İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. RİFAT İRAZ
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM VE ORGANİZASYON
E-Mail :  rifat selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234337
Adres : Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü İİBF B Blok 3. Kat Kampüs Selçuklu KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Karaman İ.İ.B.F. Araştırma Görevlisi19932000
S.Ü. Karaman İ.İ.B.F. Yardımcı Doçent20002004
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Yardımcı Doçent20042008
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Doçent20082014
Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Profesör2014 

  Akademik Yayınlar:
1. Prof.Dr. Rıfat İRAZ, Arş.Gör.Akın ABUL ve Arş.Gör.Gazi KURNAZ, " Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Yenilikçilik Performansı İle İlişkisi: Konyada Tekstil İşletmesi Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma ", İ.İ.B.F., Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 30.Özel sayısı, , 35-49, 2017,( Üniversite Dergisi )
2. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Innovation, the Relation Between Innovation Strategies and Organizational Performance: A Research on Footwear Sector in Konya ", Uluslararası Dergiler, , , , 2013,( )
3. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Örgüt Kültürü ile İnovasyon Odaklı Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin Araştırılması ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2013,( )
4. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Innovation Management for Small and Medium Sized Manufacturing Firms - A Case Study in Konya ", Uluslararası Dergiler, , , , 2013,( )
5. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Örgütsel Yaratıcılık Kültürü Bağlamında Çalışanların Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Konya İli Devlet ve Katılım Bankaları Örneği ", Uluslararası Dergiler, , , , 2013,( )
6. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Yaratıcılığın Örgüt İklimi ve Liderlik Boyutuyla İncelenmesi: Vakıf Üniversitesi Uygulaması ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2013,( )
7. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Kurumsallaşmanın Yenilik ve İşletme Performansına Etkisi ", Üniversite Dergisi, , , , 2012,( )
8. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Örgütsel Adaletin Çalışan Bağlılığı Üzerine Etkisi: Hizmet İşletmelerinde Bir Uygulama ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, , , , 2012,( Diğer )
9. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Beyza METİN, " Müşteri memnuniyeti çerçevesinde Konya İlinde Dershane Hizmetlerinden Yararlanan Bireylerin İncelenmesi ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, , , , 2012,( Diğer )
10. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Arş. Gör. Mehtap FINDIK, Arş. Gör. Kemalettin ERYEŞİL, " Akademisyenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Örneği ", Bildiri Kitapçığı, , , , 2012,( Diğer )
11. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Örgütlerde Mesleki Tükenmişlik ve Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 3, , , 2012,( Üniversite Dersgisi )
12. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Bankalarda Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Performansa Etkisi ve Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 23, , , 2012,( Üniversite Dersgisi )
13. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Arş. Gör. Mehtap FINDIK, Arş. Gör. Kemalettin ERYEŞİL, " Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Selçuk Üniversitesi Örneği ", 1st İnternational Conference on Sustainable Business and Transition for Sustaniable Development, , , , 2012,( Diğer )
14. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Arş. Gör. Kemalettin ERYEŞİL, " Effect of Leadership Approach to Organizational Commitment: A Study in Transport Sector ", World Academy Of Science, Engineering and Technology, 68, , , 2012,( Diğer )
15. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Örneği ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, , , , 2012,( Diğer )
16. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Arş. Gör. Özlem Akgün , " Örgütsel Bağlılığın Çalışan Performansı Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, S.B.M.Y.O. Dergisi, 1-2, , , 2011,( Üniversite Dersgisi )
17. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Yrd. Doç. Dr. Ayşe KOCABACAK, Arş. Gör. Ebru YILDIRIM, " Yeni Bir Girişimcilik Alanı: Türk Mutfağı Franchisingi ", 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, , , , 2011,( Diğer )
18. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Öğr. Gör. M. Akif Çini, , " İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık ile İlişkisi: Konya Bankacılık Sektöründe Örnek Olay Çalışması ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22, , , 2011,( Üniversite Dersgisi )
19. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Öğr. Gör. Ali GANİYUSUFOĞLU, " Örgütlerde Mesleki Tükenmişlik ve Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11, , , 2011,( Üniversite Dersgisi )
20. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Yrd. Doç. Dr. İsa ALTINIŞIK, Hasan Sencer PEKER, " Güneş enerjisi Yatırımlarına Yönelik Teşvikler ve Türkiye'deki Durum ", Selçuk Üniversitesi, S.B.M.Y.O. Dergisi, 1-2, , , 2010,( Üniversite Dersgisi )
21. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Prof. Dr. M. Şerif Şimşek ve Yrd. Doç. Dr. Faruk Kalay , Editörler: Adnan Çelik ve Tahir Akgemci, Gazi Kitapevi, Ankara., " Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri İle İlgili Kavramlar ", Yönetim Bilişim Sistemleri, , , 1-17, 2010,( Diğer )
22. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Çalışma Yaşamında Kadın Ve Erkek Yöneticilerin Cam Tavan Sendromuna İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması ", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , 277-284, 2009,( Diğer )
23. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Arş. Gör. Ebru Yıldırım , " Sürdürülebilir Rekabet İçin Proaktif Çevreci Bir Yaklaşım: Temiz Üretim ", 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, , , 422-428, 2009,( Diğer )
24. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Doç. Dr. Muammer ZERENLER, " Turizm İşletmelerinde Yönetim Bilgi Sisteminin Kullanımının Yönetsel Kararlar Üzerindeki Etkisi ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15, , 375-391, 2008,( Üniversite Dersgisi )
25. Doç. Dr. Muammer ZERENLER, Öğr. gör. Gökşen ŞİMŞEK, Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Editör: Sait KINGIR?, , Gazi Kitapevi, Ankara , " İşletmelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kalite Odaklı Yansımaları: Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SA 8000) ", Toplam Kalite ve Stratejik Yönetimde Yeni Eğilimler, , , , 109-125, 2007,( Diğer )
26. Prof. Dr. Adem ÖĞÜT, Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Doç. Dr. Muammer ZERENLER, " Değer Mühendisliği (Value Engineering) Uygulamalarının Fonksiyonel Etkinlik Açısından İşletmelerin Somut ve Soyut Varlıklarına Yönelik Olası Etkileri ", elçuk Üniversitesi İ.İ.B.F., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13, , 51-68, 2007,( Üniversite Dersgisi )
27. Prof. Dr. M. Şerif ŞİMŞEK, Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, Prof. Dr. Adem ÖĞÜT, Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Konya'da Faaliyet Gösteren Otomotiv-Yan Sanayi İşletmelerinde Yöneticilerin Bakış Açılarıyla Stratejik Planlama ", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , 441-450, 2006,( Diğer )
28. Doç. Dr. Muammer ZERENLER, Doç. Dr. Rıfat İRAZ , " Japon Yönetim Anlayışı ve Şirket Ağları (Keiretsu) Analizi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, , 757-776, 2006,( Üniversite Dersgisi )
29. Doç. Dr. Muammer ZERENLER, Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Kriz Dönemlerinde Ürün ve Süreç Esnekliğinin İşletme Performansına Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma ", Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, , 247-267, 2006,( Üniversite Dersgisi )
30. Prof. Dr. Şevki ÖZGENER, Doç. Dr. Rıfat İRAZ , " Costumer Relationship Management in Small-Medium Enterprises: The Case of Turkish Tourism Industry ", Tourism Management, 6, , 1356-1363, 2006,( SSCI )
31. Doç. Dr. Muammer ZERENLER, Doç. Dr. Rıfat İRAZ , " An Emprical Study On Innovation and Flexibility strategies In Turkish automotive Suppliers ", II.International Strategic Management Conference, , , 383-391, 2006,( Diğer )
32. Doç. Dr. Şevki ÖZGENER, Doç. Dr. Rıfat İRAZ , " Relationship Between Intellectual Capital and Performance In SMEs: A Case of Konya ", I.International Strategic Management Conference, , , 447-454, 2005,( Diğer )
33. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Ebru Yıldırım , " Bilgi Yönetimi Anlayışının Benimsenmesi ve Bilgi Teknolojileri Uygulamalarının İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri: E-Learning Örneği ", 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , , 228-238, 2005,( Diğer )
34. Doç. Dr. Rıfat İRAZ , " Küresel Rekabet Ortamında KOBİ'lerin Ulusal Sosyo-Ekonomik Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi ", S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, , 223-236, 2005,( Üniversite Dersgisi )
35. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Editör: Aykut BEDÜK, Gazi Kitapevi, , " Modern Sonrası Örgütler? ", Modern Yönetim Teknikleri, , , 219-236, 2005,( Diğer )
36. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " İşletmelerde Bilgi Yönetiminin Yenilik ve Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri ", Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, 1-2, , 243-258, 2005,( Üniversite Dersgisi )
37. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Arş. Gör. Nahit YILMAZ , " Destekleyici Bir Örgütsel Kültür İçinde Çalışanlara TKY Felsefesi Kazandırılması Yoluyla Bir Öğrenen Organizasyon Yaratılması ", Selçuk Üniversitesi, Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 5, , 61-71, 2005,( Üniversite Dersgisi )
38. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Yenilik ve Yaratıcılık Bakımından Girişimcilik ve KOBİ'ler ", Yenilik ve Yaratıcılık Bakımından Girişimcilik ve KOBİ'ler, , , , 2005,( Diğer )
39. Doç. Dr. Muammer ZERENLER, Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Doç. Dr. Baki YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIZ, " Sosyal Pazarlama Faaliyetlerinin Marka İtibarı ve Bilinirliğine Etkileri Üzerine Bir Araştırma ", 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , , 420-429, 2005,( Diğer )
40. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Doç. Dr. Muammer ZERENLER , " Product Innovation and Business Strategy: An Emprical Study of Small and Medium Sized Enterprises ", First International Conference on Business, Management and Economics, , , , 2005,( Diğer )
41. Doç. Dr. Rıfat İRAZ , " Yenilenen Ekonomide Yenilenen Örgüt Yapıları ", Kurum Dergisi, 512, , 59-66, 2004,( Kurum Dergisi )
42. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Arş. Gör. Ebru YILDIRIM, " İşletmelerde Stratejik Bilgi Yönetiminin Yenilikçi Faaliyetlerin Sürdürülebilirliğine Etkisi ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, , 79-95, 2004,( Üniversite Dersgisi )
43. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Gökşen ŞİMŞEK , " Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Liderliğin Rolü: Transformasyonel Liderlik İncelemesi ", Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7, , 99-117, 2004,( Üniversite Dersgisi )
44. Prof. Dr. Bahadır Akın, Doç. Dr. Rıfat İRAZ , " MPM'NİN Karaman İlinde Gerçekleştirdiği VAP (Verimliliği Artırma Projesi) nin Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme ", 1.KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, , , 679-685, 2004,( Diğer )
45. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " İnsan Kaynakları Eğitiminin Çalışanların Verimliliklerine Olan Etkileri ve Karaman KOBİ'lerinde Bir Uygulama ", 1.KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, , , 91-99, 2004,( Diğer )
46. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Nahit YILMAZ , " Destekleyici Bir Örgütsel Kültür İçinde Çalışanlara TKY Felsefesi Kazandırılması Yoluyla Bir Öğrenen Organizasyon Yaratılması ", IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyomu, , , 38-44, 2004,( Diğer )
47. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY , " Bilgi ve Teknoloji Yönetimi Açısından Teknoparklara İlişkin Bir Misyon Tasarımı ", TSE Ekonomik ve Teknik Dergi, 513, , 53-60, 2004,( Kurum Dergisi )
48. Doç. Dr. Rıfat İRAZ , " Organizasyonlarda Karar Verme ve İletişim Sürecinin Etkinliği Bakımından Bilgi Teknolojilerinin Rolü ", S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, , 407-422, 2004,( Üniversite Dersgisi )
49. Doç. Dr. Rıfat İRAZ , " Öğrenen Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Uygulamaları ", IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyomu, , , 38-44, 2004,( Diğer )
50. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " KOBİ'lerde Kaynak Kullanım Sorunları ve Çözümüne Yönelik Öneriler ", Selçuk Üniversitesi, S.B.M.Y.O. Dergisi, 1, , 23-24, 2003,( Üniversite Dersgisi )
51. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Bir Risk Toplumu Olarak Bilgi Toplumunda Liderlik ", I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , , 937-948, 2002,( Diğer )
52. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCE, Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAY , " İşletmelerde Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine ", Selçuk Üniversitesi, Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 3, , 57-71, 2002,( Üniversite Dersgisi )
53. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCE , " Örgütsel Etkinliğin Sağlanmasında Kalite Kontrol Çemberlerinin Çalışanların Performansları Üzerine Olan Etkilerine İlişkin Bir Araştırma ", Kurum Dergisi, 492, , 41-46, 2002,( Kurum Dergisi )
54. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Örgütsel Değişim ve Çevresel Belirsizliği Yönetmede Kullanılan Stratejiler ", Selçuk Üniversitesi, S.B.M.Y.O. Dergisi, 4, , 155-162, 2000,( Üniversite Dersgisi )
55. Doç. Dr. Rıfat İRAZ, " Bilişim Teknolojilerinin Örgütsel Yapı ve Süreçler Üzerindeki Etkileri Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama ", 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , , 207-218, 2000,( Diğer )
56. Prof. Dr. M. Şerif ŞİMŞEK, Doç. Dr. Rıfat İRAZ , " Bilişim Teknolojilerinin Örgütsel Dönüşüm Üzerine Olan Etkileri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, , 37-52, 1999,( Üniversite Dersgisi )
57. Doç. Dr. Rıfat İRAZ , " İşletmelerde Örgüt Geliştirme Faaliyeti ", Selçuk Üniversitesi, Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 1, , 91-106, 1998,( Üniversite Dersgisi )  Yönetilen Tezler
1. AHMET BURHAN ÇAKICI, " Örgütsel Adalet Algısının Bağlılık Üzerine Etkisi: Doğu Karadeniz Bölgesinde Çalışan Hemşirelere Yönelik Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İŞLETME , - 2012, Tamamlandı
2. MEHMET SAĞIR, " Özel Hastanelerin Hekim İstihdam Stratejileri ve Orta Anadolu Bölgesinde Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İŞLETME , - 2010, Tamamlandı
3. SUNA AKTEN ÇÜRÜK , " İşletmelerde Karar Verme Sürecinin Etkinliği Bakımından Yönetim Bilgi Sisteminin Rolü: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME , - 2007, Tamamlandı
4. ALİ SAKLAN , " ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ:SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİNDE BİR UYGULAMA ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, - 2010, Tamamlandı
5. BEYZA METİN, " MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇERÇEVESİNDE KONYA İLİNDEKİ DERSHANE HİZMETLERİNDEN YARARLANAN BİREYLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, - 2011, Tamamlandı
6. EBRU ÖZER, " Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Bilgi Teknojilerinin Rolü: Karşılaştırmalı Bir Analiz ", Selçuk Üniversitesi , , , , - , Tamamlandı
7. KEMALEDDİN ERYEŞİL, " Liderlik Tarzları İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, - 2012, Tamamlandı
8. AYŞE KARACA , " Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri:Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME , - 2007, Tamamlandı
9. MUSTAFA KONUK, " İşletmelerde Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Önemi Konya Şeker Fabrikasında Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME , - 2006, Tamamlandı
10. MUSTAFA ÖZYÖRÜK, " Hizmet Sektöründe Performans Değerlendirme ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME , - 2010, Tamamlandı
11. SEMA ÇÖKÜK, " Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Konya İlindeki Özel Eğitim Kurumlarında Bir Uygulama ", Selçuk Üniversitesi , , , , - , Tamamlandı
12. ALİ GANİYUSUFOĞLU, " ÖRGÜTLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ve SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, - 2011, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dekan Yardımcılığı20002002

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Akşehir İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan Vekili02/06/201421/01/2015
S.Ü. Akşehir İktisadi Ve İdari Bilimler FakültesiDekan21/01/201522/07/2016

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
Halkla İlişkiler
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ-I
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ-II
İşletmelerde Değişim Yönetimi
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II