İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
(DÖNEM 1)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0601150İKTİSADA GİRİŞ-I5,00PROF. DR. ORHAN ÇOBAN
0601151İKTİSADİ MATEMATİK I5Dr. Öğr. Üyesi Savaş ERDOĞAN
0601152İŞLETME BİLİMİ4,00Prof. Dr. Rıfat İRAZ
0601153HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI4Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜNER
0601155GENEL MUHASEBE-I4Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU
0601156YABANCI DİL4Doç. Dr. Haldun SOYDAL
(DÖNEM 2)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0601250İKTİSADA GİRİŞ-II5,00PROF.DR.ORHAN ÇOBAN
0601251İKTİSADİ MATEMATİK-II5,00Yrd. Doç.Dr. Savaş ERDOĞAN
0601252TOPLUM BİLİMİ4,00Doç. Dr. Hülya EŞKİ UĞUZ
0601253BORÇLAR HUKUKU4Yrd. Doç. Dr. Alper UYUMAZ
0601254ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ4,00Okt.Yusuf KODAZ
0601255GENEL MUHASEBE-II4Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU
0601256MESLEKİ YABANCI DİL4Doç. Dr. Haldun SOYDAL
(DÖNEM 3)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0601350MİKRO İKTİSAT-I5Doç. Dr. Mehmet MUCUK
0601351İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-I5Prof. Dr. M.Okan Taşar
0601352MAKRO İKTİSAT I5Prof. Dr. Ahmet AY
0601353İSTATİSTİK5Yrd.Doç.Dr. Burcu GÜVENEK
0601354BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI3Yrd. Doç. Dr. Fahri Kurşunel
0601355KAMU MALİYESİ4Doç. Dr. Savaş Çevik
0601356TİCARET HUKUKU3
(DÖNEM 4)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0601450MİKRO İKTİSAT II5Doç. Dr. Mehmet MUCUK
0601451İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ-II5Prof. Dr. M.Okan Taşar
0601452MAKRO İKTİSAT II5Prof. Dr. Ahmet AY
0601453SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 4Yrd. Doç. Dr. Vahap GÖKSU
0601454BÜTÇE VE KAMU FİNANSMANI4Doç. Dr. Savaş Çevik
0601455KAMU YÖNETİMİ4Doç. Dr. Hülya Eşki Uğuz
0601456İDARE HUKUKU5Arş. Gör. Dr. Selman Sacit BOZ
(DÖNEM 5)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0601503ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ4Prof. Dr. Ahmet AY
0601509MALİYET MUHASEBESİ3Prof.Dr. Baki YILMAZ
0601547EKONOMETRİ I5Yrd.Doç.Dr.Savaş ERDOĞAN
0601549ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK4Prof.Dr.Zeynep Karaçor
0601550PARA TEORİSİ 4Doç. Dr. Haldun SOYDAL
0601574ENDÜSTRİ İKTİSADI5PROF. DR. ORHAN ÇOBAN
0601587MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER5Yrd.Doç.Dr. Savaş ERDOĞAN
0601592SAĞLIK EKONOMİSİ5Yar. Doç. Dr. Erdal ARSLAN
(DÖNEM 6)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0601603ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI4Doç.Dr. Fatih MANGIR
0601634EKONOMETRİ II5Yrd.Doç.Dr.Savaş ERDOĞAN
0601636TÜRK İKTİSAT TARİHİ4Arş.Gör.Dr.Perihan Hazel KAYA
0601643PARA POLİTİKASI4Doç. Dr. Haldun SOYDAL
0601696NEO-KLASİK İKTİSAT POLİTİKALARININ TÜRKİYE EKONOMİSİ5Dr. Alper Sönmez
(DÖNEM 7)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0601734TÜRKİYE EKONOMİSİ-I4Prof.Dr.Zeynep Karaçor
0601747KALKINMA EKONOMİSİ4Doç. Dr. Fatih Mangır
0601749VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ 4Doç.Dr. Savaş ÇEVİK
0601751LİSANS BİTİRME PROJESİ I4Prof. Dr. Ahmet AY
0601752ÇAĞDAŞ İKTİSADİ DÜŞÜNCE VE KRİZLER5Yrd.Doç. Dr. Perihan Hazel KAYA
0601755ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE KURULUŞLAR5Prof. Dr. Ahmet AY
0601780FİNANSAL EKONOMİ5Yrd.Doç.Dr.Savaş ERDOĞAN
0601781BANKACILIK VE MALİ KURUMLAR5Doç. Dr. Hakan ACET
(DÖNEM 8)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
0601836TÜRKİYE EKONOMİSİ-II4Prof.Dr.Zeynep KARAÇOR
0601842ULUSLARARASI FİNANS4Prof. Dr. Ahmet AY
0601843EKONOMİK BÜYÜME4Prof. Dr. Ahmet AY
0601844İKTİSADİ ANALİZ4Doç. Dr. Mehmet MUCUK
0601851LİSANS BİTİRME PROJESİ II4Prof. Dr. Ahmet AY
0601856GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR5Prof. Dr. Ahmet AY
0601859REGÜLASYON TEORİLERİ5Prof. Dr. M. Okan TAŞAR
0601865DÜNYA EKONOMİSİ5Yrd.Doç.Dr.Erdal ARSLAN
0601890TÜRK SİYASİ HAYATI5Prof.Dr. Gülise Gökce
0601892UYGULAMALI EKONOMETRİ5Yrd.Doç.Dr. Savaş ERDOĞAN
0601895ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ5 Doç. Dr. Fatih MANGIR
0602845İKTİSADİ ANALİZ4Doç. Dr. Mehmet MUCUK