İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. MAHMUT TEKİN
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
E-Mail :  mahtekin selcuk.edu.tr
Telefon : 0332 223 43 38
Adres : Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Kampüs KONYA
Url : http://mahmuttekin.net/
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Çukurova Üniversitesi19821986
Selçuk Üniversitesi1987 

  Akademik Yayınlar:
1. Mahmut Tekin, Aziz Öztürk, E Nihan Cici, " Yeşil Ürünlerin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, ", XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi, İzmir, 2012, , , , ,( Konferans )
2. TEKİN MAHMUT,SOBA MUSTAFA,ŞİMŞEK ALİ,AYDIN MÜFİT, " SAW ve BULANIK SAW YÖNTEMLERİ İLEÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ", 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , , ,( Konferans )
3. Tekin Mahmut, Ergen Zeynep, Çiçekdağı Münevver, Celep Emel, " Stratejik Rekabet Aracı Olarak Tedarik Zinciri Ve Değer Zinciri Entegrasyonu: Kuramsal Bir Çalışma ", II. Ulusal Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray, 2013, , , , ,( Konferans )
4. Tekin Mahmut, Ekmekci Nurullah, Zenelaj Besjon, Karaboğa, Kazım, " Konya İlindeki İşletmelerin Yalın Üretim Düzeylerinin Belirlenmesi ", 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, 2013, , , , ,( Konferans )
5. TEKİN MAHMUT,GÖRAL RAMAZAN, " İşletmelerde Stratejik Teknoloji Yönetimi ve Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İlişkisinin Belirlenmesi ve Otomotiv Yan Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma ", Selçuk üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, , , , ,( Üniversite Dersgisi )
6. Tekin Mahmut, Ergün Zührem, Ergün Ömer, " Uzaktan Eğitimde E-Öğrenmeyi Artırıcı Bir Uygulama: Etkileşimli Animasyon Tekniği Kullanımı ", Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, 2013, , , , ,( Konferans )
7. Tekin Mahmut, Tekin Ertuğrul, Çiçekdağı Münevver, " Uzaktan Eğitim Algısı ve İmajı: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama ", Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, 2013, , , , ,( Konferans )
8. DÜNDAR ABDULLAH OKTAY,PEKER KENAN,TEKİN MAHMUT,ŞAHMAN MEHMET AKİF,BÜBER MUSTAFA, " A Suggestion for a New E Governance System in the Wheat SupplyChain Management ", International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, , , , ,( Kurum Dergisi )
9. Mahmut Tekin, " Critical Success Factors For a Customer Relationship Management Strategy ", 3.International Conference on Human and Social Sciences, Rome, 2013, , , , ,( Konferans )
10. TEKİN MAHMUT,GÖKERİK MEHMET, " ŞEHİR MARKALAŞMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ UŞAK İLİ ÖRNEĞİ ", 1st International Conferenceon Scientific Cooperation for the Future in theSocial Sciences, , , , ,( Konferans )
11. DÜNDAR ABDULLAH OKTAY,PEKER KENAN,TEKİN MAHMUT,ŞAHMAN MEHMET AKİF,BÜBER MUSTAFA, " A SUGGESTION FOR A NEW E GOVERNANCE SYSTEM IN THE WHEAT SUPPLY PROCESS ", 4th International Conference, ICATRome, , , , ,( Konferans )
12. Tekin Mahmut, Kasalak A Murat, " Yeni Bir Girişimcilik Eğilimi: Ekoturizm Çiftlik Girişimciliği ", Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Programı, Muğla, 2013, , , , ,( Konferans )
13. Mahmut Tekin, M Yücel, M Menevşe, " İşletmelerde İleri Üretim Teknolojilerinin Kullanım Nedenleri Ve Otomotiv Sektöründe Bir Alan Araştırması ?Mercedes?, ", XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi, İzmir, 2012, , , , ,( Konferans )
14. EKMEKCİ NURULLAH,KARABOĞA KAZIM,AKKAYA ÖMER,TEKİN MAHMUT, " İŞ MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECELERİNİN AHP YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ ", 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , , ,( Konferans )
15. Tekin Mahmut, Korkmaz H. Ufuk, Akgün V. Özlem, Bayındır Süleyman, " Türkiyede Girişimcilik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi Ve Kadın Girişimciliğinin Yeri: 1988 -2012 Dönemi ", 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, 2013, , , , ,( Konferans )
16. TEKİN MAHMUT,SOBA MUSTAFA,AKBULUT İBRAHİM,ÇALIŞKAN BERNA,ERDİN ESRA, " ÜLKE MENŞEİ ETKİSİ KULLANILARAK YERLİ YEDEK PARÇA SEKTÖR PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ", Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , , ,( Konferans )
17. TEKİN MAHMUT,GEÇKİL TAHSİN,KOYUNCUOĞLU ÖZDAL, " Entrepreneurial Universities Index A Scale Development Study ", 6TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE, , , , ,( Konferans )
18. Mahmut Tekin, M A Şahman, A O Dündar, " Gezgin Satıcı Probleminin Ayrık Parçacık Sürü Optimizasyonu İle Lojistik Maliyetlere Etkisini Gösteren Bir Uygulama ", XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi, İzmir, 2012, , , , ,( Konferans )
19. TEKİN MAHMUT,SOBA MUSTAFA,BİGA MUHAMMED ENES,UĞURCAN YILMAZ, " NÖROPAZARLAMA NEDİR NE DEĞİLDİR KAVRAMSAL BİRDEĞERLENDİRME ", Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , , ,( Konferans )
20. TEKİN MAHMUT,TEKİN ERTUĞRUL, " A Study on the Entrepreneurship Success Model of Students atUniversities ", 6TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE, , , , ,( Konferans )
21. TEKİN MAHMUT,YALÇINTEKİN TOLGA,KOYUNCUOĞLU ÖZDAL,TEKİN ERTUĞRUL, " Implemantation of Lean Manufacturing Philosophy and Techniques in a Textile Business ", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, , , , ,( Konferans )
22. TEKİN MAHMUT,KÖSE YUNUS,KOYUNCUOĞLU ÖZDAL,TEKİN ERTUĞRUL, " The Analysis of Product Categories and Sales Relationships among Valuable Customers through Data Mining and Its Application to a National Retailer through Association Rules and Cluster Analysis ", International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference, , , , ,( Konferans )
23. Tekin Mahmut, " İşletme Paradigmaları Bakış Açımızı Nasıl Etkiler: Örnek Olaylar ve Deneyim Paylaşımı ", 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, 2013, , , , ,( Konferans )
24. Abdullah Oktay Dündar, Mehmet Akif Şahman, Mahmut Tekin, Mustafa Servet Kıran, " An Application Showing the Impact of the Travelling Salesman Problem Based on Logistic Costs Through Heuristic Hybrid Methods ", 26th European Conference on Operational Research, Rome, 1-4 July 2013, , , , ,( Konferans )
25. Mahmut Tekin, Cevdet Saçlı, " Seri Panel Mobilya Üreten İşletmelerde Çok ve Karışık Modelli Montaj Hattı Dengeleme Problemleri İçin Paket Program ", II. Ulusal Mobilya Kongresi, 11-13 Nisan 2013, Denizli, , , , ,( Konferans )
26. Mahmut Tekin, Nihat Aydeniz, M Karahan, " Yapay Sinir Ağları Metodu İle Dış Talep Miktarlarının Tahminlenmesi, ", XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gediz Üniversitesi, İzmir, 2012, , , , ,( Konferans )
27. Mahmut Tekin, Berna Sarıkaya, " Girişimcilik Ve İş Kurma Süreçlerinde Girişimcinin Fizibilite Etüdünde Sahip Olması Gereken Niteliklerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi ?Yükselen Bir Değer Olarak İşletmecilik? Kongresi Bildiri Kitapçığı, 2012, , 41, 2012,( )
28. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, " Critical Success Factors For A Customer Relationship Management Strategy: Müşteri İlişkileri Yönetimi Stratejilerinde Kritik Başarı Faktörleri ", ?International Journal Of Arts & Sciences Conference For Academic Disciplines, , , , 2012,( )
29. Mahmut Tekin, Esen Şahin, Emel Celep, Emel Gelmez, " Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Memnuniyetine Etkileri Üzerine Güncel Şirket Örnekleri ", 1. Ulusal Ünye, İİBF, İşletmecilik Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , , , 2012,( )
30. Mahmut Tekin, Nihat Aydeniz, Mehmet Karahan, " Yapay Sinir Ağları Metodu İle Dış Talep Miktarlarının Tahminlenmesi ", XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , , 879, 2012,( )
31. Mahmut Tekin, M. Akif Şahman, A. Oktay Dündar, " Gezgin Satıcı Probleminin Ayrık Parçacık Sürü Optimizasyonu İle Lojistik Maliyetlere Etkisini Gösteren Bir Uygulama, ", XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , , 483, 2012,( )
32. Murat Menevşe, Mustafa Yücel, Mahmut Tekin, " İşletmelerde İleri Üretim Teknolojilerinin Kullanım Nedenleri Ve Otomotiv Sektöründe Bir Alan Araştırması ?Mercedes?, ", XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , , 841, 2012,( )
33. Mahmut Tekin, Aziz Öztürk, Emine Nihan Cici, " Yeşil Ürünlerin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma ", XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , , 177, 2012,( )
34. Mahmut Tekin, Betül Mut, " Sürdürülebilirlik Algısı Olarak Yeşil Üretim Ve Konya İlinde Katı Atıklarla İlgili Yapılmış Çalışmalar ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi ?Yükselen Bir Değer Olarak İşletmecilik? Kongresi Bildiri Kitapçığı, , , 959, 2012,( )
35. Mahmut Tekin, Mehmet Enes İnce, " Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Yaklaşımı ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi ?Yükselen Bir Değer Olarak İşletmecilik? Kongresi Bildiri Kitapçığı, 2012, , 955, 2012,( )
36. Mahmut Tekin, Mehmet Akif Çini, " Global Köprücü Niteliğindeki Yöneticilerin İşletmeler Açısından Önemi: Konya Örneği ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi ?Yükselen Bir Değer Olarak İşletmecilik? Kongresi Bildiri Kitapçığı, 2012, , 837, 2012,( )
37. Aziz Öztürk, Mahmut Tekin, " Tutundurma Faaliyetlerinin Kriz Dönemlerindeki Önemi ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi ?Yükselen Bir Değer Olarak İşletmecilik? Kongresi Bildiri Kitapçığı, 2012, , 662, 2012,( )
38. Mahmut Tekin, Emine Arslan, " Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Kariyer Yönetimi: Antalya İli Örneği ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi ?Yükselen Bir Değer Olarak İşletmecilik? Kongresi Bildiri Kitapçığı, 2012, , 553, 2012,( )
39. Mahmut Tekin, Özlem Akgün, " Çok Uluslu Fastfood Restoranlarındaki Yerel Tat Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi: Konya İlinde Bir Uygulama ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi ?Yükselen Bir Değer Olarak İşletmecilik? Kongresi Bildiri Kitapçığı, 2012, , 521, 2012,( )
40. Mahmut Tekin, H. Ufuk Korkmaz, " Konya Teknokent Firmalarının İnovasyon Yapma Eğilimlerine Yönelik Bir Araştırma ", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi ?Yükselen Bir Değer Olarak İşletmecilik? Kongresi Bildiri Kitapçığı, 2012, , 320, 2012,( )
41. Mahmut Tekin, V. Özlem Akgün, Emel Celep, Gözde Seval Ergün, " Elektronik Ticaret Faaliyetlerinde Yapılan Yeniliklerin Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, ", XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu : "Toplumsal Kalkınmada Üretimin Artan Rolü" : Bildiriler Kitabı, , , 171, 2011,( )
42. Mahmut Tekin, Abdullah Oktay Dündar, Mehmet Akif Şahman, " Şehir İçi Dağıtım Şirketlerinde Gezgin Satıcı Problemi Uygulaması ", Bildiri Kitapçığı, 2011, , 825, 2011,( )
43. Mahmut Tekin, Mustafa Yücel, " Tam Zamanında Üretim Sisteminin Tekstil Sektöründeki Uygulama İmkânları: Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ", XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu : "Toplumsal Kalkınmada Üretimin Artan Rolü" : Bildiriler Kitabı, 2011, , 737, 2011,( )
44. Mahmut Tekin, Zekeriya Doğan, Cevdet Saçlı, " Çok Modelli Montaj Hattı Dengeleme İçin Paket Program Ve Mobilya Endüstrisinde Bir Uygulama ", XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu : "Toplumsal Kalkınmada Üretimin Artan Rolü" : Bildiriler Kitabı, 2011, , 590, 2011,( )
45. Mahmut Tekin, Zührem Yaman, Fatma Tokat, " Kriz Dönemlerinde Örgütsel Bağlılık: Bir Market Zinciri Uygulaması, ", XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu : "Toplumsal Kalkınmada Üretimin Artan Rolü" : Bildiriler Kitabı, 2011, , 331, 2011,( )
46. Mahmut Tekin, Emine Arslan , " Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Yeteneklerinin Belirlenmesi: Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Örneği ", XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu : "Toplumsal Kalkınmada Üretimin Artan Rolü" : Bildiriler Kitabı, 2011, , 92, 2011,( )
47. Mahmut Tekin, Mehmet Karahan, Ömür Hakan Kuzu, Şenol Şahin, " Yüksek Öğretimde Iso 9000 Kalite Yönetim Uygulamalarının Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Meslek Yüksekokulları Örneği ", 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , , 269, 2010,( )
48. Mahmut Tekin, E. Arslan, " Otel İşletmelerinde Staj Yapan Öğrencilerin İşlerinden Duydukları Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi: Akşehir Myo Örneği ", 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitağçığı, , , 259, 2010,( )
49. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Emel Celep, " Yenilik Sürecine Çalışanların Katılımının Firma Performansına Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma ", 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 2010, , 345, 2010,( )
50. Mahmut Tekin, Mustafa Yücel, " İşletmelerde Kalite Kontrol Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Bir Uygulama: Malatya Tekstil Sektörü, ", 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , , 247, 2010,( )
51. Mahmut Tekin, Ramazan Göral, " İşletmelerde Stratejik Teknoloji Yönetimi: Otomotiv Yan Sanayinde Bir Uygulama ", 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , , , 2010,( )
52. Mahmut Tekin, Ceyhun Ç. Kılınç, " Hastanelerde Teknoloji Yönetimi Ve Bilişim Teknolojileri Kullanımının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma ", 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , , 591, 2010,( )
53. Mahmut Tekin, Emel Celep, " İşletmelerde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamalarının Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama ", 6. Kobiler Ve Verimlilik Kongresi, TC İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Yayın No; 129, , , 583, 2009,( )
54. Mahmut Tekin, Gözde Seval Ateş, Emel Celep, " Six Sigma Approach And A Six Sigma Application In Banking Sector Targeting The Increase Of Customer Satisfaction ", International Entrepreneurship Congress, Smes And Entrepreneurshıp, , , 121, 2009,( )
55. Mahmut Tekin, Emine Arslan, " Konaklama İşletmelerinde Bilgisayar Kullanımı ", Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Yayın No 92, , 109, 2008,( )
56. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Esen Şahin, " Sağlık Sektöründe Algılanan Hizmet Kalitesi Ve Hastane Tercih Nedenleri Araştırması: Konya Örneği ", VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Yayın No 92, , 119, 2008,( )
57. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Esen Şahin, " Aile İşletmelerinde Yatırım Kararlarının Alınmasında Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Araştırma ", VII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , 67, 2007,( )
58. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, " İnternet Bankacılığı Hizmetleri ve Müşteri Memnuniyeti: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma ", VI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , , 275-286, 2006,( )
59. Şule Özkan, Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, " Üniversite Öğrencileri Arasında Sivil Toplum Kuruluşları Bilinirliğinin Sosyal Girişimcilik Düzeylerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, , , 543-554, 2006,( )
60. Tekin, M., M. Zerenler ve A. Bilge, " Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri:Lojistik Sektöründe Bir Uygulama ", İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8, , 115-129 , 2005,( Üniversite Dersgisi )
61. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Atıl Bilge, Ferdi Bişkin, " Müşteri Segmentasyonu Uygulamalarında Bilişim Teknolojileri Kullanımının Rolü ve Önemi ", Marka Yönetimi Sempozyumu, , , 505-512, 2005,( )
62. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, D.Arzu Akolaş, " Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinde Internet Tabanlı Elektronik Pazarlama Uygulamalarının Marka Bilinirliğine Etkileri Üzerine Bir Araştırma ", Marka Yönetimi Sempozyumu, , , 215-222, 2005,( )
63. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, " Stratejik İşbirliklerinin Şirket Performansına Etkileri: Küçük ve Orta Ölçekli Tekstil İşletmelerinde Bir Araştırma ", II. Kobiler ve Verimlilik Kongresi Bildiri Kitapçığı, , , 531-539, 2005,( )
64. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, " Konya Otomotiv Yan Sanayiinin Rekabet Gücü Hakkında Bir Araştırma ", V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , , 75-81, 2005,( )
65. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Derya Özilhan, " CRM Uygulamalarında Karşılaşılan Başarısızlıklardan Yönetimi Müşteriye Devredilen İlişkilere ", IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , 137-142, 2004,( )
66. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, D.A.Akolaş, " Kamuda Bilişim Teknolojileri Kullanımının Kurumların Performansına Etkileri:Vedop ve Takbis Uygulamaları ", IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , 466-472, 2004,( )
67. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Derya Özilhan, " Müşteri Sadakati ve Marka Bağımlılığı Yaratmada Bilişim Teknolojilerinin Rolü ", IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , , 2004,( )
68. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, " Internet ve Bilişim Teknolojileri Etkisi Altındaki İşletmelerde Değişim ve Yeniden Yapılanma:E-engineering ve Bir Uygulama ", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , 94-101, 2003,( )
69. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Atıl Bilge, Derya Özilhan, " Değişim Yönetimi ve Yaşayan İşletmeler ", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , 77-83, 2003,( )
70. Mahmut Tekin, Mehmet Yıldız, Muammer Zerenler, Atıl Bilge, " Yeni Ekonomide Teknolojinin Ürün Yaşam Süreleri Üzerine Etkisinin Mobil Telekomünikasyon Sektörü Kapsamında İncelenmesi ", Bildiri Kitapçığı, , , 655-661, 2003,( )
71. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Mehmet Yıldız, " İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımının Örgütsel Yapıdaki Değişime Etkileri ", II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , , 637-646, 2003,( )
72. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Mehmet Yıldız, Derya Özilhan, " Hizmet Üretim ve Pazarlamasında Farklılaştırma Stratejisi Uygulamalarında Bilişim Teknolojilerinin Rolü ", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , 673-679, 2003,( )
73. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Mehmet Yıldız, Atıl Bilge, " Kriz Dönemlerinde İşletmelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri Üzerine Bir Uygulama ", 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, , , 665-574, 2002,( )
74. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, Mehmet Yıldız, Atıl Bilge, " The Impact of Manufacturing Process Flexibility on Company Performance During the Crisis ", Bildiri Kitapçığı, , , 412-415, 2002,( )
75. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, " Hizmet İşletmelerinde Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri Üzerine Bir Uygulama ", II. Ulusal Orta Anadolu Kongresi, , , 351-362, 2002,( )
76. Mahmut Tekin, Muammer Zerenler, " Bilgi Çağı İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetiminin Başarılı Bir Şekilde Uygulanmasında Bilişim Teknolojilerinin Rolü ", II. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , 154-159, 2001,( )

Yayınlar Bekleniyor
  Yönetilen Tezler
1. TOLGA YALÇINTEKİN, " Yalın üretim felsefesinin ve tekniklerinin bir tekstil işletmesinde uygulanması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, - 2015, Tamamlandı
2. VASFİYE ÖZLEM AKGÜN, " Rekabetçi üstünlük sağlamada kurumsal itibar yönetimi uygulamalarının marka değeri üzerine etkileri: Kamu-özel hastane karşılaştırılması ve bir model önerisi ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İŞLETME, - 2015, Tamamlandı
3. Seyitmurat Odeniyazov, " Bir tekstil işletmesinde üretim ve pazarlama planlaması (Türkmenbaşı Tekstil Kompleksinde bir örnek uygulama) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2006, Tamamlandı
4. Fatma Gönül Yenigün, " Toplam kalite yönetimi ve ISO 9000 kalite standartları Gaziantep sanayi işletmelerinde uygulamalar ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2003, Tamamlandı
5. Nusret Göksu, " Turizm işletmelerinde bilgisayar kullanımı ve hizmet etkinliğinin arttırılması ile ilgili örnek bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1995, Tamamlandı
6. Gamze İlker, " Türkiyede termal turizme yönelik hizmet veren konaklama işletmelerinde pazarlama karması elemanları: Örnek bir alan araştırması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2012, Tamamlandı
7. Emine Arslan, " Otel işletmelerinde bilişim teknolojileri kullanımı ve insan kaynakları yönetimi üzerindeki etkilerine yönelik araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2011, Tamamlandı
8. Mehmet Karahan, " İstatistiksel tahmin yöntemleri: Yapay sinir ağları ile ürün talep tahmini uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2011, Tamamlandı
9. Ramazan Göral, " Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak için stratejik teknoloji yönetimi ve otomotiv yan sanayi firmaları üzerine bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme , - 2009, Tamamlandı
10. Mehmet Yıldız, " Bilişim teknolojilerinin stratejik rekabet üstünlüğü sağlanmasında üretim süreci tasarımına etkisinin uzman sistem yaklaşımı ile analizi ve Türk elektronik sanayi uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2006, Tamamlandı
11. Şakir dansık, " Türkiye`deki girişimci profili ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2001, Tamamlandı
12. Necdet Şahin, " Konaklama işletmelerinde personel yönetimi ve eğitiminin hizmet kalitesi üzerine etkileri ile ilgili örnek ve bir uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1997, Tamamlandı
13. Duygu Koçoğlu, " Deterjan mal grubunda mamul hayat döneminin uzatılmasında reklamların etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1996, Tamamlandı
14. Hasan Kürşat Güleş, " Sanayi işletmelerinde kalite kontrolü ve TÜMOSAN A.Ş.nde kalite kontrolü uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1990, Tamamlandı
15. Mehmet Ergin, " Gıda malları pazarlamasında hipermarket ve süpermarket uygulamaları - müşteri ilişki yönetimi (CRM) ve bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2002, Tamamlandı
16. Refai Başdin, " Hizmet işletmelerinde hizmet etkinliği ve verimliliği sağlamada veritabanı ve örnek uygulamalar ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2002, Tamamlandı
17. Bekir Atamak, " Esnek imalat sistemleri ve esnek imalat sistemleri ile ilgili örnek uygulamalar ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1997, Tamamlandı
18. Ömer Akdağ, " Bankalarda gruplar gruplararası çatışma ve çatışmanın yönetimi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönerimi ve Pazarlama, - 1990, Tamamlandı
19. Hüseyin İleri, " Sanayi işletmelerinde üretim planlama kontrol ve bir gıda sanayi işletmesinde üretim planlama ve kontrol uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1989, Tamamlandı
20. Ceyhun Çağlar Kılınç, " Küreselleşme sürecinde teknoloji yönetiminin ve bilişim teknolojilerinin hizmet kalitesini artırmaya etkisi ve sağlık sektöründe bulunan hastanelere uygulanması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme , - 2009, Tamamlandı
21. Murat Bay, " Bankacılık sektöründe veri zarflama analizi yöntemini kullanarak verimlilik araştırması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme , - 2009, Tamamlandı
22. Arzu Akolaş, " Hizmet işletmelerinde bilişim teknolojisi ve teknoloji yönetiminin stratejik açıdan kullanımı ve sağlık sektörü uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2003, Tamamlandı
23. Yılmaz Civiroğlu, " Türkiye`de kağıt üreten ve işleyen firmaların internet ve elektronik ticaret uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2003, Tamamlandı
24. Ramazan Çetin, " Sanayi işletmelerinde otomasyon ve Konya sanayinde uygulanması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1997, Tamamlandı
25. Ali Osman Şahbaz, " Bilgi iletişim teknolojilerinin işletmeler üzerine etkileri ve günümüz işletmelerinde internet uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1997, Tamamlandı
26. Selda Başaran Alagöz, " Bankalarda bilgisayar kullanımı ve bilgisayar kullanımının bankacılığın etkinlik ve verimliliğini artırması ile ilgili bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üreim Yönetimi ve Pazarlama, - 1996, Tamamlandı
27. Mustafa Atilla Arıcıoğlu, " Sermaye piyasası ve yatırım fonları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1991, Tamamlandı
28. Hasan Aksoy, " Çoklu sponsorlukta iletişim etkinliğinin incelenmesi: Fuar sponsorluğu üzerine bir çalışma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2011, Tamamlandı
29. Fahrettin Atıl Bilge, " Küresel rekabet ortamında rekabet üstü olabilmek için müşteri odaklı pazarlama stratejileri ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2004, Tamamlandı
30. Sema Özcan, " KOBİlerde markalaşma sorununun tespiti ve tutundurma faaliyetlerinin geliştirilmesi üzerine Konya tekstil-hazır giyim sanayi bölgesinde bir uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2008, Tamamlandı
31. Ayşe Gül Bilici, " Sanayi işletmelerinde üretim planlaması ve Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.de örnek uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2010, Tamamlandı
32. Meltem Cantekinler, " Bankacılık sektöründe performans yönetimi ve özel bir bankada performans yönetimine ilişkin uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2007, Tamamlandı
33. Çiğdem Eda Yalnız, " Değişim mühendisliği ve uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2006, Tamamlandı
34. Nuran Yaylacı, " Küresel rekabet ortamında lojistik yönetimi ve e-lojistik: İlaç lojistik sektörü uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2005, Tamamlandı
35. Tevfik Türkyılmaz, " İnternet bankacılığı ve elektronik ticaret uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2001, Tamamlandı
36. Hasan Bellier, " Konya sanayi bölgesindeki işletmelerde karşılaşılan yönetim problemleri ve çözümüne ilişkin bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1993, Tamamlandı
37. İbrahim Kaynar, " Konya bölgesinde otomobil pazarlamasında bayilik sistemi ve satış teşvik çabalarının etkinliği üzerine bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1993, Tamamlandı
38. Esen Karabacak, " Medyanın tüketici davranışları üzerindeki etkisi ve pazarlama yönetimi açısından önemi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1993, Tamamlandı
39. Necdet Küçükbezirci, " Kalite kontrolü ve Konya Çimento Sanayi A.Ş.de kalite kontrolü uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1990, Tamamlandı
40. Tuğba Şener, " Personel seçimi probleminde analitik hiyerarşi prosesi: Tekstil sektörü için örnek uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2011, Tamamlandı
41. Bekir Aydoğan, " Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak için stratejik teknoloji yönetimi ve otomotiv yan sanayi firmaları üzerine bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2007, Tamamlandı
42. Muammer Zerenler, " Kriz dönemlerinde işletmelerin üretim süreci esnekliğinin şirketlerin performans ve yaşam sürelerine etkileri üzerine bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2003, Tamamlandı
43. Hilmi Bahadır Akın, " Küresel rekabet ortamında teknoloji yönetimi ve bisküvi, çikolata ve gofret sanayiinde teknoloji yönetimine ilişkin bir uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 1998, Tamamlandı
44. Esen Şahin, " Kadın girişimcilik ve Konya ilinde kadın girişimcilik profili üzerine bir uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2006, Tamamlandı
45. Ziyat Kara, " Sanayi işletmelerinde teknoloji yönetimi ve Ar-Ge çalışmaları örnek uygulamalar ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2002, Tamamlandı
46. Candan Yerli, " Deterjan mal grubunda mamul hayat döneminin uzatılmasında reklamların etkisi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1996, Tamamlandı
47. Mevlüt Baydar, " Sanayi işletmelerinde robotlarla üretim ve Türk sanayi işletmelerinde robotlarla üretim uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1993, Tamamlandı
48. Ebil Çiçek, " Akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri ile bayi ve bayi ile dağıtıcı arasındaki ilişkilere yönelik alan araştırması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2013, Tamamlandı
49. Cevdet Saçlı, " Montaj hattı dengeleme problemleri için yeni modeller ve panel mobilya üreten işletmelerde uygulamalar ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2010, Tamamlandı
50. Aziz Öztürk, " Marka iletişiminin kriz dönemlerinde işletme performansına etkisi ve hazır giyim işletmeleri üzerine bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2010, Tamamlandı
51. Yakup Kara, " U-Tipi montaj hattı dengeleme problemleri için yeni modeller ve otomotiv yan sanayiinde bir uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme , - 2004, Tamamlandı
52. Faik Adakhan, " Turizmde Franchising Ve Türk Evi Pansiyonları Franchisingi Model Önerisi Ve Uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2003, Tamamlandı
53. Nihat Aydeniz, " Hücre tipi üretim sistemlerinde grup teknolojisi biçiminde yerleşim düzenlenmesi ve Türkiye Elektromekanik Sanayii (Temsan) Diyarbakır fabrikasında bir uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 1991, Tamamlandı
54. Mustafa Mete, " Selçuk Üniversitesi Eğitim-Araştırma Hastanesi iç hastalıkları ve genel cerrahi servislerinde simülasyon yaklaşımıyla bir kuyruk modeli uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 1991, Tamamlandı
55. Gözde Seval Ateş, " Altı sigma yaklaşımı ve bir bankada müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik altı sigma uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2008, Tamamlandı
56. Zeynep Ülkü, " Stratejik üretimde rekabet öncelikleri esneklik boyutu ve konya sanayi işletmelerinde bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2007, Tamamlandı
57. Fidan Cicibıyık, " İşletmelerde süreç yönetiminde süreç iyileştirme çalıştırmaları ve BEKO elektrik A.Ş uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2005, Tamamlandı
58. Aziz Öztürk, " Kriz yönetimi ve tekstil sektörüne etkileri ile ilgili bir uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2003, Tamamlandı
59. Fevzi Apaydın, " Girişimcilik ve başarılı girişimcilik uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1999, Tamamlandı
60. Ercan Çiçek, " Toplam kalite yönetimi ve Konya sanayi bölgesinde örnek uygulamalar ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1997, Tamamlandı
61. Halim Kazan, " Bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim (CAD-CAM) ve bir uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1993, Tamamlandı
62. Mahmut Bataş, " Kamu iktisadi teşebbüslerinin ekonomik kalkınmadaki rolü ve özelleştirme ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1991, Tamamlandı
63. Durmuş Dikici, " Sanayi işletmelerinde üretim planlaması ve kontrolü Cihankur Tuz Sanayi işletmesinde üretim planlama ve kontrol uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1990, Tamamlandı
64. Emine Hürriyet İlgenli, " TÜMOSAN Türk Motor Sanayii Ve Tic.A.Ş.de üretim planlaması ve kontroluüretim planlaması ve kontrolu ile ilgili bir model geliştirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1989, Tamamlandı
65. Şenol Şahin, " Kısıtlar Teorisine göre sanayi işletmelerinde çalışanların motivasyonu ve işletme başarısına etkisi: PVC üretim işletmesi üzerine bir uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2012, Tamamlandı
66. Ercan Çiçek, " Süpermarket ve hipermarketlerde müşteri ilişkileri yönetimi ve bir uygulama ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2005, Tamamlandı
67. Nuri Ömürbek, " Küresel rekabet ortamında yeni üretim teknolojileri ve teknolojik işbirliği (otomotiv sektöründe uygulama) ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, - 2003, Tamamlandı
68. Mehmet Gökerik, " Şehir Markalaşmasının Girişimcilik Üzerine Etkisi: Uşak İli Örneği ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2013, Tamamlandı
69. İsmail Zengin, " İşletmelerde stratejik pazarlama planlaması ve otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik bir araştırma ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 2010, Tamamlandı
70. Lütfi Öksüz, " TS-EN-ISO 9000 standardlarının uygulanması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ve örnek bir gıda işletmesine ISO 9002 uygulanması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1999, Tamamlandı
71. Adnan Kurban, " Stok kontrolu ve TEK Meram E.D.M. Müessese Müdürlüğünde bilgisayarlı stok kontrolu uygulaması ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1990, Tamamlandı
72. Çağatay Ünüsan, " Sanayi işletmelerinde personel eğitimi ve ülkemizdeki sanayi işletmelerinde personel eğitimi uygulamaları ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, - 1988, Tamamlandı
73. ALAADDİN SELÇUK KÖYLÜOĞLU, " Nöropazarlamada davranışsal deneylerle reklamın tüketici üzerindeki etkisinin araştırılması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İŞLETME, - 2016, Tamamlandı
74. NURULLAH EKMEKCİ, " Sanayi işletmelerinde üretim planlaması ve doğrusal programlama ile bir sanayi işletmesinde optimizasyon uygulaması ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İŞLETME, - 2015, Tamamlandı
75. ESEN ŞAHİN, " İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ:OTOMOTİV YAN SANAYİ UYGULAMASI ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, 29/04/2009 - 2013, Tamamlandı
76. EMİNE NİHAN CİCİ, " Türkiyede Kadın Girişimcilerin Geliştirdiği Ürünlerin Markalaşma Sürecine Bütünsel Bir Bakış. ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, 25/01/2011 - 2013, Tamamlandı
77. ALİ OSMAN ŞAHBAZ, " Teknoloji yönetiminde müşteri ilişkileri yönetimi ve mobilya sektöründe uygulamalar" ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme/ Üretim Yönetimi ve Pazarlama, 21/08/2002 - , Devam Ediyor
78. ABDULLAH OKTAY DÜNDAR, " Tedarik ağ tasarımı ve e-yönetişim ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İŞLETME, 2012 - 2016, Tamamlandı
79. AYNUR KÖKTÜRK, " Türkiye'de Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinin Pazarlaması Araştırması. ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, 15/10/2009 - , Devam Ediyor
80. BERNA SARIKAYA, " KONYA TARIM MAKİNELERİ KÜMESİNİN YENİLİKÇİLİK ANALİZİ ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, 09/01/2013 - 2013, Tamamlandı
81. MURAD ALPASLAN KASALAK, " Ekoturizm Girişimcilerinin İnovasyona Yatkınlığının Ölçülmesi: Muğla Yöresinde Yer Alan Ekolojik Oteller Kapsamında Bir Alan Araştırması. ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora, İşletme, 05/07/2012 - 2014, Tamamlandı
82. YUNUS KÖSE, " Değerli Müşterilerde Ürün Kategorileri Arasındaki Satış İlişkilerinin Veri Madenciliği Yöntemlerinden Birliktelik Kuralları ve Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi ve Ulusal Bir Perakendecide Örnek Uygulama. ", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, 01/06/2011 - 2015, Tamamlandı

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi Ve Pazarlama A.B.D.Anabilim Dali Bşk.16/03/200905/12/2018
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme BölümüBölüm Başkani13/01/201113/01/2014
S.Ü. S.Ü. Bölgesel Gelişme Uygulama Ve Araş. Merk. Müd.Merkez Müd.22/08/201311/08/2016
S.Ü. S.Ü. Bölgesel Gelişme Uygulama Ve Araş. Merk. Müd.Merkez Müdür V.12/08/201626/10/2016
S.Ü. S.Ü. Bölgesel Gelişme Uygulama Ve Araş. Merk. Müd.Merkez Müd.27/10/201627/10/2019

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
LİSANS BİTİRME PROJESİ-I
LİSANS BİTİRME PROJESİ-II
PRODUCTION MANAGEMENT-II
Teknoloji Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi Araç ve Teknikleri
Toplam Kalite Yönetimi Araç ve Teknikleri
ÜRETİM YÖNETİMİ
ÜRETİM YÖNETİMİ-I
ÜRETİM YÖNETİMİ-II
ÜRETİM YÖNETİMİ-II