İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Ekonomik Büyüme
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0601843 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR. MEHMET ALAGÖZ
Koordinator E-mail malagoz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Ekonomik büyüme kavramı, teorisi ve uygulaması ile birlikte öğrenilecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İktisadi Büyüme kavramı ve güncel ekonomik büyüme deneyimlerinin analizi Metin Berber, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi
2 Klasik Büyüme Kuramı Metin Berber, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi
3 Keynesyen Büyüme Kuramı, Horrod-Domar Modeli Metin Berber, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi
4 Temel Solow Modeli: Sermaye Birikimi ve Büyüme Metin Berber, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi
5 Neo-Kalsik modelin Deneyimsel yaklaşımları - Büyüme Paradoksu ve yakınsama hipotezi Metin Berber, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi
6 Genel Solow Modeli: Teknolojik ilerleme ve Büyüme Metin Berber, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi
7 Vize öncesi konuların genel bir analizi Metin Berber, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi
8 Vize
9 Büyümenin İdeal düzeyi: Altın Kural Erdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
10 Beşeri Sermaye ve Büyüme Erdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
11 İçsel Büyüme Modelleri Erdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
12 Araştırma - Geliştirme ve Büyüme Erdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
13 Teknolojinin Yayılması ve Büyümenin Belirleyicileri Erdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
14 Türkiyenin Büyüme Deneyiminin Analizi Erdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
15 Final öncesi konuların genel bir analizi Erdal Ünsal, İktisadi Büyüme, İmaj Yayınları,
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 20 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 28
Final : 1 28
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ekonomik büyümenin kavramsal düzeyde tanımlar ve hesaplanması konusunda bilgi verir 4
D.Ö.Ç. 2 Keynesyen büyüme teorilerini anlar. 4
D.Ö.Ç. 3 Basit Solow büyüme modelinin işleyiş süreci hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 4 Teknolojik gelişmeyi açıklar ve bu çerçevede Solow modelini açıklar 4
D.Ö.Ç. 5 Yakınsama ve Iraksama hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 6 Altın kuralı analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 7 Büyüme teorilerini karşılaştırır ve ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarını analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 8 Büyüme sorunlarını çözmeye yönelik fikirler sunar. 4
D.Ö.Ç. 9 İçsel büyüme modelleri hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 10 Ekonomik büyüme model tekniklerini analiz eder 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20