İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   YÖNETİM EKONOMİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0601690 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ SAVAŞ ERDOĞAN
Koordinator E-mail serdogan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu ders, işletme karar sürecinde iktisadi bilgilerin kullanımı ve analizi konularını incelemektedir. Kapsanan konular: modelleme kavramları, talep analizi ve tahmin yürütme, üretim ve maliyet analizi, fiyatlama ve belirsizlik.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, problem çözümü, tartışma, bireysel çalışma
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ekonomi de Karar Alma Mekanizması Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
2 İktisadi Optimizasyon Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
3 Talep ve Arz Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
4 Tüketici Talebi Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
5 Talep Analizleri Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
6 Talep Tahminleri Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
7 Üretim Analizi Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
8 VİZE Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
9 Maliyet Analizi Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
10 Maliyet Tahminleri Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
11 Rekabetçi Piyasalarda Performans ve Strateji Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
12 Monopol ve Monopson Piyasalar Monopolistik Rekabetçi ve Oligopol Piyasalar Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
13 Oyun Teorisi Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
14 Fiyatlandırma Uygulamaları Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
15 Dönemin gözden geçirilmesi Managerial Economics, 11th Edition, Mark Hirschey, Dryden Press, 2005
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bu dersin sonunda öğrenci yönetim ekonomisi kavramlarını tanımlar 4
D.Ö.Ç. 2 Bu dersin sonunda öğrenci ekonomik optimizasyon ile ekonomik maksimizasyon kavramlarını karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 3 Bu dersin sonunda öğrenci talep ve arz tahminlerinin komplike doğasını ve bunun tazminat, fiyatlama ve üretim seviyesi gibi işletme kararlarına etkisini yorumlar 4
D.Ö.Ç. 4 Bu dersin sonunda öğrenci farklı rekabetçi piyasa yapılarını önemli özellikleriyle birlikte tanımlar 4
D.Ö.Ç. 5 Bu dersin sonunda öğrenci rekabet maliyeti ile rekabetçi piyasaların düzenlenme maliyeti arasında ki ilişkiyi yorumlar 4
D.Ö.Ç. 6 Bu dersin sonunda öğrenci bu ilişkinin işletme kararları üzerindeki etkisini değerlendirir 4
D.Ö.Ç. 7 Oyun teorisini ekonomi alanına uygular 4
D.Ö.Ç. 8 İktisadi piyasa aktörlerinin davranışlarının matematiksel olarak yorumlar 4
D.Ö.Ç. 9 Pazarlık modellerini irdeler 4
D.Ö.Ç. 10 Teorik bilgileri ekonomik modellerle irdeler 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20