İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   ÇEVRE EKONOMİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0601766 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. MEHMET MUCUK
Koordinator E-mail mehmetmucuk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Mehmet MUCUK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çevresel konularda ve özellikle çevresel politikaların oluşumunda ekonominin rolünü anlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Ders Notları
2 Çevre Politikasının Keşfi Ders Notları
3 Pazarlar ve Fiyatlar Ders Notları
4 Çevreyi Değerlendirme Ders Notları
5 Dışsallık Ders Notları
6 Düzenlemeler ve Piyasa Çözümleri Ders Notları
7 Çevresel Riskler Ders Notları
8 Ara sınav
9 Çevresel Riskler Ders Notları
10 Faydalar ve Maliyetler Ders Notları
11 Hava Kalitesi Ders Notları
12 Su Kalitesi Ders Notları
13 Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Ders Notları
14 Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Ders Notları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 - - -
Final   - - 1 -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 38
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Doğal ve çevresel sorunlar ve bunların nitelikleri üzerine, yeni kaynak ekonomisi, ekolojik ekonomi okulu, maddi denge yaklaşımı gibi farklı bakış açılarını tanımlar ve tarif eder. 4
D.Ö.Ç. 2 Doğa ve çevre yönetimi politikalarını normatif kriterler aracılığı ile değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 3 Çevresel ürün ve hizmetleri değerlendirmek için kullanılan metodları tarif eder. 4
D.Ö.Ç. 4 Çevresel ürün ve hizmetleri değerlendirmek için gerekli metodları kullanır. 4
D.Ö.Ç. 5 Piyasa tabanlı doğa ve çevre politikası araçlarının (emisyon ücretlendirmesi gibi) çalışma prensiplerini anlar ve tarif eder. 4
D.Ö.Ç. 6 Çevre kirliliğini önleme amaçlı uluslararası çalışma ve anlaşmalar konusunda bilgiye sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 7 Sürdürülebilir kalkınma ve çevresel dışsallıkları kavrar. 4
D.Ö.Ç. 8 Çevre kirliliğini önleme amaçlı ekolojik vergiler ve bu vergilerin uygulama alanları konusunda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 9 Atıkların sınıflandırılması ve imhasını bilir ve atıkların çevreye verdiği zararı irdeler. 4
D.Ö.Ç. 10 Geri dönüşümün ekonomiye katkısını bilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20