İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Bankacılık ve Mali Kurumlar
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0601781 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. BURCU GÜVENEK
Koordinator E-mail burcuguvenek selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
DOÇ. DR. BURCU GÜVENEK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bankacılık, Sigortacılık, Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları alanındaki genel kavramların temel düzeyde eğitiminin sağlanması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders, Soru cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Finansal Piyasalar ve Türk Bankacılık Sistemi Temel Büyüklükler Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
2 Mali Kesim - Para Piyasası - Sermaye Piyasası Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
3 Mali Kesimi Temsil Eden Kurumlar Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
4 Merkez Bankası Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
5 Merkez Bankası Bilanço Analizi Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
6 Ticari Bankalar Kalkınma Yatırım Bankaları Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
7 Diğer Finansal Kurumlar -Sigorta Şirketleri -Aracı Kurumlar -Leasing -Factoring vd. Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
8 Ara Sınav
9 Sermaye piyasası kurumları, araçları Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
10 Merkez Bankası ve Para Politikası Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
11 2001 Finansal Kriz ve Bankacılık sistemi Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
12 2008 Küresel Kriz ve Sonuçları Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
13 Basel II Tanım ve İçeriği Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
14 Türk Bankacılık sistemi ve Basel II açısından durumu Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
15 Genel Değerlendirme Akgüç. Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, Arayış Basım ve Yayıncılık, İstanbul.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bankacılık, Sigortacılık Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları alanında yer alan terminolojiyi tanımlar/açıklar 4
D.Ö.Ç. 2 Bankacılık ve Sigortacılık, Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları uygulamaları alanındaki mevzuatları (Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasaları Kanunu vb. ) sıralar/açıklar. 4
D.Ö.Ç. 3 Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları alanında yer alan ulusal (BDDK, SPK, Merkez Bankası, Emeklilik Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı vb.) ve uluslararası örgütlerin (Dünya Bankası, IMF vb ) işleyişini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 4 Bankacılık Uygulamaları alanında dış ticaret işlemleri ve kambiyo rejimi uygulamalarını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 5 Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları alanında uluslararası finansman stratejilerini açıklar/sıralar. 4
D.Ö.Ç. 6 Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları alanında kullanılan bilgisayar paket programları tanır. 4
D.Ö.Ç. 7 Bankacılık ve Sigortacılık Uygulamaları alanında yönetim ve organizasyon uygulamaları konusunda uygulama becerileri kazanır. 4
D.Ö.Ç. 8 Bankacılık, Sigortacılık, Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Uygulamaları alanında yer alan işlemleri, mevzuatlar (finans, sigorta, muhasebe, mali tablolar, vergi, vb.) gereği amacına ve aşamalarına uygun şekilde yürütür. 4
D.Ö.Ç. 9 Bankacılık, Sigortacılık, Mali Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasalarına Uygulamaları alanında kullanılan belgeleri ve dokümanları amacına uygun düzenler. 4
D.Ö.Ç. 10 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20