İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
İktisat Bölüm Duyuruları

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (10.06.2019)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (28.05.2019)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (12.02.2019)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (03.01.2019)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (18.12.2018)

► Ekonomik göstergeler için tıklayınız. (03.12.2018)

► Dr. Öğr. Üyesi Alper SÖNMEZ İN danışmanlığında Yüksek Lisans Öğrencisi Somar NASSAR IN 14.06.2019 tarihinde saat 10.00 da Gelişmiş Ekonomilerde 2008 Krizi Sonrası Uygulanan Makroekonomik Politikaların BRICS Ekonomilerine Etkileri konulu Yüksek Lisans Tez savunması İktisat Bölüm Odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Mehmet MUCUK UN danışmanlığındaki Doktora Öğrencisi Ayşen EDİRNELİGİL İN 14.06.2019 tarihinde saat 10.00 da  Davranışsal İktisat ve Kamu Politikaları konulu TİK toplantısı İktisat Bölüm odasında yapılacaktır.

► Dr. Öğr. Üyesi Alper SÖNMEZ İN danışmanlığında Yüksek Lisans Öğrencisi Süleyman Cihat GÖKÇEK İN 14.06.2019 tarihinde saat 12.00 da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Konya Ekonomisindeki Rolü konulu Yüksek Lisans Tez savunması İktisat Bölüm Odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR UN danışmanlığındaki Doktora Öğrencisi Selcan ÜÇGÖZ ÜN 17.06.2019 tarihinde saat 11.00 da Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Tarımsal Üretime Etkisi: Türkiye Örneği konulu TİK toplantısı İktisat Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Mehmet MUCUK UN danışmanlığındaki Doktora Öğrencisi Mustafa KARTAL IN 20.06.2019 tarihinde saat 10.00 da Avrupa Borç Krizinin Nedenleri, Yayılması ve Türkiye Ekonomisine Etkileri konulu TİK toplantısı İktisat Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Orhan ÇOBAN IN danışmanlığındaki Doktora Öğrencisi Duygu Baysal KURT UN 20.06.2019 tarihinde saat 10.00 da Türkiye ile Avrupa Birliği Ülkeleri Endüstri İçi Ticaretin Belirleyicileri: İmalat Sanayi Örneği konulu TİK toplantısı İktisat Bölüm odasında yapılacaktır.

► Prof. Dr. Orhan ÇOBAN IN danışmanlığındaki Doktora Öğrencisi Seyit Taha KETENCİ NİN 20.06.2019 tarihinde saat 10.30 da Türkiye de Terörizmin Ekonomik Göstergelere Etkisi: Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Amprik Bir Analiz konulu TİK toplantısı İktisat Bölüm odasında yapılacaktır.