İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. BAKİ YILMAZ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MUHASEBE VE FİNANSMAN
E-Mail :  byilmaz selcuk.edu.tr
Telefon : 0 (332) 223 43 47
Adres : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1998 

  Akademik Yayınlar:

Omer KAVRAR ve Baki YILMAZ,“Corporate Collapses ın Australia: Case of Harris Scarfe”, Journal ofEconomics, Business and Management, Volume:5, Number:1, January, 2017.

Baki YILMAZ ve Halenur YILMAZ,“Muhasebede Kullanılan Kavramların Kelime Olarak Kokenleri ve Muhasebe Surecindeki Anlam ve Yerleri, The Journal of International Social Research,Cilt:9, Volume:9, Issue:45, Ağustos, 2016.

Ali AKGUN, İ.Erem ŞAHİN ve Baki YILMAZ, “The Effect of Variations in Gold and Oil Prices on BIST 100 Index”,Mediterranean Journal of Social Sciences, ISSN:2039-9340, Volum:4, No:10, 2013.

İ. Erem ŞAHİN, Baki YILMAZ ve Ali AKGUN, “Measurement of Efficiency in the Turkish Banking Sector in the2009-2011 Period: A DEA Approach”, Mediterranean Journal of Social Sciences,Volum:4, No:10, 2013.

Baki YILMAZ, “The Role of Costing Method Based on the Basis of Activity in Providing Competitive Advantage forthe Hospital Managements”, The Business Review, Vol:20, Number:1, Summer, 2012.

Baki YILMAZ, Ozlem YILMAZ ve Halil AKMEŞE, “The Role of Accounting Information System in Business in Terms of Corporate Governance and Social Responsibility of Accounting in CrisisPeriods and a Research”, RSEP International Conferences on Social Issues andEconomic Studies,  Madrid-SPAIN, 2-4November, 2016.

Halil AKMEŞE, Baki YILMAZ ve N.Ata ATABEY, “Average Industrial Financial Statements Analysis of Accommodation and Food&Beverage Operations in Turkey”, RSEP International Conferences on Social Issues and Econımic Studies, Madrid-SPAIN, 2-4 November,2016.

Aziz KAĞITCI, Baki YILMAZ ve Yılmaz BADEMLİ, “Lease Cerftificates (Sukuk) As a New Financial Instrument in Bond Market: A Case of Turkish Capital Market”, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, ODESSA, July 11-13, 2016.

Baki YILMAZ, Hakan ALİUSTA  ve Halil AKMEŞE, “Logistic Costs”, GABER, Global Academy of Business & Economic Research Eleventh International Conferences, New York-ABD, March, 2014.

N.Ata ATABEY, Baki YILMAZ ve Halil AKMEŞE, “Perpections of Accounting Professionals Regarding to International Standards on Auditing”, GABER, Global Academy of Business & Economic Research Eleventh International Conferences, New York,-ABD,March, 2014.

M.Burak CERAN ve Baki YILMAZ,“Time-Driven Activity-Based Costing to Provide Competitive Advantage in Agricultural Machinery Sector, IASSR International Association of Social Science Research, Rome-ITALY, 1-4 September, 2016.  Yönetilen Tezler
1. Salman EBDÜLRZAZADE, " Türkiye ve Azerbaycan`daki Muhasebe Eğitiminin Karşılaştırılması: Selçuk Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisad Üniversitesi Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, - 2017, Tamamlandı
2. Özlem GÜMRAH, " Bağımsız Denetim ve Muhasebe Meslek Etiği: Bağımsız Denetçilerin Etik İlkelere Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, - 2017, Tamamlandı
3. Hakan ALİUSTA, " Sürdürülebilir İşletme Açısından Karbon Muhasebesi ve Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Muhasebe ve Finansman, 2010 - 2014, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyeliği20132016
Selçuk Üniversitesi Beyşehir İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği20152017
Selçuk Üniversitesi Akşehir İ.İ.B.F Yönetim Kurulu Üyeliği20162017
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F Fakülte Kurulu Uyeliği2018 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kooperatifçilik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.01/12/2015 
S.Ü. RektörlükS.Ü. Senato Üyesi10/02/201610/02/2019

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
MALİYET MUHASEBESİ
MALİYET MUHASEBESİ
MALİYET MUHASEBESİ
Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
MUHASEBE