İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Türkiye Ekonomisi-II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 0601836 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ZEYNEP KARAÇOR
Koordinator E-mail zkaracor selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Zeynep Karaçor
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Ayşen EDİRNELİGİL
Dersin Amacı Dersin temel amacı, tarihsel bağlamından koparmaksızın ve siyasal/ideolojik konjonktür değişmelerini dikkate alarak, Türkiye Ekonomisinin dönemler itibariyle kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaktır
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma ve beyin fırtınası Sınav ve ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi,
2 Ulus ve Ulusal Ekonominin İnşası Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi,
3 Cumhuriyet Sonrası Yeniden Yapılanma Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi,
4 Devletçilik ve Sanayileşme Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi,
5 Savaş Yılları ve Uluslarası Satranç Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi,
6 Planlı Kalkınma Dönemi Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi,
7 Dünya Ekonomisine Liberal Uyum Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi,
8 Ara sINAV
9 Yapısal Kısıtlar ve Yeniden İçe Dönüş Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi,
10 İthal İkameci Dönem Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi,
11 1989 Dönüşümü (Finansal Serbestleşme) Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi,
12 Toplumsal, Ekonomik ve Siyasi Kriz Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
13 Sermayenin Yükselişi Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
14 Uluslarası Finansal Sermayenin Neoliberal Hegemonyası Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
15 Genel Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 38
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 . Türkiye ekonomisinin geç Osmanlı döneminden 2000'li yıllara uzanan tarihsel arka planını açıklayabilecektir. 4
D.Ö.Ç. 2 Türkiye ekonomisinde gözlenen önemli değişme ve gelişme süreçlerini uluslar arasıpolitik ve ekonomik kırılmalarla ilişkilendirebilecektir. 4
D.Ö.Ç. 3 Türkiye ekonomisinin güncel yapısal sorunlarının tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini tartışabilecektir. 4
D.Ö.Ç. 4 Yüzyıl süresince Türkiye ekonomisine yön veren temel üretim ve bölüşüm kanallarını analiz edebilecektir. 3
D.Ö.Ç. 5 Tıpkı liberal kapitalist dünyada olduğu gibi, Türkiyede de iktisat politikaları belirlenirken, çok belirgin olmamakla birlikte, sınıfsal tercihlerin etkili olduğuna dair bir perspektif inşa etmeye yönelir. 4
D.Ö.Ç. 6 Türkiyenin gerek tarihsel gerek güncel ekonomik sorunları üzerine makul değerlendirmeler yapar 4
D.Ö.Ç. 7 Türkiye'de iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen içsel ve dışsal faktörleri kavrayabilme. 4
D.Ö.Ç. 8 Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal veriler ve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme. 4
D.Ö.Ç. 9 Türkiye Ekonomisini tarihsel olarak analiz eder, 4
D.Ö.Ç. 10 İktisat politikalarının toplumsal gelişme, ulusal gelir, bölüşüm, genel denge, dünya ekonomisi ile ilişkiler ve sosyo-ekonomik makro göstergelere yansımalarını kavrayabilme. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20