İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
İşletme Bölüm Duyuruları

► Prof. Dr. Mahmut TEKİN İN danışmanlığındaki  Doktora öğrencisi Mehmet ETLİOĞLU NUN Elektronik Öğrenmede Öğrenci Duyuşsal Faktörlerinin Öğrenci Tutumu ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi TİK toplantısı 14.01.2019 tarihinde saat 14.00 te İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ NİN danışmanlığındaki Doktora öğrencisi Serap KALFAOĞLU NUN Vizyoner Liderlik Davranışlarının Örgütsel Seslilik Üzerine Etkileri Araştırması konulu semineri 14.01.2019 tarihinde saat 15.00 te İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Ali ALAGÖZ ÜN danışmanlığındaki Doktora Öğrencisi Metin ALLAHVERDİ NİN Veri Analiz Yöntemi Olarak Kümeleme Analizi: Türkiye de İllerin 2013-2017 Yılları Vergi Geliri Göstergeleri Üzerine Bir Uygulama konulu semineri 17.01.2019 tarihinde saat 10.30 ta İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Baki YILMAZ IN danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi Asraa Najdat Jarjes KOZACHE NİN Muhasebe Eğitimindeki Algı ve Beklentiler konusundaki semineri 17.01.2019 tarihinde saat 14.30 ta İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Baki YILMAZ IN danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi Rana Ahmed Majeed HAMAMJI NIN Muhasebe Standartları Açısından Maddi Duran Varlıklar konusundaki semineri 17.01.2019 tarihinde saat 15.00 te İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Ali ALAGÖZ ÜN danışmanlığındaki Yüksek Lisans Öğrencisi Oğuz ÇOKAL IN İhracatçı KOBİ lerde Kur Riski ve Korunma Yöntemleri konulu semineri 22.01.2019 tarihinde saat 10.00 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır.

► Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları dönem projesi hazırlama klavuzu için tıklayınız.