İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   DÜNYA EKONOMİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0601646 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA GERÇEKER
Koordinator E-mail mustafagerceker selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dünya Ekonomisinin Tarihsel süreçteki değişim yönelimini analiz ederek Dünya´daki üretim, ticaret finans hareketlerindeki değişimi ortaya koyarak, dünyanın yaşadığı krizler ve yansımalarını analiz etmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Zaman Tünelinde Dünya Ekonomisi 0-1000 ANGUS MADDISON, The World EconomyDevelopment Centre Studies,OECD
2 Batı Gelişmesinin Dünyanın Geri Kalanına Etkisi 1000-1950 ANGUS MADDISON, The World EconomyDevelopment Centre Studies,OECD
3 Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Dünya Ekonomisi ANGUS MADDISON, The World EconomyDevelopment Centre Studies,OECD,KÜRESELLEŞME KRONOLOJİSİ
4 Kapitalist Dünyanın Ekonomik Kurumları ve 2.Küresel Dalganın Başlangıcı World Bank, IMF, WTO ve Doğruel,F ve S. Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar
5 Dünya Ekonomisinde Degişim ve Refah Uygulamaları Çağlar Keyder Ulusal Kalkınmacılığın İflası
6 Küresel 2.Dalganın Hızlanma Süreci Ticaretin Küreselleşmesi WTO 2008
7 Dünya´nın Tek Kutuplaşması ve Finansın Küreselleşmesi Tahsin BAKIRTAŞ Finansal Küreselleşme İşletme Finans 2004 ŞubatUNCTAD, WTO
8 Ara sınav
9 Finans Odaklı Dünya Ekonomisinin Gelişmesi ve Yaşanan Krizler UNCTAD,Development-led globalization: Towards sustainable and inclusive development paths
10 Dünya ekonomisinde üretim yapısının uluslararasılaşması ve Yeni Üretim Kutupları World Bank Üretim Kutupları Raporu teknoloji makalesi
11 Dünya Ekonomisinde Bölgeselleşme odalı Gelişme, AB- NAFTA VB Dünya Bankası Bölgeselleşme Raporu
12 Dünya Ekonomisinde Doğrudan Yabancı Sermaye, TNC´ler ve Çevre Ülkelerdeki yansımalar UNCTAD Yatırım Raporları
13 Dünya Ekonomisinde Emek Hareketleri ve Uluslararası Göç Olgusu Tahsin BAKIRTAŞ, KÜRESEL GELİŞME MODELİNDE ULUSLARARASI GÖÇ OLGUSU VE YANSIMALARI
14 Dünya Ekonomisinin Finansal Krizi ve Yansımaları UNCTAD,IMF ve Dünya Bankası
15 Genel Tekrar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 28
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Dünya´nın başlangıç(0) dan ilk bin yılı ve sonrasındaki ekonomik verileri analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 2 Batı Dünyasının Gelişmesinin Dünyanı Geri Kalanına nasıl etki yaptığını öğretir ve yorumlar 4
D.Ö.Ç. 3 Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Dünya Ekonomisindeki genel trendleri açıklar 4
D.Ö.Ç. 4 Kapitalist Dünyanın Ekonomik Kurumları ve 2.Küresel Dalganın Başlangıcını anlatır. 4
D.Ö.Ç. 5 Küresel 2.Dalganın Hızlanma Süreci Ticaretin Küreselleşmesini analiz eder ve yorumlar 44
D.Ö.Ç. 6 Dünya´nın Tek Kutuplaşması ve Finansın Küreselleşmesini anlatır ve analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 7 Finans Odaklı Dünya Ekonomisinin Gelişmesi ve Yaşanan Krizleri analiz eder ve yorumlar 4
D.Ö.Ç. 8 Dünya Ekonomisinin Bölgeselleşme odaklı Gelişmesini irdeler. 4
D.Ö.Ç. 9 Dünya Ekonomisinin Finansal Krizi ve Yansımalarını anlatır ve yorumlar 4
D.Ö.Ç. 10 Dünya ekonomisindeki tarihsel değişim odaklı merkez-çevre ilişkisinin temellerini ortaya koyar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20