İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0601749 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. SAVAŞ ÇEVİK
Koordinator E-mail scevik selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Savaş ÇEVİK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Seyit Taha Ketenci
Dersin Amacı Türk vergi sistemi içerisinde yer alan temel vergiler hakkında genel bilgiler sunmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Vergi Hukukuna ilişkin genel bilgiler Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
2 Vergi Hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri ve konusu Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
3 Vergi kanunlarının yer zaman ve anlam bakımından uygulanması Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
4 Vergilemeye İlişkin Temel Kavramlar Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
5 Vergi borcunu sona erdiren nedenler Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
6 Vergi suç ve cezaları ve Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
7 Türk vergi sitemine giriş, Gelir Vergisi ile ilgili genel bilgiler Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
8 Vize Sınavı
9 Ticari ve zirai kazançlarda matrahın tespiti Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
10 Ücretler, serbest meslek kazançlarında matrahın tespiti Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
11 Gayrimenkul ve menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
12 Gelir vergisinin tarh ve tahsili Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
13 Kurumlar vergisi Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
14 Katma değer vergisi Doğan Şenyüz-Mehmet Yüce-Adnan Gerçek, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ekin Yayınevi, 2012Abdurrahman Akdoğan, Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2011 Şükrü Kızılot-Metin Taş, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2011 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2011
15 Genel değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 35
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Vergi hukukunun anayasal ilkelerini tanımlar ve bu ilkelere göre vergi hukukuna ilişkin değerlendirmeler yapar 4
D.Ö.Ç. 2 2. Vergi hukukunun anlam, zaman ve yer bakımından yorumuna ilişkin temel kavramları tanımlar ve bu çerçevede analizler yapar 4
D.Ö.Ç. 3 3. Vergilemeye ilişkin temel kavramları tanımlar 4
D.Ö.Ç. 4 4. Vergi borcunu sona erdiren nedenleri karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 5 5. Vergi suç ve cezalarını karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 6 6. Vergi uyuşmazlşıklarını ve çözüm yollarını analiz eder 4
D.Ö.Ç. 7 7. Vergiye tabi geliri tanımlar ve gelir teorileri ile karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 8 8. Gelir türlerini tanımlar, birbirinden ayırır ve herhangi bir gelirin hangi gelir kapsamına girdiğini değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 9 9. Gelir türleri itibarıyla matrahı tespit edebilir 4
D.Ö.Ç. 10 10. Farklı gelir türlerinde vergilendirme yöntemlerini karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 11 11. Farklı senaryolara göre çeşitli gelir türlerinin elde edilmesi halinde beyan edilecek geliri ve ödenecek vergiyi hesaplar 4
D.Ö.Ç. 12 12. Kurumlar vergisini çeşitli açılardan gelir vergisi ile karşılaştırır ve kurumlar vergisini hesaplar 4
D.Ö.Ç. 13 13. Katma değer vergisine ilişkin temel kavramları tanımlar ve katma değer vergisini hesaplar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20