İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Uygulamalı Ekonometri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0601892 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ SAVAŞ ERDOĞAN
Koordinator E-mail serdogan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SAVAŞ ERDOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Mustafa TEK
Dersin Amacı Öğrenciye daha önce verilen teorik ekonometri derslerinde anlatılan farklı yöntem ve analizler doğrultusunda yüksek lisans düzeyinde bilimsel çalışma hazırlamaya dayanak oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede farklı ekonometrik yöntemleri kullanan bilimsel çalışmalarda uygulanan yöntemler değerlendirilerek ortak metodolojiler tanımlanacak ve paket programlar yardımıyla uygulamaya zemin hazırlanacaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, problem çözümü, tartışma, bireysel çalışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
2 Zaman Serisi Modelleri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
3 Zaman Serisi Modelleri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
4 Durağan Olmayan Veri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
5 Kukla Bağımlı Değişken Teknikleri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
6 Kukla Bağımlı Değişken Teknikleri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
7 Eşanlı Denklemler Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
8 VİZE Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
9 Eşanlı Denklemler Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
10 Maliyet Tahminleri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
11 Tahmin Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
12 Tahmin Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
13 ARIMA Modelleri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
14 Panel Veri Analizi Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
15 Dönemin gözden geçirilmesi Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ekonomideki çeşitli alanlara ait istatistiki modellerden uygun olanı seçip uygular 4
D.Ö.Ç. 2 Doğrusal olmayan modelleri tahmin eder 4
D.Ö.Ç. 3 Özellikle LPM, Logit ve Probit olmak üzere gölge bağımlı değişkenli modelleri inceler 4
D.Ö.Ç. 4 Eşanlı denklem modellerini dolaylı ve iki aşamalı en küçük kareler yöntemini uygular 4
D.Ö.Ç. 5 zaman gecikmeli açıklayıcı değişkene sahip dinamik modelleri tahmin eder 4
D.Ö.Ç. 6 Granger nedensellik testini kullanır 4
D.Ö.Ç. 7 ARMA ve ARIMA gibi durağan ve durağan olmayan modellerin teorilerini açıklar 4
D.Ö.Ç. 8 Panel veri modellerini kullanır 4
D.Ö.Ç. 9 Ekonmetrik modelleri yorumlar 4
D.Ö.Ç. 10 . E-views programı ile ekonometrik bir modeli tahmin ederek geçerliliğini test eder 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20