İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
Dersin Adı   Ekonometri II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 0601634 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DR. ÖĞR. ÜYESİ ALPER SÖNMEZ
Koordinator E-mail alpersonmez selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Savaş ERDOĞAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Gör.Mustafa GERÇEKER
Dersin Amacı Ekonometrik tahminleme metodları kullanarak ekonomik analiz etmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 0 20 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Konu anlatımı, soru-cevap
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri, Doğrusal olmayan regresyon modellerinin tahmini, Doğrusal olamayan regresyon modellerinin tahminlenmesine ilişkin yaklaşımlar Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
2 Niteliksel Regresyon Modelleri, Logit Model, Probit Model Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
3 Niteliksel Regresyon Modelleri, Tobit Model, Ordinal Logit / probit model, Multinomial Logit / porbit Model Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
4 Panel Veri Regresyon Modelleri, Neden Panel Veri?, Havuzlanmış EKK Regresyonu, LSDV model Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
5 Panel Veri Regresyon Modelleri, Sabit Etkiler Modeli, Rassal Etkiler Modeli, Sabit Etkiler Modeli ile Rassal Etkiler Modelinin Karşılaştırılması Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
6 Dinamik Ekonometrik Modeller: Kendiyle Bağışımlı Modeller, Dağıtılmış Gecikmeli modellerin Tahmini, Koyck Yaklaşımı, Stok uyumlanması ve kısmi uyumlanma modelleri, Otoregressive modellerin tahmini Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
7 Dinamik Ekonometrik Modeller: Dağıtılmış Gecikme Modelleri, Araç Değişken, Otoregressive modellerde otokorelasyonun tespit edilmesi, Almon Yaklaşımı, Granger nedensellik testi, Sargan Testi Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
8 VİZE Ekonometri, Recep Tarı, Umuttepe Yayınları
9 Eşanlı Denklem Modelleri, Eş anlı modellerin tanımlanması, Eş anlı modellerde sapma Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
10 Tanımlama Problemi, Tanımlama problemi, Tanımlamanın kuralları Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
11 Tanımlama Problemi, Eşanlılık testi, Dışsallık testi Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
12 Eşanlı Denklem Yöntemleri, Tahmin Yöntemleri, Özyineli Modeller ve EKK, EKK, ILS ve 2SLS Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
13 Zaman Serisi Ekonometrisi: Bazı Temel Kavramlar, Stokastik süreç, Birim kök stokastik süreç, Trend Durağan ve fark durağan stokastik süreçler arasındaki fark, Entegre olmuş stokastik süreç, Sahte regresyon, Durağanlık Testleri, Birim Kök Testi, Durağan olmayan zaman serilerinin dönüşümü, Eşbütünleşme Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
14 Zaman Serisi Ekonometrisi: Öngörü, Ekonomik Öngörü Yaklaşımları, AR, MAve ARIMA Modelemeleri, Box-Jnekins Methodolojisi, VAR Modeli, ARCH ve GARCH Modelleri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
15 Propblem Çözümleri Temel Ekonometri, Damodar N. Gujarati ve Dawn Porter, Literatür Ders Kitapları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 30 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 40
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ekonometrik problemleri çözer 4
D.Ö.Ç. 2 İktisat teorisindeki varsayımları kantitatif olarak ele alır 4
D.Ö.Ç. 3 İleri düzeyde tahmin ve öngörülerde bulunur 4
D.Ö.Ç. 4 Ekonometrik tahmin yöntemlerini karşılaştırır 4
D.Ö.Ç. 5 İktisadi olayları ekonometrik olarak formüle eder 4
D.Ö.Ç. 6 Farklı ekonometrik modelleri (logit/probit, zaman serisi, panel veri analizleri gibi) kullanarak analizler yapar 4
D.Ö.Ç. 7 Farklı ekonometrik paket programları kullanır 4
D.Ö.Ç. 8 Ampirik bir proje tasarlar ve sonuçlandırır 4
D.Ö.Ç. 9 Ekonometrik analiz sonuçlarını iktisadi olarak yorumlar 4
D.Ö.Ç. 10 Takım çalışması yapar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20