İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MUSTAFA AY
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MUHASEBE VE FİNANSMAN
E-Mail :  may selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234332
Adres : S.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim dalı, Kampüs, Selçuklu, Konya
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:


 KİTAPLAR

·     Ay M., “Bankalarda Muhasebe Sistemi”, Ayaydın H., Durmuş S. (Ed.),Banka ve Finansal Sistem, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss. 133-152 (2016).

·     Ay M., Aydın B.Globalizationand Accounting” Ayhan B. (Ed.), Different Aspects of Globalization, CPI booksGmbH, Frankfurt, Germany, ss. 289-307 (2017).

 

MAKALELER

·     AtabeyN.A., Ay M. “Muhasebe Bilim DalındaBilgi İletişimi ve Türkiye Yayın Profiline Bir Bakış”. Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, 1(1-2), ss. 47-56 (2001), (Yüksek lisans tezindenüretilmiştir).

·     AlagözA., Ay M. “Muhasebe DenetimindeBenford Kanunu Temelli Dijital Analiz”. Sosyal ve Ekonomik AraştırmalarDergisi, 2(4), ss. 59-76 (2002).

·     Ay M. “Bilişim Teknolojilerinin Muhasebe Denetiminde Kullanılmasıve Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bağımsız Denetim Firmalarında BilişimTeknolojilerinin Kullanım Düzeyi Üzerine Bir Araştırma”. Sosyal ve EkonomikAraştırmalar Dergisi, 7(14), ss. 271-290 (2007). (Doktora tezindenüretilmiştir). 

·     Ay M., Yılmaz B. “Bddt’nin(Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri) Bankacılık Sektörüne Etkileri”. SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Vol: 12 (1-2), ss.51-66 (2009).

·     Ay M., Avşaroğlu S. “Researchon accountants’ professional burnout, job and life satisfaction: 2-Burnout andjob satisfaction”. African Journal of Business Management, Vol: 4(8),pp. 1576-1585 (2010).

·     Ay M., Avşaroğlu S. “Muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik,is doyumu ve yasam doyumlarının incelenmesi 1- Mesleki tükenmişlik düzeyleri”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,7(1), pp. 1170-1189 (2010).

·     Ay M. “Conceptualframeworks of university students regarding accounting”. African Journalof Business Management, Vol: 5(5), pp. 1570-1577 (2011).

·     Ay M. “Commercial HighSchool Students’ Conceptual Structures of Accounting”. Far East Journal ofPsychology and Business, Vol: 2(2), pp. 24-36 (2011).

·     Ay M. “Vocational higher school students’ conceptual structuresof Accounting”. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol: 15, pp.  2181–2186 (2011).

·     Ay M.ÖğrencilerinMuhasebe Derslerinde Yaşadıkları Anlama Zorlukları ve Nedenleri Üzerine BirAraştırma”. Selçuk Üniversitesi AhmetKeleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, ss. 263-277 (2011).

·     Ay M., Güler E. “Muhasebe Öğrencilerinin Öğrenme KavramlarıÜzerine Bir Araştırma”. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV, 3, ss. 269-287(2011).

·     Ay M. “University students’ comprehension difficulties inaccounting subjects and their reasons”.Energy Education Science and Technology PartB: Social and Educational Studies,Vol: 4(1), pp. 323-330 (2012).

·     AvşaroğluS., Ay M. “Research on accountants’professional burnout job and life satisfaction 3 – Job and life satisfaction”. Energy Education Science and Technology Part B:Social and Educational Studies,Vol: 4(4), pp. 2247-2260 (2012).

·     Ay M., Ceran Y., Öztürk M. “E-Atıklar Ve TFRS Yorum 6Çerçevesinde E-Atıkların Muhasebeleştirilmesi”. Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20 (1), ss.41-51 (2017).

·     AyM. "Image of Accounting Profession among Vocational SchoolStudents", International Journal of Science and Research (IJSR), Vol: 6Issue: 5, pp. 1408-1415 (2017)

 

BİLDİRİLER

·     KargıB., Ay M., Baltacı N., “İçsel BüyümeModelleri Çerçevesinde Benchmarking ve Orta Anadolu FirmalarındakiUygulamaları”. II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, 17-19 Ekim, Niğde, Türkiye,ss. 173-194 (2002).

·     AtabeyN.A., Ay M. “Bankacılık DenetimindeBenford Kanunu Temelli Dijital Analiz”. II. Geleneksel Finans Sempozyumu, 11Aralık, İstanbul, Türkiye, s. 1-2 (2003).

·     AtabeyN.A., Yılmaz B., Ay M. “AvrupaBirliği’ne Katılım Sürecinde Muhasebenin Sosyal Sorumluluk Kavramı AçısındanKurumsal Yönetim”. 4. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, 13-14 Mayıs, Ankara,Türkiye, ss. 239-243 (2005).

·     AtabeyN.A., Ay M., Yılmaz B. “BDDT'nin(Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri) Muhasebe Denetimine Etkileri”. III:Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 05-09 Haziran, Celalabad, Kırgızistan,ss. 1109-1117 (2005). (Doktora tezinden üretilmiştir).

·     AtabeyN.A., Ay M., Yılmaz B. “BDDT’nin(Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri) Bankacılık Sektörüne Etkileri”.Uluslararası Finans Sempozyumu, 09-10 Haziran, İstanbul, Türkiye, s. 6 (2005). (Doktoratezinden üretilmiştir).

·     AlagözA., Yılmaz B., Ay M. “Üretim MaliyetlerininDüşürülmesinde Hedef Maliyetleme Yönteminin Rolü ve Uygulanabilirliğine İlişkinBir Araştırma”. V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Kasım,İstanbul, Türkiye, ss 47-51 (2005).

·     Ay M. “Vocational Higher School Students’ Conceptual  Structures of Accounting”. 3rdWorld Conference on Educational Sciences, 03-07 February, İstanbul, Turkey, s.88 (2011).

·     Ay M., Güler E. “Bilişim Teknolojileri, Uzman Sistemler ve YapaySinir Ağlarının Muhasebe Denetiminde Kullanım Olanakları”. 3. Ulusal EreğliKemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, 28-29 Nisan, Ereğli, Konya,Türkiye, ss. 93-105 (2011).

·     Ay M., Güler E. “Öğrencilerin Etik Değerleri: Meslek YüksekokuluÖğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”. 3. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk,Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 7-11 Haziran, Ürgüp, Nevşehir, Türkiye,ss. 131-138 (2011).

·     Ay M. “Muhasebe Eğitiminde Etik Değerlerin Belirlenmesi: S.Ü.İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”. 9. Uluslararası Türk Dünyası SosyalBilimler Kongresi, 16-17 Haziran, Bakü, Azerbaycan, ss. 224-230 (2011).

·     Ay M. “Image Of Accounting Profession Among Vocational SchoolStudents”. International Conference On the Changing World and Social ResearchI, 25-28 August, Viyana, Avusturya, s. 207 (2015).

·     KurşunelF., Ay M. “A Field Survey AboutAccounting Professionels’ Adaptation to Turkish Accounting Standards”. The 2ndInternational Conference On the Changing World and Social Research(ICWSR’2016), 14-16 October, Barselona, İspanya, s. 34 (2016).

·     Ay M., Kurşunel F. “DefiningMoral Values of the Students of Vocational School of Social Sciences inAccounting Education: Konya Sample”. The 2nd InternationalConference On the Changing World and Social Research (ICWSR’2016), 14-16October, Barselona, İspanya, s. 43 (2016).

·     Ay M., Ceran Y., Öztürk M. “E-Wasteand Accounting for E-Waste within the Frame of IFRIC 6”. The 2ndInternational Conference On the Changing World and Social Research(ICWSR’2016), 14-16 October, Barselona, İspanya, s. 44 (2016).

·     Ay M. “A Comparasion of Professional Cultures in the Scope ofAccounting History: Turkey-Iraq Sample”. 2nd InternationalConference On Studies In Turkology, 11-13 Agust, Rome, Italy, s. 68 (2017).

·     Ay M., Aydın B., Büber M. “Bankacılık İşlemlerinde KullanılanBilişim Teknolojilerinin Kamu ve Özel Sektöre Etkisi”. II. International Academic Research Congress, 18-21 October,Alanya/Antalya, Turkiye, s.843 (2017).

·     GaniyusufoğluA., Ay M., Aydın B. “Kırık CamlarTeorisi Kapsamında Sürdürülebilir Çevre Yönetimi”. II. International AcademicResearch Congress, 18-21 October, Alanya/Antalya, Turkiye, s.1000 (2017).

 

 

 

 

 

 

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi BölümüBölüm Başkani15/02/201004/02/2015
S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştirma Hizmetleri BölümüBölüm Başkani22/02/201605/09/2017
S.Ü. Doğanhisar Meslek YüksekokuluMyo Müdür V.01/08/201626/10/2016
S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe Ve Vergi BölümüBölüm Başkan V.15/08/201626/09/2016
S.Ü. Doğanhisar Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.27/10/201627/10/2019
S.Ü. Meslek Yüksekokullari KoordinatörlüğüKoordinatör Yardimcisi20/12/2016 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
Muhasebe Meslek Mevzuatı Ve Meslek Etiği
Muhasebe Meslek Mevzuatı ve Meslek Etiği
Turizm İşletmeleri Muhasebesi
ULUSLARARASI TİCARET MUHASEBESİ