ECON. AND ADM. SCIENCE
BUSINESS
 
 Name and Surname: Assistant. SERAP KALFAOĞLU
Name of the Faculty:  ECON. AND ADM. SCIENCE DEPARTMENT OF BUSINESS PROGRAM OF MANAGEMENT AND ORGANIZATION
 
E-Mail  serapkalfaoglu selcuk.edu.tr
Phone 03322233100
Address Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, A127 nolu oda, Alaaddin Keykubat Kampüsü, Selçuklu/Konya
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi, İİBF2017 

  Publications:

Gerşil, G. ve Yılmaz, S. (2014). Global power is now in Cosmocrats, Global executives to our globalized world: Cosmocrats. European Journal of Research on Education, 2 (Special Issue): 50-54.


Kalfaoğlu, S., Çelik, A. ve Kalfaoğlu, V. (2018). Çalışanların Psikolojik Güçlendirme Algılarının Örgütsel Kimliklenme Düzeyleri Üzerine Etkileri Araştırması. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 11: 24-43.


Akgemci, T., Alaloul, A., Kızıloglu, E. ve Kalfaoglu, S. (2018). Existence of Nepotism in Associations and Its Effects on Employee Motivation and Performance. International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, 4 (8): 339-352. 


Kalfaoğlu, S. (2018). Duygusal Zeka ile Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: DEGA Katılımcıları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5 (27): 2827-2845. 


İraz, R., Kalfaoğlu, S. ve Kurnaz, G. (2018). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnovasyon Performansının Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 21 (2): 393-406. 


Kalfaoğlu, S. ve Bedük, A. (2018). Türkiye’nin Start-Up Ekosisteminin İncelenmesi “Osr Robotics” Firması Örnek Olayı. Akşehir Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (9): (Aralık'ta yayında). 


Akgemci, T., Kalfaoğlu, S., Çağlıyan, V. ve İpek Çınar, F. (2018). Örgütsel Zekanın Firma Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 2nd International Economic Research and Financial Market Congress, 12-14 April, Nevşehir, pp. 809-829. 


Gerşil, G. ve Kalfaoğlu, S. (2018). Türkiye'de Yeşil İstihdam ve İşgücü Piyasalarına Yansımaları. IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, 7-8 September, Didim/Aydın, pp. 1211-1220. 


Akgemci, T., Sarı Gerşil, G., Kalfaoğlu, S. ve Erat, L. (2018). İşveren Markası Algısı ile Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, 7-8 September, Didim/Aydın, pp. 548-564.


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Ve Organizasyon A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli06/04/201702/01/2018

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
BEHAVIORAL SCIENCES