İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Uluslararası Örgütler ve Kuruluşlar
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0601755 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF.DR. AHMET AY
Koordinator E-mail ahmetay selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ahmet AY
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dünya ekonomisine yön veren ekonomik ve finansal kuruluşları ve ekonomik entegrasyonları tanımak, uluslararası sektörel ekonomik örgütleri öğretmek amaçlanmaktadır
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 0 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dünya ekonomisine yön veren ekonomik ve finansal kuruluşlar. Uluslar arası Para Fonu (IMF) İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
2 Dünya Bankası (IBRD) İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
3 Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası Finans Kurumu (IFC) , Uluslararası Tarımsal araştırma Danışma Grubu (CGIAR) İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
4 Çok Yanlı Yatırımları Garanti Ajansı (MIGA), Uluslar arası Yatırım anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
5 G-7-8, G-24, Avrupa Merkez Bankası (ECB) İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
6 Dünya üretim ve değişim örgütleri, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel anlaşması (GATT) Dünya Ticaret Örgütü (WTO) İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
7 Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Uluslararası kalkınmanın finansmanına yönelik kuruluşlar ve bankalar, İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
8 Vize
9 Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Uluslararası sektörel ekonomik örgütler. İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
10 Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Uluslararası sektörel ekonomik örgütler. İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
11 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
12 Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) Uluslararası ekonomik entegrasyonlar. Kanada ? ABD Serbest Ticaret Bölgesi (CUSFTA) İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
13 Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (LAFTA) İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
14 And Ortak Pazarı Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM) İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
15 Karayipler Serbest Ticaret Bölgesi (CARIFTA) Karayipler Ortak Pazarı (CARICOM) İlker Parasız, Uluslararası Mali ve Ekonomik Kuruluşlar, Ezgi Kitapevi Yayınları, Ankara 2009
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 26
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 42
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Uluslararası ekonomik entegrasyonlar hakkında genel bir bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Sektörel ekonomik örgütleri tanır 4
D.Ö.Ç. 3 Uluslararası kalkınmanın finansmanına yönelik kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 4 Uluslararası kalkınmanın finansmanına yönelik bankalar hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 5 Dünya üretim örgütlerini tanır. 4
D.Ö.Ç. 6 Dünya değişim örgütlerini tanır. 4
D.Ö.Ç. 7 Dünyadaki üretim gelişmelerini daha iyi anlar 4
D.Ö.Ç. 8 Dünyadaki ticari gelişmeleri daha iyi anlar 4
D.Ö.Ç. 9 Dünya ekonomisine yön veren ekonomik kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 10 Dünya ekonomisine yön veren finansal kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olur 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20