İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
İşletme Bölüm Duyuruları

► Dr. Öğr. Üyesi Emel CELEP İN danışmanlığındaki Yüksek Lisans öğrencisi Ali AHMEDOV UN Sponsor Marka Kimliğinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Benlik-İmajı Uyumunun Rolü Üzerine Bir Araştırma konusunda yapacağı tez öneri savunması 12.07.2019 tarihinde saat 10.30 da İşletme Bölüm odasında yapılacaktır. 

Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları dönem projesi hazırlama klavuzu için tıklayınız.