İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. AYKUT BEDÜK
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM VE ORGANİZASYON
E-Mail :  abeduk selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234351
Adres : Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Selçuklu/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi 1994 

  Akademik Yayınlar:
1. Bedük A,Ganiyusufoğlu A., " Social Responsibility activities ın Enterprises Under Sustainable Development. ", 1.International Conference On Sustainable Business And Transitions For Sustainable Development, , , , 2012,( )
2. Şahin M., Bedük,A Çelik,A., " Mobbıng In Servıce Busınesses And A Research Healtcare Industry. ", European Academic Conferences Barcelona Spain , , , , 2011,( )
3. Bedük,A.,Altan,M.,Sarsenova,K., " Performance Management İn The Healthcare Industry: A Case Of Public-Private Hospitals ", European Academic Conferences, , , , 2011,( )
4. Bedük,A, M.Altan,N.K.Erdemir, " The Sample Of Gap (Southeastern Anatolian Project) In Sustainable Development And It's Effects On External Balance Sheet,Tent ", Internatıonal Conference on Current Issues of Sustainable Development-Governance and Institutional Change, , , , 2010,( )
5. Çoban,O.,A.Bedük ve M.Attar, " Global Warming And Corporate Social Responsibility Of Multinational Companies: Case Studies ", International Davraz Congress On Social And Ekonomic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, , , , 2009,( )
6. Soysal,A.,S.Alıcı.,A.Bedük, " How Different Is The Power Perception Among Managers? Research On Female and Male Managers ", International 7.th.Knowledge Economy & Management Congress., , , , 2009,( )
7. Bedük,A.,M.Kocaoğlu,ve S.Usta, " European Union Supported Evolution Of Our Democracy ", International Symposium On the Changes And Transformations In the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within The EU Negostations, , , , 2006,( )
8. , " Civil Society Institutions In Turkey In The Process Of Accession To The European Union And Their Missions In The Democratization Process ", İnternational Symposium On the Changes And Transformations In the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within The EU Negostations, , , , 2006,( )
9. Bedük, A., ve F. Bedük, " Strategic Environmental Management And A Model Industrial nalyse On Food Industry In Karaman, ", International Strategıc Management Conference, , , , 2005,( )
10. Bedük, A.,ve E. Çiçek, " Güvenlik Hizmetlerinde Eğitim ve Meslek Etiği ", Diğer, , , , 2003,( )
11. Bedük,A, " Başarılı Bir Yöneticinin Özellikleri ve Başarıya Giderken Üzerinde Durulması Gereken Hususlar ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 4, , , 2000,( Üniversite Dersgisi )
12. Bedük, A, " Bilgi Çağında Yönetim ", Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, 3, , , 1998,( )


  Yönetilen Tezler
1. K. Sarsenova, " Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi:Kamu-Özel Hastanelerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, - 2010, Tamamlandı
2. E. Aksoy, " İnsan kaynakları Yönetiminde Personel Güçlendirme ve Koçluk ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, - 2007, Tamamlandı
3. Sahra Sayğan, " Whıstleblowıng Ve Örgütsel Etik İklimi İlişkisi Üzerine Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, - 2011, Tamamlandı
4. H. Balcılar, " Türkiye'nin Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilgi Teknolojilerinden İnternetin Kullanımı:Muş İlindeki İnternet Kafe Kullanıcılarının Amaçları Üzerine Bir Araştırma? ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, - 2008, Tamamlandı
5. Mehmet Şahin, " Hizmet işletmelerinde Mobing ve Sağlık Sektörüne Yönelik Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, - 2010, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı20032006
Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dekan Yardımcılığı20032006
Selçuk Üniversitesi Kulu M.Y.O.Müdürü20142016

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Karaman İktisadi Ve İd.Bil.Fak. Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri A.B.D.Anabilim Dali Bşk.24/04/200322/02/2007
S.Ü. Karaman İktisadi Ve İd.Bil.Fak.Dekan Yrd.24/06/200316/01/2007
S.Ü. Karaman İktisadi Ve İd.Bil.Fak. Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Ve Sosyal Bilimler A.B.D.Anabilim Dali Bşk.13/07/200622/02/2007
S.Ü. Stratejik Araştirma Merkez MüdürlüğüMerkez Müd.21/05/201208/07/2013
S.Ü. Kulu Meslek YüksekokuluM.Y.O. Müd.08/07/201325/07/2016
S.Ü. Stratejik Araştirma Merkez MüdürlüğüMerkez Müdür V.08/07/201322/01/2014

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
Mülakat ve Özgeçmiş Yazma Teknikleri
Mülakat ve Özgeçmiş Yazma Teknikleri
YÖNETİM PSİKOLOJİSİ