model ", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/Fırat University Journal of Social Science, 2, , 250-259, 2012,( Üniversite Dersgisi )
19. Kök, R., Güleş, H.K., Çağlıyan, V. ve Çoban, O. , " Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Konya Sanayisinde Karşılaştırmalı Bir Analiz ", Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, , , 596-605, 2012,( Konferans )
20. Çağlıyan, V. , " Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ", Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş'e İthafen İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar: Seçme Yazılar, Edt. Vural Çağlıyan, Gazi Kaitabevi, Ankara, , , 35-71, 2012,( Diğer )
21. Güleş, H.K., Çağlıyan, V. ve Beduk, M. , " The Strategic Impact of Information Technologies on Supply Chain and Business Performance ", İşletme Araştırmaları Dergisi/Journal of Business Research-Türk, 1, , 183-200, 2012,( Diğer )
22. Çağlıyan, V. , " Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Kullanımının İşletme Performansı Üzerine Etkisi: Örnek Olay Çalışması ", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 1, , 159-178, 2012,( Diğer )
23. Güleş, H.K., Çağlıyan, V. ve Paralı, A. (2012), " X İçin Tasarım Metodolojilerinin Ürün Geliştirme Süreçlerinde Uygulanabilirliği ", XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 797-804, 2012,( Konferans )
24. Güleş, H.K., Çağlıyan, V., Zerenler, M. ve Gelmez, E. , " Rekabet Öncelikleri İşletme Performansı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma ", XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 665-672, 2012,( Konferans )
25. Çağlıyan, V., Şahin, E. ve Kınık, R.Ü. , " Ürün Yeniliğinin Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Bir Özel Banka Uygulaması ", 11. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 349-358, 2011,( Konferans )
26. Akgöz, E. ve Çağlıyan, V. , " İtibar Yönetimi ", Örgüt Psikolojisi: Yeni Yaklaşımlar Güncel Konular, Edt.Aykut Bedük, Atlas Akademi Yayınları, Konya, , , 239-279, 2011,( Diğer )
27. Çağlıyan, V. ve Güleş, H.K., " Effect of suppliers' involvement in product innovation activities on business performance ", African Journal of Business Management, 5(34), , 13233-13239, 2011,( SSCI )
28. Çağlıyan, V. , " The Level of Meeting Supplier Selection Criteria By The Sub-Industry: The Case of Turkish Automotive Industry ", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi/Süleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 16, , 467-478, 2011,( Diğer )
29. Göral, R. ve Çağlıyan, V. , " Stratejik Teknoloji Yönetimi ve Teknoloji Kullanımının İşletme Performansına Etkisi ", 11. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 454-460, 2011,( Konferans )
30. Güleş, H.K., Çağlıyan, V. ve Gelmez, E. , " Sağlık Kurumlarında SERVQUAL Ölçüm Modeli İle Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Araştırma: Konya Örneği ", 11. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 319-328, 2011,( Konferans )
31. Güleş, H.K., Akgemci, T., Çağlıyan, V. , " Ürün Yenilik Performansının İşletme Performansı Üzerine Etkisi : Türk Otomotiv Tedarikçileri Üzerine Bir Değerlendirme ", 10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , , 2010,( Konferans )
32. Güleş, H.K. ve Çağlıyan, V, " Tedarik Zinciri Yönetimi Bağlamında Ürün Yeniliğine Tedarikçi Katılımı ", Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1, , 30-40, 2010,( Üniversite Dersgisi )
33. Akgemci, T., Doğanalp, B. ve Çağlıyan, V. , " Eco-Productivity As The Sustainable Competitive Advantage Source: An Analysis Of Recent Applications From Turkish Enterprises ", 10th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2010, Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, , , 537-544, 2010,( Konferans )
34. Gözlü, S., Güleş, H.K. ve Çağlıyan, V. , " The Impact of Buyer Supplier Relationships on Company Performance: An Empirical Research on Turkish Automotive Supplier Industry ", 14th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology TMT 2010, , , 229-232, 2010,( Konferans )
35. Çağlıyan, V. , " Alıcı-tedarikçi İlişkilerinin İşletme Performansına Etkisi ", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi/Süleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 3, , 461-479, 2009,( Üniversite Dersgisi )
36. Çağlıyan, V. ve Göral, R., " Zaman Yönetimi Becerileri: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme ", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17, , 174-189, 2009,( Diğer )
37. Tekin, M. ve Çağlıyan, V., " Üniversite Öğrencilerinde Girişimcilik Eğilimleri: Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü ve S.B.M.Y.O. Öğrencileri Üzerinde Mesleki Tercih ve Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Uygulama ", 1. Kobiler ve Verimlilik Kongresi Bildiriler Kitabı, , , 201-210, 2004,( Konferans )
38. Güleş, H.K. ve Çağlıyan, V., " Konya'da Faaliyette Bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Teknolojik İşbirliği Üzerine Bir Değerlendirme ", IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 31-37, 2004,( Diğer )
39. Güleş, H.K. ve Çağlıyan, V. , " İleri İmalat Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 5, , 63-85, 2003,( Üniversite Dersgisi )
40. Güleş, H.K., Bülbül, H. ve Çağlıyan, V. , " Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6, , 61-83, 2003,( Diğer )
41. Güleş, H.K., Öğüt, A. ve Çağlıyan, V. , " Anasanayi-Yansanayi İlişkilerinin Örgütsel Performans Üzerine Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama ", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 439-445, 2003,( Konferans )
42. Tekin, M., Çağlıyan, V., Yıldız, M. ve Bişkin, F. , " Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında İnsan Boyutu ", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 408-414, 2003,( Konferans )
43. Güleş, H.K. ve Çağlıyan, V. , " Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 2, , 1-21, 2002,( Üniversite Dersgisi )


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür YArdımcılığı2013 
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi2013 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme BölümüEnstitü Kadrosunda Birimde Görevli29/09/199903/08/2010
S.Ü. Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik YüksekokuluBölüm Başkani21/09/201016/08/2011
S.Ü. Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müd. Yrd.08/01/201209/01/2015
S.Ü. Farabi Değişim Programi KoordinatörlüğüKoordinatör Yardimcisi10/01/201216/01/2012
S.Ü. Sosyal Bilimler EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.05/08/201313/04/2016
S.Ü. Kariyer Planlama Uygulama Ve Araştirma MerkeziMerkez Müd.02/06/201412/01/2015
S.Ü. Kadinhani Faik İçil Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.12/01/201529/07/2016
S.Ü. Kadinhani Faik İçil Meslek Yüksekokulu Mimarlik Ve Şehir Planlama BölümüBölüm Başkan V.25/02/201511/03/2015
S.Ü. Kadinhani Faik İçil Meslek Yüksekokulu Mimarlik Ve Şehir Planlama BölümüBölüm Başkan V.10/09/201520/07/2016
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi Ve Pazarlama A.B.D.13. Mad. Görev.06/10/201503/06/2016

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İşletmelerde Yenilik Yönetimi
Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri
Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
QUANTITATIVE METHODS
SAYISAL YÖNTEMLER
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ