İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   REGÜLASYON TEORİLERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0601859 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. MEHMET OKAN TAŞAR
Koordinator E-mail otasar selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
PROF. DR. MEHMET OKAN TAŞAR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Mustafa Tek
Dersin Amacı Regülasyon kavramının tanımlanması, ekonomik sistemlerde regülasyon işleyişinin anlaşılması, ve iktisadi karar süreçlerindeki düzenlenme işlevinin öğrenilmesi. Düzenleme, denetleme, yönlendirme ve müeyyidelendirme fonksiyonlarına sahip üst kurulların ekonomi üzerindeki etkilerinin yorumlanmasına yönelik genel bilgi sahibi olunması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,Soru-Cevap,Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Regülasyon analize ilişkin genel kavramlar M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
2 İktisadi sistemler ve regülasyon uygulamaları M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
3 Regülasyonların tanımı ve sınıflandırması M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
4 Genel-Sektörel Nitelikli regülasyonlar ayrımı M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
5 Regülasyonların iktisadi ve sosyal regülasyonlar olarak tasnifi M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
6 Sosyal regülasyonlar çevresel, iş güvenliği ve tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeler. M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
7 İktisadi regülasyonların çerçevesi, fiyat kontrolleri, kalite standartları ve piyasa giriş serbestisi. M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
8 ARA SINAV
9 Regülasyonları açıklamaya yönelik teoriler ve iktisadi düşünce sürecindeki yeri. M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
10 Regülasyonların genel özellikleri, ekonomi üzerindeki etkileri, bağımsızlık ve müeyyidelendirme yetkileri. M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
11 Kurumsal ve mali bağımsızlık kavramının üst kurullar açısından önemi. M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
12 Regülasyon kurumlarının mali ve yargısal denetimi, hukuki uygunluk denetiminin yetkili organları. M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
13 Regülasyon kurumlarının performans denetimi ve şeffalık ölçütleriyle kamuoyu denetiminin esasları M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
14 Regülasyon kurumlarının uygulamaları ve bu uygulamaların piyasa, rekabet işleyişi, ekonomik sistem ve ekonomi üzerindeki etkileri M. Okan Taşar, Piyasa Ekonomilerinde 3R: Rekabet, Regülasyon ve Reform, Konya: Sayram Yayınları, 2.B, 2012.
15 final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 38
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Regülasyonları ve regülasyonların fonksiyonları ile bu fonksiyonları belirleyen değişkenleri tanımlar ve yorumlar. 3
D.Ö.Ç. 2 2.Regülasyonların sınıflandırmasına yönelik yaklaşımları ve iktisadi doktrinlerin gelişme sürecindeki yerini ana hatlarıyla belirtir. 3
D.Ö.Ç. 3 3.İktisadi regülasyon kavramını, ana kriterleriyle sınırlandırarak ekonomik etkilerini analiz eder. 3
D.Ö.Ç. 4 4.Sosyal regülasyonların çevre, iş güvenliği ve tüketicinin korunmasına yönelik etkilerini yerel, bölgesel, küresel düzeyde analizini yapar. 3
D.Ö.Ç. 5 5.Yapısal ve davranışsal regülasyonları fiyat kontrolleri, reklam ve kalite standartları ve piyasa serbestliğinin ölçülerini ve sınırlarını tanımlar ve ilişkilerini analiz eder 3
D.Ö.Ç. 6 6.Regülasyonların teorik gelişme sürecini doktrinel çerçevede sınıflandırarak, tarihsel ve kurumsal sonuçlarını yorumlar. 4
D.Ö.Ç. 7 7.Düzenleme, denetleme ve yönlendirme fonksiyonunu açıklar. Regülasyonları müeyyidelendirme fonksiyonuna ilişkin hukuki ve iktisadi etkileri analiz eder ve teorik tartışmaları karşılaştırır. 4
D.Ö.Ç. 8 8.Regülasyon kurumlarının ülke örneklerini analiz eder ve genel çerçevesini oluşturur. Genel nitelikli ve sektörel nitelikli regülasyon kurumlarını sınıflandırır, ülke örnekleriyle karşılaştırır ve özelliklerini tartışır. 4
D.Ö.Ç. 9 9.Regülasyon kurumlarının idari yapılanmasına ilişkin esasları ve yönetim şeması içerisindeki yerini kavrar. Üst kurulların üye seçim yöntemlerini, personel rejiminin tartışmalı uygulamalarını analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 10 10.Regülasyon kurumlarının kurumsal ve mali bağımsızlığının hukuki esaslarını, finansal kaynaklar açısından yorumlar ve analiz eder. Bağımsız regülasyon otoritelerinin denetim mekanizmalarını kavrar ve farklı ülke uygulamalarını karşılaştırır. ekonomik etkilerini açıklar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20