İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
İşletme Bölüm Duyuruları

► Prof. Dr. Muammer ZERENLER İN danışmanlığındaki İşletme Bilim Dalı – Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer KÜÇÜKÖDÜK ÜN Marka ve Marka Kimliği Kavramlarının İncelenmesi konulu semineri 12.09.2019 tarihinde saat 11.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Mahmut TEKİN İN danışmanlığındaki İşletme Bilim Dalı – Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Şefik AKKÖZ Deneyimsel Pazarlamada Yapay Zekâ Uygulamaları adlı Yüksek Lisans Tez Önerisi sunumu 12.09.2019 tarihinde saat 15.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KOÇARSLAN IN danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi Halime KILINÇ IN Dijital Pazarlamada Tüketici Algısı, İnternette Alışveriş Üzerine Bir Araştırma konulu semineri 16.09.2019 tarihinde saat 09.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Dr. Öğr. Üyesi Alper GEDİK İN danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi Hasan TOPÇU NUN İçsel Pazarlama ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Telekomünikasyon Sektöründe Bir Uygulama konulu semineri 16.09.2019 tarihinde saat 10.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Ali ALAGÖZ ÜN danışmalığındaki doktora öğrencisi Metin ALLAHVERDİ NİN Türkiye de Vergi Performansını Etkileyen Bileşenlerin Analizi ve İl Düzeyinde Vergi Gayreti İndeksinin Oluşturulması başlıklı doktora tez önerisi savunması 24.09.2019 tarihinde saat 11.00 de İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları dönem projesi hazırlama klavuzu için tıklayınız.