İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr.Perihan Hazel KAYA
Koordinator E-mail perihaner selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Dersin amacı, Türkiye'nin Cumhuriyet öncesinden başlayarak iktisadi ve siyasi gelişim sürecinin incelenmesi ve konuya ilişkin öğrenciye farklı bakış açılarının kazandırılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Türkiye Ekonomisinin Para ve Enflasyon Gelişmeleri Üzerinde Durulmaktadır
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 16.Yüzyılda Toplum, Ekonomi, Devlet Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
2 Anadolu'da Tarım Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
3 İç ve Dış Ticaret Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
4 16.Yüzyılın İkinci yarısında Dış Dinamikler ve Osmanlı Ekonomisi Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
5 Avrupa'da Kapitalizme Doğru Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
6 Osmanlı'da Para ve Fiyatlar Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
7 Bunalımın Ekonomi ve Toplum Üzerindeki Etkileri Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
8 Ara sınav Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
9 Tarım ve Zanaatlar Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
10 Avrupa'da İktisadi Durgunluk Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
11 Savaşlar, Mali Bunalım ve Enflasyon Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
12 Küreselleşme Çağında Dünya Ekonomisine Açılış Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
13 Osmanlıda Reform ve Merkezileşme Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
14 Mali Sorunlar ve Dış Borçlanma Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
15 Bağımlılık ve Büyüme Osmanlı-Türkiye İktisadi tarihi, Prof.Dr. Şevket Pamuk
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 10 3
Ödev : 8 1
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye iktisadi ve siyasi gelişim sürecinin anlaşılması 4
D.Ö.Ç. 2 Türkiye iktisat tarihine ilişkin farklı yaklaşımların anlaşılması ve yorumlanması 4
D.Ö.Ç. 3 Cumhuriyet dönemi boyunca uygulanan iktisat politikalarının tarihsel ve metodolojik arka planının anlaşılması ve yorumlanması 4
D.Ö.Ç. 4 Türkiye ekonomisinin gelişme sürecine ilişkin akademik düzeyde analizlerin yapılabilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 Türkiye ekonomisinin şekillenmesine yön veren Osmanlı dönemine ilişkin yapılar ve düzenlemeler incelenmektedir. 44
D.Ö.Ç. 6 Cumhuriyetin kuruluş döneminde, iktisadi gelişmenin olması gereken niteliğine ilişkin tartışmalar üzerinde durulmaktadır. 4
D.Ö.Ç. 7 Türkiye Ekonomisinde yaşanan dönemsel değişimlerin tarihsel arka planları iktisadi ve siyasi boyutlarıyla ele alınmaktadır 4
D.Ö.Ç. 8 Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Ekonomik Krizlerin Nedenleri, Sonuçları, Krizle Mücadele Politikaları ele alınmaktadır. 4
D.Ö.Ç. 9 Türkiye EkonomisininBüyüme Performansı ve Büyümeyi Etkileyen Faktörler Ele Alınmaktadır 4
D.Ö.Ç. 10 Türkiye Ekonomisinin Para ve Enflasyon Gelişmeleri Üzerinde Durulmaktadır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20