İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Fakültemizin Tanıtımı

HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde 1986-1987 öğretim döneminde açılan İşletme Bölümünü bünyesine alarak 1987-1988 öğretim yılında İktisat ve İşletme bölümleriyle öğretime başlamıştır. Daha sonra ki yıllarda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret Bölümlerini bünyesine alarak eğitim - öğretim hayatına devam etmektedir. Fakülte, öğrencilerine modern binası, derslikler ve çok sayıda bilgisayar ve internet laboratuarıyla çağdaş bir eğitim alt yapısı sunmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (normal ve ikinci öğretim) İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret bölümleri vardır.

MISYON: Fakültemizin misyonu ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmektir. Bu misyon doğrultusunda Fakültemizin temel amacı uluslararası bilim dünyası tarafından kabul görecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek geleceğin akademisyenlerinin yetişmesine elverişli bilimsel bir ortam sunmak bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek küresel rekabet ortamında kamu ve özel sektörün gereksinimlerine uygun nitelikleri taşıyan, bilgiye kolay ulaşabilen, üretebilen ve paylaşabilen stratejik karar alma becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

VIZYON: Uzun vadede hedefimiz tüm kademeleri ile bilgi ve görüş alış verişinde bulunan, tecrübelerin zaman içinde olgunlaştırdığı ilkelere dayalı olarak kararlarını veren açık ve şeffaf yönetimiyle,hem yakın bir dayanışma hem de olumlu bir rekabet havası içinde çalışan, kendi alanlarındaki bilgi birikimini yakından takip eden, gerek ulusal gerekse de uluslararası planda yaptıkları yayınlarla buna katkıda bulunan, gerçekleştirdikleri projelerle bölge sanayine hizmet eden nitelikli öğretim kadrosuyla,fikirlerinin yönetim tarafından dikkate alındığını gören, öğretim elemanlarıyla sıkı temas halinde iyi yetişmekte olduklarına inanan, güçlü ve eksik taraflarının farkında olan, düşünen, araştıran, doğru diye bildiklerini sorgulayabilen, problem teşhis edebilen ve çözüm getirebilen, en önemlisi, öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini çok iyi anlayan ve bunun heyecanını taşıyan öğrencileriyle birlikte Türkiyede kendi alanında önde gelen bir fakülte haline gelmektir.