İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. BAKİ YILMAZ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MUHASEBE VE FİNANSMAN
E-Mail :  byilmaz selcuk.edu.tr
Telefon : 0 (332) 223 43 47
Adres : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1998 

  Akademik Yayınlar:

Omer KAVRAR ve Baki YILMAZ,“Corporate Collapses ın Australia: Case of Harris Scarfe”, Journal ofEconomics, Business and Management, Volume:5, Number:1, January, 2017.

Baki YILMAZ ve Halenur YILMAZ,“Muhasebede Kullanılan Kavramların Kelime Olarak Kokenleri ve Muhasebe Surecindeki Anlam ve Yerleri, The Journal of International Social Research,Cilt:9, Volume:9, Issue:45, Ağustos, 2016.

Ali AKGUN, İ.Erem ŞAHİN ve Baki YILMAZ, “The Effect of Variations in Gold and Oil Prices on BIST 100 Index”,Mediterranean Journal of Social Sciences, ISSN:2039-9340, Volum:4, No:10, 2013.

İ. Erem ŞAHİN, Baki YILMAZ ve Ali AKGUN, “Measurement of Efficiency in the Turkish Banking Sector in the2009-2011 Period: A DEA Approach”, Mediterranean Journal of Social Sciences,Volum:4, No:10, 2013.

Baki YILMAZ, “The Role of Costing Method Based on the Basis of Activity in Providing Competitive Advantage forthe Hospital Managements”, The Business Review, Vol:20, Number:1, Summer, 2012.

Baki YILMAZ, Ozlem YILMAZ ve Halil AKMEŞE, “The Role of Accounting Information System in Business in Terms of Corporate Governance and Social Responsibility of Accounting in CrisisPeriods and a Research”, RSEP International Conferences on Social Issues andEconomic Studies,  Madrid-SPAIN, 2-4November, 2016.

Halil AKMEŞE, Baki YILMAZ ve N.Ata ATABEY, “Average Industrial Financial Statements Analysis of Accommodation and Food&Beverage Operations in Turkey”, RSEP International Conferences on Social Issues and Econımic Studies, Madrid-SPAIN, 2-4 November,2016.

Aziz KAĞITCI, Baki YILMAZ ve Yılmaz BADEMLİ, “Lease Cerftificates (Sukuk) As a New Financial Instrument in Bond Market: A Case of Turkish Capital Market”, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, ODESSA, July 11-13, 2016.

Baki YILMAZ, Hakan ALİUSTA  ve Halil AKMEŞE, “Logistic Costs”, GABER, Global Academy of Business & Economic Research Eleventh International Conferences, New York-ABD, March, 2014.

N.Ata ATABEY, Baki YILMAZ ve Halil AKMEŞE, “Perpections of Accounting Professionals Regarding to International Standards on Auditing”, GABER, Global Academy of Business & Economic Research Eleventh International Conferences, New York,-ABD,March, 2014.

M.Burak CERAN ve Baki YILMAZ,“Time-Driven Activity-Based Costing to Provide Competitive Advantage in Agricultural Machinery Sector, IASSR International Association of Social Science Research, Rome-ITALY, 1-4 September, 2016.  Yönetilen Tezler
1. Salman EBDÜLRZAZADE, " Türkiye ve Azerbaycan`daki Muhasebe Eğitiminin Karşılaştırılması: Selçuk Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisad Üniversitesi Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, - 2017, Tamamlandı
2. Özlem GÜMRAH, " Bağımsız Denetim ve Muhasebe Meslek Etiği: Bağımsız Denetçilerin Etik İlkelere Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, - 2017, Tamamlandı
3. Hakan ALİUSTA, " Sürdürülebilir İşletme Açısından Karbon Muhasebesi ve Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, 2010 - 2014, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyeliği20132016
Selçuk Üniversitesi Beyşehir İ.İ.B.F Yönetim Kurulu Üyeliği2015 
Selçuk Üniversitesi Akşehir İ.İ.B.F Yönetim Kurulu Üyeliği20162017

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kooperatifçilik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.01/12/2015 
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi10/02/201610/02/2019

 Ek Bilgi

 Dersler