İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
 
 Adı Soyadı: ARŞ.GÖR. FATİH GÜZEL
Fakülte Adı:  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
E-Mail :  fatihguzel selcuk.edu.tr
Telefon : 03322234389
Adres : Selçuk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İİBF İşletme/Muhasebe Finansman2014 

  Akademik Yayınlar:

1.     ACAR, M., GÜZEL, F., AKTAŞ, R., “Testing of The Relationship Between Metal Prices and Stock Prices Through Granger Casuality Analysis: An Application in Borsa Istanbul” 63th International Conference on Accounting and Finance, 19-20 September, Lisbon, Portugal, 2016.

2.     GÜZEL, F., ACAR, M., ŞEKEROĞLU, G., “Sovereign Wealth Funds: AComparison of Turkish Sovereign Wealth Fund with the World Samples”,3thInternational Conference on Sustainable Development, 19-23 April, Sarajevo, Bosniaand Herzegovina, 2017.

3.     ŞEKEROĞLU, G., ACAR, M., GÜZEL,F., “Green Bonds as a Finance Instrument for Environmental Projects: The Worldand Turkey Applications”, 3th International Conference on Sustainable Development,19-23 April, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2017.

4.     Güzel, F., ACAR, M., Avcı, D., "Bulanık Sinir Ağı Yapısı İle Borsa Endeks Getirisi Tahmini: Borsa İstanbul (BİST) 100 Örneği", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 29, Ağustos 2016, s. 452-465.

5. ACAR, M., GÜZEL, F., AKTAŞ, R., Metal Fiyatları ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, Haziran 2017, s. 39-53.

6.     GÜZEL, F., ACAR, M., ŞEKEROĞLU, G., “Sovereign Wealth Funds: A Comparison of the Turkish Sovereign Wealth Fund with the World Samples”, Periodicals of Engineering and Natural Sciences, Volume:5, Issue:2, June 2017 p:165-175.

7.     ACAR, M., GÜZEL, F., AKTAŞ, R., “Testing of the Relationship Between Metal Prices and Stock Prices Through Granger Casuality Analysis: An Application in Borsa Istanbul”, International Journal of Management and Applied Science, Volume:2, Issue:11, November 2016, p:19-24.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Ve Finansman A.B.D.Enstitü Kadrosunda Birimde Görevli18/03/2015 

 Ek Bilgi

 Dersler