İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Sıkça Sorulan Sorular

1-Soru :

Öğrenci şifremi nasıl öğrenebilirim?

Cevap:

Öğrenci İşlerinden, bölümünüze ilgili öğrenci ilişkileri yetkilisi ile görüşerek, şifrenizi öğrenerek, değiştirebilirsiniz.

2-Soru :

_…………. üniversitesi İİBF fakültesi …. bölümünde bir yıl okudum 2. sınıfta kayıt dondurarak sınava hazırlandım ……-…… senesinde ise fakülteniz…… bölümünü kazandım önceki okulumda  iken katkı kredisi ile başbakanlık bursu almama rağmen burda o haklarımdan faydalanamıyorum. KYK sorgu ekranında ………… üniversitesiyle ilişkimi kesmeme rağmen halen kredi aldığım ve …………. Üniversitesine   kayıtlı olduğum  görülüyor bunun nedenini öğrenebilir miyim?

Cevap:

1- ……… Üniversitesinden kaçıncı sınıfta kaydınızı sildirdiğinizi ve tarihi belirten belge alınız.

2- S.Ü. İkt ve İdari Bil. Fakültesinden öğrenci belgesi alınız.

3- Kredi Yurtlar Kurumuna durumunuzu anlatan bir dilekçe yazınız. Bu belgeleri KYK Genel Müdürlüğüne gönderiniz.

4- Dilekçenizde TC. Numaranızı ve burs numaralarınız mutlaka belirtiniz.

3-Soru :

Üniversiteniz ……………… Bölümüne Yatay Geçiş Yapmak İçin Gerekli Olan Belgeleri Öğrenebilir miyim?

Cevap:

Selçuk Üniversitesi resmi sitesinden takip edebilirsiniz

4-Soru :

……üniversitesi öğrencisiyim, Selçuk İİBF yatay geçiş yapmak istiyorum, ilk sene yatay geçiş yapabilir miyim?

Cevap:

Selçuk Üniversitesi resmi sitesinden takip edebilirsiniz

5-Soru :

Ara ve Genel Sınav tarihleri nerden öğrenebilirim?

Cevap:

İlgili Bölüm sekreterliğinden veya Fakültemiz Web sayfasından öğrenebilirsiniz.

6-Soru :

Fakülteniz …bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Üsten ders almak istiyorum, bunun için ne yapmam gerekiyor?

Cevap:

Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 9/ç maddesindeki şartları taşıdığınız taktirde, danışmanınızın da olumlu görüşünü alarak bulunduğunuz yarıyıldaki derslerin  %20’sine kadar bir üst yarıyıldan ders alabilirsiniz.

7-Soru :

Fakülteniz …bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Daha önceki yıllarda geçmiş olduğum bir dersi bu yarıyıl tekrar alabilir miyim?

Cevap:

Fakültemiz web sayfasındaki alttan ders alma dilekçesini doldurup,    danışmanınıza ders kaydınızı onaylatırken dilekçeyi danışmanınıza teslim ederek daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilirsiniz Bu durumda alınan son not geçerli olur.

8-Soru :

Fakülteniz …bölümü ….sınıf öğrencisiyim. finalde (cc) (cb) (bb) (ba) ile geçmiş olduğum derslerin  BÜTÜNLEMESINE girip notumu yükseltmem mümkün mü?

Cevap:

Hayır . Ancak bir yarıyıl sonra, daha önce alıp başarılı olduğunuz ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilirsiniz Bu durumda alınan son not geçerli olur.

9-Soru :

Fakülteniz …bölümü ….sınıf öğrencisiyim. Bir dersin bütünleme sınavına girebilmem için aranan şartlar nelerdir?

Cevap:

İçinde bulunduğunuz yarıyıl ağırlıklı Dönem Ortalamanız en az 2:00 ise  DD ve DC olan derslerin bütünlemesine girip notunuzu yükseltebilirsiniz. Bu ders/lerin bütünleme sınavına girmek istemezseniz bölümünüzün vize-final ve bütünleme notlarının hepsi  sisteme girilince otomasyon tarafından bu ders/lerden başarılı sayılırsınız. FF , FD olan ders/ler için ise;Ağırlıklı Dönem Ortalamanız kaç olursa olsun bütünleme sınavına girmek zorundasınız, aksi durumda o ders/lerden başarısız sayılırsınız.

10-Soru :

Fakülteniz …bölümü ….sınıf öğrencisiyim. Yabancı Dil I-II, İleri Yabancı Dil I-II, YABANCI DİLDE OK.VE KONUŞ, MESLEKİ YABANCI DİL I-II,

İŞ HAYATI İÇİN YAB.DİL derslerinden hangilerini almam gerekiyor?

Cevap:

Hazırlık Sınıfından MUAF yada BAŞARILI olan Öğrencilerimiz :

 

1.sınıf öğrencileri “İleri Yabancı Dil” yada “Yabancı Dil” derslerinden birini almak zorundadır. (Bu derslerden hangisinin alınacağına öğrenci kendisi karar verecektir. “İleri Yabancı Dil” dersleri, YADAM’ın görevlendirdiği öğretim üyeleri tarafından; “Yabancı Dil” dersleri ise fakültemizdeki öğretim üyeleri tarafından verilecektir.

 

Ders içerikleri tamamen eşdeğer nitelikte olup; ders içerikleri ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenecektir.

 

Eğer öğretim üyelerimiz tarafından, 3 ve 4. sınıfta eğitim dili yabancı dil olan seçmeli ders/ler açılırsa, bu dersleri sadece “İleri Yabancı Dil” dersini alan öğrencilerimiz seçebilecek, diğer öğrencilerimiz eğitim dili Türkçe olan seçmeli dersleri seçebilecektir.

 

“YABANCI DİLDE OK.VE KONUŞ”, “MESLEKİ YABANCI DİL I-II” ve “İŞ HAYATI İÇİN YAB.DİL” dersleri ZORUNLU ders statüsü olmaktan çıkarılmıştır. Öğrencilerimiz bu dersleri almak zorunda değildir; ancak bölümler tarafından bu dersler SEÇMELİ statüsünde açılırsa, öğrencilerimiz isterlerse bu dersleri seçebilirler.

 

Hazırlık Sınıfında BAŞARISIZ olan Öğrencilerimiz:

1.sınıf öğrencileri “Yabancı Dil” derslerini almak zorundadır; bu öğrenciler “İleri Yabancı Dil” dersini SEÇEMEZ.

11-Soru :

Fakülteniz …bölümü ….sınıf öğrencisiyim. Tek Ders sınavına girebilir miyim?

Cevap:

Tek Ders sınavına; sadece mezun olmak için tek dersi kalan öğrencilerimiz girebilir.

12-Soru :

Fakülteniz …bölümü ….sınıf öğrencisiyim. Tek ders sınavı yer ve tarihleri nasıl öğrenebilirim?

Cevap:

Tek ders sınavı her yarıyılın bütünleme sınavlarından sonra 1 ay içerisinde yapılır. Tarih ve saati Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.Öğrencilerin sayfasında ve panolarda ilan edilir.

Tek ders sınavına girmek için fakültemiz Web sayfasındaki tek ders dilekçesini doldurup, danışmanınıza onaylattıktan sonra evrak kabule teslim edip, ilan edilen tarih ve saatte tek ders sınavına girebilirsiniz. Sınav yerini ve ders hocasınıbölüm sekreterinden öğrenebilirsiniz.

13-Soru :

Fakülteniz …bölümü ….sınıf öğrencisiyim. Mezun durumdayım diplomamı ne zaman alabilirim.Ne tür işlemler yapmam gerekir?

Cevap:

Sınav notlarının hepsi girildikten sonra , her hangi bir pürüz çıkmazsa yaklaşık 10 gün içerisinde diplomanız hazır olur. ilişik kesme belgelisini. Diploma hologram ücretinin makbuzunu,öğrenci Kimliğinizi ve Fakülteden sağlık karnesi almış iseniz, sağlık karnenizle birlikte tüm evrakları öğrenci işlerine teslim  ederek, diplomanızı şahsen gelip almanız gerekmektedir.

14-Soru :

Mezun durumdayım diplomamı bir yakınım yada arkadaşım  alabilir mi ?

Cevap:

Noterden Vekalet verdiğiniz taktirde alabilir.