İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   İktisat Sosyolojisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0601648 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR.ÖĞR.ÜYESİ PERİHAN HAZEL KAYA
Koordinator E-mail perihaner selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İktisat Sosyolojisi dersi iktisadın temel kavramları ile sosyoloji ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sosyolojide yer alan kavramların irdelenmesine ilişkin teorik yaklaşımlar ele alınmakta iktisat ve sosyoloji ilişkisinin değerlendirilmesine dönük olarak da öğrenciye geniş bir perspektif kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
yüz yüze anlatım, sunum tekniği geliştirme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma-Dersin Kuralları ve Gerekleri, Dersin Kısa Tanıtımı John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
2 Temel Sosyolojik ve İktisadi Kavramlar John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
3 Toplum ve Birey İlişkileri ve Sosyalizasyon Kavram John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
4 Toplumsal Yapı, Toplumsal Yapının Unsurları John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
5 İnsan ve Doğa İlişkileri, Üretim, İhtiyaç, İş, Üretim Araçları John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
6 İnsan-İnsan İlişkileri ve İş Bölümünün Gelişmesi John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
7 Mülkiyet İlişkileri ve Siyasi İlişkiler John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
8 Ara sınav
9 Toplumsal İlişki Biçimleri ve İktisadi Yansımaları John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
10 Devlet ve Hukuki İlişkilerin İktisadi Yansımaları John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
11 Bölüşüm ve Tüketim İlişkileri John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
12 Sınıf ve Cinsiyet İlişkileri John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
13 Toplumsal Rol ve Toplumsal Statü John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
14 Değer İlişkileri John J. Macionis Sosyoloji, Nobel Yayınları, 2013Hüsnü ERKAN, Ekonomi Sosyolojisi, Fakülteler Barış Kitabevi, İzmir, 2004
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları :
Devam/Katılım :
Uygulamalı Sınav :
Derse Özgü Staj :
Küçük Sınav :
Ödev :
Sunum ve Seminer :
Projeler :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Vaka Çalışmaları :
Arazi Çalışmaları :
Klinik Çalışmaları :
Diğer Çalışmaları :
Ara Sınav  
Final  
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 28
Final : 1 50
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Yeni karşılaşılaşılan toplumsal ekonomik olguları belirli bir bilgi kuramı çerçevesinde analiz edebilme 4
D.Ö.Ç. 2 Kavramları güncel olaylar üzerinden kullanabilme 3
D.Ö.Ç. 3 Toplumsal gelişmeleri analiz etme 4
D.Ö.Ç. 4 Kavramlarla iktisadi gelişmeleri ilişkilendirme 3
D.Ö.Ç. 5 İktisat sosyolojisi alanındaki temel kavramları tanımlama 4
D.Ö.Ç. 6 İktisadi alanın diğer alanlarla olan bağını kavrama 4
D.Ö.Ç. 7 sosyoloji biliminin iktisat bilimi içindeki yerini kavrama 3
D.Ö.Ç. 8 toplumsal sorunları anlama 3
D.Ö.Ç. 9 ekonominin toplumsal gelişim ile ilişkisini sorgulama 4
D.Ö.Ç. 10 üretim, tüketim, dağıtım gibi olguları değerlendirebilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20