İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. SERAP KALFAOĞLU
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  YÖNETİM VE ORGANİZASYON
E-Mail :  serapkalfaoglu selcuk.edu.tr
Telefon : 03322233100
Adres : Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, A127 nolu oda, Alaaddin Keykubat Kampüsü, Selçuklu/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi, İİBF2017 

  Akademik Yayınlar:

Gerşil, G. ve Yılmaz, S. (2014). Global power is now in Cosmocrats Global executives to our globalized world: Cosmocrats. European Journal of Research on Education, 2(Special Issue): 50-54.

Kalfaoğlu, S., Çelik, A. ve Kalfaoğlu, V. (2018). Çalışanların Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Kimliklenme Düzeyleri Üzerine Etkileri Araştırması. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal, Sayı: 11, 24-43.

Akgemci, T., Alaloul, A., Kızıloglu, E. ve Kalfaoğlu, S. (2018). Existence of Nepotism in Associations and Its Effects on Employee Motivation and Performance. International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, 4 (8): 339-352.

Kalfaoğlu, S. ve Bedük, A. (2018). Türkiye’nin Start-Up Ekosisteminin İncelenmesi: “Osr Robotics” Firması Örnek Olayı. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (9): (Aralık'ta yayında).

Akgemci, T., Kalfaoğlu, S., Çağlıyan, V. ve İpek Çınar, F. (2018). Örgütsel Zekanın Firma Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. International Economic Research and Financial Markets Congress, 12-14 April, Cappadocia, pp. 809-829. 

İraz, R., Kalfaoğlu, S. ve Kurnaz, G. (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnovasyon PerformansınınÖrgütsel Bağlılığa Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 21 (2): 393-406. 

  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Ve Organizasyon A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli06/04/201702/01/2018

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (SOS.SEÇMELİ)