İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   FİNANSAL REGÜLASYONLAR VE FİNANSAL KRİZLER
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0601688 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ. DR. BURCU GÜVENEK
Koordinator E-mail burcuguvenek selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Finansal regülasyon kavramının tanımlanması, bankacılık ve mali sistemlerde finansal regülasyon işleyişinin anlaşılması, ve iktisadi karar süreçlerindeki düzenlenme işlevinin öğrenilmesi. Düzenleme, denetleme, yönlendirme ve müeyyidelendirme fonksiyonlarına sahip üst kurulların finansal piyasalar ve finansal krizler üzerindeki etkilerinin yorumlanmasına yönelik genel bilgi sahibi olunması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
soru cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Regülasyon analize ilişkin genel kavramlar M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
2 Regülasyonların tanımı ve sınıflandırması, Genel-Sektörel Nitelikli regülasyonlar ayrımı, regülasyonların iktisadi ve sosyal regülasyonlar olarak tasnifi M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
3 İktisadi regülasyonların çerçevesi, fiyat kontrolleri, kalite standartları ve piyasa giriş serbestisi. M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
4 Finansal regülasyon kurumları ve bu kurumların piyasa, rekabet işleyişi, ekonomik sistem ve ekonomi üzerindeki etkileri M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
5 Bankacılık regülasyonları ve düzenleyici denetleyici kurumların idari, hukuki ve iktisadi özellikleri M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
6 BDDK, SPK ve TMSF gibi regülatör kurumların bankacılık sistemindei etkileri ve uygulama sonuçları M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
7 Finansal kriz kavramı ve krizi belirleyen makro ekonomik dinamikler M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
8 ARA SINAV
9 Tarihsel süreç içerisinde önemli finansal krizler ve temel özelliklerinin karşılaştırılması M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
10 1929 Büyük Buhran ve etkileri, sonuçları M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
11 Kriz Sonrası iktisadi düşünce sisteminde ortaya çıkan değişiklikler ve finansal regülasyonlar M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
12 1973-1979 Petrol Şokları sonrasında finansal sistem ve Monetarist yaklaşımlar M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
13 1980 Dış Borç Krizinin bankacılık sistemi üzerindeki etkileri ve deregülasyon uygulamaları M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
14 Deregülasyon sürecinin finansal regülasyonlar üzerindeki etkileri ve Küresel Finansal Kriz M. Okan Taşar, Küresel Kriz ve Türk Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü, Konya: Palet Yayınları, 2012.
15 final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 38
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Regülasyonları ve regülasyonların fonksiyonları ile bu fonksiyonları belirleyen değişkenleri tanımlar ve yorumlar. Regülasyonların sınıflandırmasına yönelik yaklaşımları ve iktisadi doktrinlerin gelişme sürecindeki yerini ana hatlarıyla belirtir. 4
D.Ö.Ç. 2 2.İktisadi regülasyon kavramını, ana kriterleriyle sınırlandırarak ekonomik etkilerini analiz eder. Sosyal regülasyonların çevre, iş güvenliği ve tüketicinin korunmasına yönelik etkilerini yerel, bölgesel, küresel düzeyde analizini yapar. 4
D.Ö.Ç. 3 3.Yapısal ve davranışsal bankacılık regülasyonlarını fiyat kontrolleri, reklam ve kalite standartları ve piyasa serbestliğinin ölçülerini ve sınırlarını tanımlar, ilişkilerini analiz eder 4
D.Ö.Ç. 4 5.Finansal regülasyon kurumlarının ülke örneklerini analiz eder ve genel çerçevesini oluşturur. 4
D.Ö.Ç. 5 6.Bağımsız regülasyon otoritelerinin denetim mekanizmalarını kavrar ve farklı ülke uygulamalarını karşılaştırır. Ekonomik etkilerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 6 7.Finansal piyasaların, para piyasalarının ve sermaye piyasalarının niteliklerini tanımlar, bankacılık sektörünün işleyiş yapısını analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 7 8.Bankacılık sisteminin piyasa ve kredi risklerini ölçer, sistemik krizleri açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 9.Finansal krizlerin dinamiklerini öngörerek, krizlerin önlenmesine yönelik çözümleri analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 9 10.Küresel ölçekte finansal krizleri tartışır ve ülke uygulamalarını karşılaştırır. 4
D.Ö.Ç. 10 4.Finansal regülasyon kurumlarının ülke örneklerini analiz eder ve genel çerçevesini oluşturur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20