İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Kamu Açıkları ve Devlet Borçlanması
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0601785 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Savaş ÇEVİK
Koordinator E-mail scevik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Savaş ÇEVİK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Seyit Taha Ketenci
Dersin Amacı Günümüzde olağan kamu geliri olarak kabul gören devlet borçları ile ilgili temel bilgileri vermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Devlet Borçları İle İlgili Genel Bilgiler-Kamu Gelirleri ve Borçlanma-Vergi İle Borçlanma Arasındaki Farklar-Devlet Borçları İle Özel Borçlar Arasındaki Farklar Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
2 Devletin Borçlanma Nedenleri-Devlet Borçlanmasının Yasal Dayanağı-Devlet Borçlanmasının Sınırı Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
3 Devlet Borçlarının Sınıflandırılması-İsteğe Bağlı Borçlar-Zorunlu Borçlar Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
4 Kısa Vadeli Borçlar-Uzun Vadeli Borçlar Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
5 İç Borçlar ve Dış Borçların Özellikleri-İç ve Dış Borçları Ayıran Kriterler-İç Borçlar Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
6 Dış Borçlar ve Dış Yardımlar Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
7 Uluslararası Mali Kuruluşlar-Genel Olarak Uluslararası Mali Kuruluşlar-Dünya Çapında Mali Kuruluşlar Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
8 Vize Sınavı
9 Avrupa Çapında Mali Kuruluşlar-Bölgesel Çapta Mali Kuruluşlar Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
10 Borçlanma Tekniği-Tasarruf Sahiplerine Sağlanan Çıkarlar-Tasarruf Sahiplerine Sağlanan Garantiler-Borçların İhracı ve Satış Yöntemleri Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
11 Borç Yönetimi-Borç Yönetimi Faktörleri-Borç Yönetimi Politikası İle Maliye Politikası ve Para Politikası Arasındaki İlişkiler Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
12 Olağanüstü Borç Yönetim İşlemleri-Konsolidasyon-Konversiyon Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
13 Devlet Borçlarının Azalması ve Sona Ermesi-Borçların Ödeme Yapılmadan Azalması ve Sona Ermesi-Borçların Ödeme Yapılarak Azalması ve Sona Ermesi-Ödeme Fonlarının Sağlanması ve Kullanılması Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
14 Devlet Borçlanmasının Etkileri-Borçlanmanın Ekonomik Etkileri-İç Borçlanmanın Ekonomik Etkileri-Dış Borçlanmanın Ekonomik Etkileri Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
15 Borçlanmanın Sosyal Etkileri-İç Borçlanmanın Sosyal Etkileri-Dış Borçlanmanın Sosyal Etkileri Metin Erdem, Devlet Borçları, 3.Basım, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Devlet borçlanması ile ilgili temel bilgileri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Borçlanmanın kamu gelirleri içindeki yerini kavrar. 3
D.Ö.Ç. 3 3. Borç çeşitlerini ve bunlarla ilgili temel bilgileri edinir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Türkiye'deki borçlanma yapısı hakkında tahlillerde bulunur. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Uluslararası mali kuruluşlar hakkında bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Borçlanma tekniklerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Borç yönetiminin önemi kavrar. 3
D.Ö.Ç. 8 8. Borç yönetimini güncel ekonomik olaylarla ilişkilendirir. 3
D.Ö.Ç. 9 9. Devlet borçlanmasının tüm etkilerini öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 10 10. Devlet borçlarını ekonomik konjonktüre göre değerlendirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20