İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Türkiye Ekonomisi-I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 0601734 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü PROF. DR. ZEYNEP KARAÇOR
Koordinator E-mail zkaracor selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Zeynep Karaçor
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Ayşen EDİRNELİGİL
Dersin Amacı Dersin temel amacı, tarihsel bağlamından koparmaksızın ve siyasal/ideolojik konjonktür değişmelerini dikkate alarak, Türkiye Ekonomisinin dönemler itibariyle kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaktır
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma ve beyin fırtınası Sınav ve ödev
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Osmanlının son döneminde (1830lardan 1923e kadar olan dönem) iktisadi yapının görünümü. Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
2 1923-1929 Kuruluş Dönemi Cumhuriyet'in ekonomik misakı- İktisat Kongresi, Lozan anlaşmasının ekonomik sonuçları Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
3 1929-1938 Devletçilik Dönemi Devletin sanayi kesimindeki öncü rolü, ilk plan deneyimi, korumacı politikalar, kamu iktisadi teşebbüsleri Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
4 1938-1946 Savaş Dönemi Dünyada değişen ekonomik ve siyasi koşullar, ekonomi politikalarının yeniden biçimlenmesi, sermaye kaynakları Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
5 1946-1960 Toplumsal Dönüşüm Dönemi İki alt döneme ayrılarak incelenmektedir. 1. 1946-1953: çok partili hayata geçiş, dünya ekonomisinde Amerikan egemenliği, soğuk savaş koşulları, popülist politikalar, kırdan kente göç, nüfus artışı Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
6 Planlı Kalkınma Dönemi Kalkınma planlarının nedenleri, nitelikleri ve amaçları, dünya ekonomisinden örnekler Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
7 1960-1970 Dönemi Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeler Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
8 Ara sınav
9 1960-1970 Dönemi Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeler 1970-1980 Dönemi Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeler Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
10 1980'li yıllar: Ekonomi Politikasında Köklü Değişim Dönemi Dışa açık büyüme stratejisinin nedenleri, kaynakları, 24 Ocak kararları, 1980-1983 dönemi uygulama sonuçları Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
11 1989 Dönüşümü (Finansal Serbestleşme): Sıcak para girişine dayalı sermaye birikim modeli ve finansal krizler Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi
12 1990'lı yıllar: Dünyada globalleşme süreci, Türkiye'nin bu süreçle uyumlanma koşulları, temel ekonomik sorunlar, çevre koruması, bölgesel kalkınma, çalışma hayatının temelleri Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
13 2001 Krizi Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
14 Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye Uzun dönemli gelişmenin dayanakları, uluslararası rekabet gücünün kazanılması, sürdürülmesi, 21.yüzyılın ekonomik temelleri Zeynep Karaçor, Ekonomi Politikası ve Türkiye 2012, Çizgi Kitabevi, Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi Abdülkadir Buluş,Türk İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri,Tablet
15 Genel Tekrar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 38
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İktisat alanını, bilhassa siyaset alanı ile toplumsal alandan bağımsız olarak değerlendirme girişimlerinin yanıltıcı sonuçlara ulaşma riski taşıdığına dair bir kanaat oluşturur 4
D.Ö.Ç. 2 Klişeleşmiş siyasal/ideolojik pozisyonlar üzerinden ve belli bir amaca dönük olarak yapılan iktisadi değerlendirmelerin yanıltıcı olduğu fikrini içselleştirir. 4
D.Ö.Ç. 3 Türkiyenin iktisat politikalarında görülen kırılmalar ile liberal kapitalist dünyada yaşanan paradigma değişiklikleri arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu kavrar 4
D.Ö.Ç. 4 Tıpkı liberal kapitalist dünyada olduğu gibi, Türkiyede de iktisat politikaları belirlenirken, çok belirgin olmamakla birlikte, sınıfsal tercihlerin etkili olduğuna dair bir perspektif inşa etmeye yönelir. 3
D.Ö.Ç. 5 Tıpkı liberal kapitalist dünyada olduğu gibi, Türkiyede de iktisat politikaları belirlenirken, çok belirgin olmamakla birlikte, sınıfsal tercihlerin etkili olduğuna dair bir perspektif inşa etmeye yönelir. 4
D.Ö.Ç. 6 Türkiyenin gerek tarihsel gerek güncel ekonomik sorunları üzerine makul değerlendirmeler yapar 4
D.Ö.Ç. 7 Türkiyede iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen içsel ve dışsal faktörleri kavrayabilme. 4
D.Ö.Ç. 8 Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal veriler ve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme. 4
D.Ö.Ç. 9 Türkiye Ekonomisini tarihsel olarak analiz eder, 4
D.Ö.Ç. 10 İktisat politikalarının toplumsal gelişme, ulusal gelir, bölüşüm, genel denge, dünya ekonomisi ile ilişkiler ve sosyo-ekonomik makro göstergelere yansımalarını kavrayabilme. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20