İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FAHRİ KURŞUNEL
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  MUHASEBE VE FİNANSMAN
E-Mail :  kursunel selcuk.edu.tr
Telefon : 332 2234348
Adres : İktisadi İdari Bil. Fak. Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Selçuklu KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniveristesi1990 

  Akademik Yayınlar:
1. Fahri Kurşunel Fatih Güzel, " KALİTE MALİYETLERİ VE VERİ KALİTESİ ", Sosyal Ekonomik Araştırmalar, 29, , 282, 2015,( Üniversite Dergisi )
2. Fahri Kurşunel Yunus Ceran, " REPORTING THE TOTAL QUALITY MANAGEMENT COSTS IN ", 28 October 2014, 14th International Academic Conference, Malta, , , , 2014,( Konferans )
3. Fahri Kurşunel Haşmet Sarıgül, " Bankacılık Sektöründe Birleşme ve Satın Alma Nedenleri : 2001 - 2011 Türkiye Örnekleri ", 11.Ulusal İşletmecilik Kongresi, , , , 2012,( Konferans )
4. Fahri Kurşunel, Alper Tunga Alkan, Ahmet Büyükşalvarcı, " Faaliyet Tabanlı Maliyet/Yönetim Sisteminin İşletme Etkin Karar Verme Sürecine Etkisi? ", Akademik Bakış, 11, , , 2007,( Üniversite Dersgisi )
5. Fahri KURŞUNEL Ahmet BÜYÜKŞALVARCI Alper Tunga ALKAN, " MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÇEVRE MUHASEBESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: KONYA İLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", Karaman İİBF DERGİSİ, 11, , 82, 2006,( Üniversite Dersgisi )
6. Fahri KURŞUNEL Ahmet BÜYÜKŞALVARCI Alper Tunga ALKAN , " İŞLETMELERDE KAZANÇ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ARKAPLANI ", Sosyal Bilimler MYO dersisi, 2, , , 2005,( Üniversite Dersgisi )
7. Fahri Kurşunel, Ahmet Büyükşalvarcı, Alper Tunga Alkan, " Maliyet Yönetiminde Çağdaş Bir Yaklaşım, Hedef Maliyetleme ? ", SBMYO Dergisi , 1, , , 2005,( Üniversite Dersgisi )
8. Fahri Kurşunel, Ahmet Büyükşalvarcı, " "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Bankalarda Uygulanması? ", IV Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu , , , , 2004,( Konferans )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. HİLAL SÜRÜCÜ BAHAR, " YOKSULLUKLA MÜCADELEDE MİCRO KREDİ UYGULAMALARI KONYA İLİ ÖRNEĞİ ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2012 - 2014, Tamamlandı
2. SEMANUR TALAKACI, " SAĞLIK İŞLETMELERİNDE MALİYETLERİN BELİRLENMESİ, ÖZEL SEKTÖR İLE KAMU HASTANE İŞLETMELERİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, 2007 - 2009, Tamamlandı
3. Hakan Ahmet Özkürkçüler, " Özel Tüketim Vergisi- Muhasebeleştirilmesi ve Örnek Bir Uygulama, Yüksek Lisans, 2006. ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2004 - 2006, Tamamlandı
4. Mustafa Bıçak, " Toplam kalite maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve bir uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2004 - 2006, Tamamlandı
5. Mehmet Mucuk, " "Geçici Vergilerin Çalışma Sermayesi Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama" ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2003 - 2004, Tamamlandı
6. Ahmet Büyükşalvarcı, " Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sisteminin finansal kurumlarda Uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2003 - 2005, Tamamlandı
7. Güler Mergen, " Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergisel Boyutu. ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2003 - 2006, Tamamlandı
8. Fatma Özden Kalaycı, " Bankacılık Açısından Kredi Kartları Sisteminin işleyişi ve bir Örnek Uygulama. ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İşletme, 2001 - 2003, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Ticaret Hukuku A.B.D başkanlığı 2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI
BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI
COMPUTERIZED ACCOUNTING PRACTICES
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II