İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Lisans Bitirme Projesi II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0601851 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. AHMET AY
Koordinator E-mail ahmetay selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. M.Okan TAŞAR , Dr. Öğr. Üyesi Savaş ERDOĞAN , Dr. Öğr. Üyesi Alper SÖNMEZ , Prof. Dr. Mehmet MUCUK , Doç. Dr. Savaş ÇEVİK , Prof. Dr. Orhan ÇOBAN , Prof. Dr. Haldun SOYDAL , Doç. Dr. Hakan ACET , Doç. Dr. Esra KABAKLARLI , Doç. Dr. Fatih MANGIR , Doç. Dr. Burcu GÜVENEK , Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR , Prof. Dr. Mehmet ALAGÖZ , Dr. Öğr. Üyesi Erdal ARSLAN , Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GERÇEKER , Dr. Öğr. Üyesi Perihan HAZEL KAYA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
araştırma , yök kaynakları ve bilimsel araşıtırma teknikleri,analiz
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Yazım yöntemleri: sorunlar ve tartışma
2 Yazım yöntemleri: değerlendirme ve düzeltme
3 Verilerin sunumu: grafiklerin kullanımı
4 Verilerin sunumu: ampirik yöntemlerin genel bir değerlendirmesi
5 Proje belgelerinin hazırlanması
6 Yazım çalıştayı
7 Ekonometri çalıştayı
8 Öğrencilerin projenin ikinci kısmına ilişkin sunumları
9 Dersin genel değerlendirmesi ve sözlü sunumun temel ilkeleri
10 Öğrencilerin sözlü sunumları
11 Öğrencilerin sözlü sunumları
12 Öğrencilerin sözlü sunumları
13 Öğrencilerin sözlü sunumları
14 Öğrencilerin yazılı projelerini teslimleri ve değerlendirilmeleri
15 Öğrencilerin yazılı projelerini teslimleri ve değerlendirilmeleri
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 10 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 10 3
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 5
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Öğrenciler bilimsel araştırmanın temel aşamalarını kavrar. 4
D.Ö.Ç. 2 Akademik argüman geliştirme, ortaya koyma ve açıklama becerisi geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 3 Eleştirel ve analitik düşünme ve bilimsel eleştirilere yanıt becerisi geliştirir 4
D.Ö.Ç. 4 İktisatta akademik tartışmalardaki karşıt argümanları ve pozisyonlarını değerlendirebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Kendi pozisyonunu savunmak üzere kanıta dayalı argüman kullanabilir 4
D.Ö.Ç. 6 Bilimsel araştırmanın tüm aşamalarını dikkate alarak uzun dönemli bir araştırma planlayabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 İktisadın teorik ve ampirik araçlarını bir iktisadi soruna uygulayabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 Bir iktisadi sorunu teorik ya da ampirik olarak incelemek üzere kaynaklara erişim yollarını bilir. 4
D.Ö.Ç. 9 Akademik yazım ve bulgularını raporlama becerisi edinir. 4
D.Ö.Ç. 10 Araştırma yapmanın etik meselelerinin farkına varır ve bibliyografya organize etme ve atıf yapma becerisini geliştirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20