İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   ULUSLARARASI İLİŞKİLER: TEORİ VE POLİTİKASI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0601787 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK
Koordinator E-mail eozluk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Uluslararası İlişkilerdeki temel kavramlar, yaklaşımlar, kurumlar, aktörler ve uluslararası sistemin tarihsel evrimini incelemek, analiz düzeyi ve disiplinin gelişimi hakkında bir çerçeve sunmaktır
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma, soru&cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş ve genel bilgilendirme -
2 Uluslararası ilişkilerde temel kavramlar Şaban Kardaş, Ali Balcı (der), Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, 2014
3 Devlet: Tanım, Tarih ve Tartışmalar Erdem Özlük, Uluslararası İlişkilerde Devlet, Konya, Çizgi, 2. Baskı, 2014.
4 Uluslararası İlişkiler, Egemenlik, Anarşi Ders Notları
5 Analiz düzeyi sorunları, aktör ve sistem düzeyi Şaban Kardaş, Ali Balcı (der), Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, 2014
6 Uluslararası İlişkilerde temel aktörler Şaban Kardaş, Ali Balcı (der), Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, 2014
7 Uluslararası sistem: Tarihsel süreç, modeller Şaban Kardaş, Ali Balcı (der), Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, 2014
8 Ara sınav -
9 Uluslararası İlişkiler disiplinindeki teorik tartışmalar Şaban Kardaş, Ali Balcı (der), Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, 2014
10 Dış Politika: Tanımı, Araçları Şaban Kardaş, Ali Balcı (der), Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, 2014
11 Diplomasi: Tarihsel Evrimi ve Bugünü Şaban Kardaş, Ali Balcı (der), Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, 2014
12 Ekonomi ve Dış Politika İlişkisi Şaban Kardaş, Ali Balcı (der), Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, 2014
13 Uluslararası Güvenlik: Güncel Sorunlar Şaban Kardaş, Ali Balcı (der), Uluslararası İlişkilere Giriş, Küre Yayınları, 2014
14 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ders Notları
15 Genel Değerlendirme -
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Uluslararası ilişkilerdeki temel kavramları kullanır 2
D.Ö.Ç. 2 Uluslararası ilişkilerdeki tarihsel gelişmeleri analiz eder 2
D.Ö.Ç. 3 Temel yaklaşımları analiz yaparken kullanır 2
D.Ö.Ç. 4 Olayları teorik olarak tahlil eder 3
D.Ö.Ç. 5 Tarihsel gelişmeler arasındaki bağlantı tahlil edebilecek analiz çerçevesi geliştirir 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20